ISO 20000 Servis Yönetimi Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin amacı ISO 20000 standardı süreçlerinin uygulamalarla anlaşılması ve kurum ihtiyaçlarına göre süreçlerin inşa edilmesi için çalışanlara gerekli uygulama eğitimini sağlamaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)

 

 • Hizmet yönetimi tanımı ve temel kavramları

 • ISO/IEC 20000 Hizmet Yönetim Sistemi standardı ve özellikleri

 • ISO/IEC 20000 genel gereklilikleri

 • Yönetim sorumluluğu

 • Üçüncü taraflarca yürütülen süreçlerin yönetimi

 • Doküman yönetimi

 • Kaynak yönetimi

 • ISO/IEC 20000 süreçleri

 • Yeni veya değişmiş servislerin tasarım ve geçişi

 • Servis seviye yönetimi

 • Servis raporlama

 • Servis sürekliliği ve erişilebilirliği yönetimi

 • Servislerin bütçelemesi ve muhasebesi

 • Kapasite yönetimi

 • Bilgi güvenliği yönetimi

 • İş ilişkileri yönetimi

 • Tedarikçi yönetimi

 • Olay ve servis talebi yönetimi

 • Problem yönetimi

 • Konfigürasyon yönetimi

 • Değişiklik yönetimi

 • Sürüm ve yaygınlaştırma yönetimi

 • ISO/IEC 20000 süreçleri performans göstergeleri

 • ISO/IEC 20000 süreçleri performans göstergeleri ölçümlenmesi ve raporlanması

 • Sürekli servis iyileştirme

 • Uygulamalı ISO/IEC 20000 Belgelendirme Süreci Çalışması

 • ISO/IEC 20000 Standardı Yeterlilik Sınavı

Grup Çalışmaları

 • ISO 20000 gereklilikleri farkındalık çalışması

 • Servis Kataloğu çalışması

 • Konfigürasyon nesnesi çalışması

 

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

 

 

 • Eğitim Tarihi ve Yeri: Tıklayınız
 • Katılımcı Profili: ISO 20000 Standart gerekliliklerine uyumu hedefleyen kurumların çalışanları
 • Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi.
 • Gerekli Ön Bilgi: Temel ITIL Bilgisi, Süreç Yönetimi Bilgisi
 • Eğitim Süresi: 2 Gün
 • Eğitim Ücreti: Lütfen sorunuz