ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Eğitimin amacı, ISO 27001:2013 standardının gerekliliklerinin karşılanabilmesi için uygulama pratiklerini katılımcılar ile paylaşmak, en iyi uygulama örnekleri ve tavsiyeler ile katılımcıların bilgi güvenliği yönetim sistemini uygulayabilecek farkındalığa ulaşmasını sağlamaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bakış
 • Kapsam Belirleme Pratikleri
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Kontrol Noktaları
 • Bilgi Güvenliği Politikası Uygulaması
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Bilgi Varlıkları Yönetimi Uygulaması
 • İnsan Kaynakları Güvenliği Pratikleri
 • Fiziksel Ve Çevresel Güvenlik Uygulamaları
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi Pratikleri
 • Erişim Kontrolü Pratikleri
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme Ve Bakımı Uygulamaları
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi Uygulaması
 • Uyum Pratikleri
 • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Belgelendirme Süreci Çalışması
 • ISO/IEC 27001 Standardı Uygulama Sınavı

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

 

 

 • Eğitim Tarihi ve YeriTıklayınız
 • Eğitim Şekli: Kuruma Özel Kapalı Oturum olarak planlanmaktadır
 • Katılımcı Profili: Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, işletmek veya kurulu sistemin işlevselliğini arttırmak isteyen kuruluşların çalışanları
 • Gerekli Ön Bilgi: Temel ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgisi
 • Eğitim Süresi: 2 Gün