Yönetilebilir Hizmetler

Güçlü bulut altyapısı ile sunduğu yönetim hizmetleri ile İnnova, sistemlerinizin sürekliliğini en verimli şekilde sağlamanıza yardımcı oluyor.

 

 

İnnova'nın bulut hizmetleri arasında yer alan yönetilebilir hizmetler (managed services) sayesinde kurumlar; sunucu, ağ, veritabanı, güvenlik gibi konulardaki yönetim operasyonlarında çok daha avantajlı…

 

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek kaliteli bulut hizmetleriyle hafifletmeleri mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bulut tabanlı profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Maliyetleri azaltırken, kurum içinde sundukları BT hizmetlerinin kalitesini artırıyor…

 

İnnova, Yönetilebilir Hizmetler (managed services) adı altında topladığı yönetim hizmetlerini bulut üzerinden sunarak, kurumların operasyonel süreçlerinde çok daha verimli hale gelmelerine olanak sağlar. 7 gün 24 saate varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, risklerin en aza indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkması hedeflenir.

 

Veritabanı hizmetleri buluta taşındı

İnnova, sertifikalı uzmanlarıyla veritabanı çözümleri arasındaki geçiş (migration) süreçlerinde etkin rol oynayarak kuruma önemli katkılar sağlar. Veritabanı ve uygulama sunucusu desteği, yama uygulamaları, yedekleme stratejileri, veritabanı kurtarma ve performans analizi ve iyileştirmeleri gibi kurumsal bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilecek uzmanlık gerektiren kritik uygulamalarda İnnova'nın veritabanı uzmanları ve sistem yöneticilerinden oluşan veritabanı yönetimi ekibi, ihtiyacınız olan profesyonel hizmetleri bulut tabanlı olarak sağlar.

 

Bulut hizmetlerine kolay erişim

Hizmet kalitesinde yükselme sağlayan bu yaklaşım, maliyetlerin azalmasının yanı sıra riskleri dağıtır ve BT'yi iş odaklı ve yaratıcı hale getirir. BT hizmetleri için de sunulan bu yöntem altyapıda sağlanan avantajları insan kaynaklarıyla da destekleyerek kurumunuzu çevik bir yapıya kavuşturur. Help desk hizmetleriyle desteklenen süreç, entegre olarak 7/24 izleme, bakım ve teknik destek sağlar. Böylece İnnova, müşterilerinin BT birimlerinde çalışanların da söz konusu yazılımlar üzerinde hakim olabilmesine yardımcı olur.

 

Yönetilebilir Hizmetler (managed services) içerisinde yer alan Güvenlik Yönetimi; kimlik yönetimi, ağ ve sunucu yönetimi gibi birçok konuyla da doğrudan ilgili. Yetkisiz kişilerin erişimlerinin saptanması ve engellenmesi; güvenlik süreçlerinin işletilmesi, denetlenmesi, raporlanması ve uygulamalarda tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırılması süreçleri İnnova tarafından yönetilir.

 

AVANTAJLAR

  • BT operasyonları buluta taşınır
  • Bulut ortamının özgürlükleri kuruma avantaj olarak geri döner
  • Maliyetler düşerken hizmet kalitesi artar
  • Kurum hizmetleri her zaman, her yerden erişilebilir hale gelir, iş süreçleri hızlanır
  • BT birimleri iş odaklı yapılara dönüşür.

 

NE SUNUYORUZ?

  • Veritabanı Yönetim Hizmetleri
  • Ağ Yönetimi Hizmetleri
  • Güvenlik Yönetimi
  • Kullanıcı Hesapları Yönetimi
  • Sunucu Yönetimi