Performans Yönetimi

Hedef bazlı performans yönetim sistemi ile şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi, çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun aynı amaca yönelmesi, ölçülebilir bir değerlendirme ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. 

Performans yönetimi sürecinin sonuçları, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi ve kariyer yönetimi gibi kritik insan kaynakları süreçlerine katkı sağlamaktadır.