Performans Yönetimi

Hedef bazlı performans yönetim sistemi uygulamamız ile başarı kriterlerinin tanımlanması ve benimsenmesiyle, çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun aynı amaca yönelmesini amaçlıyoruz.

Hedef bazlı performans yönetimiyle çalışanlarımızın doğru hedeflere yönelmelerini sağlarken performans ve davranışa yönelik; düzenli, açık ve yapıcı geribildirim almalarını sağlamayı önemsiyoruz. Yılda 2 kez yönetici ve çalışan arasında gerçekleşen performans görüşmelerinin ardından, anketlerle geri bildirimleri alarak bu alanda sürekli iyileşmeyi de hedeflemekteyiz.

Bu sayede gelişim planları, kariyer yönetimi ve performans yönetimi süreçleri bütünsel olarak çalışanın gelişimini destekleyici şekilde tek bir amaca hizmet etmesini sağlıyoruz.