BT Servis Yönetimi ve ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Eğitimin amacı, BT Servis Yönetimi ve ISO / IEC 20000 Servis Yönetim Sistemi standardı ve gereklilikleri hakkında genel bilgi sağlamak, sistemin kurulması, sürdürülmesi ve uygulanması için aşamaları tanıtmak ve kurum ihtiyaçlarına göre uygulama örnekleri ile açıklamaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER
 • BT Servis Yönetimi tanımları ve kavramları
 • ITIL tanıtımı
  • Servis yaşam döngüsü
  • Servis Stratejisi
  • Servis Tasarımı
  • Servis Geçişleri
  • Servis İşletimi
  • Sürekli Servis Gelişimi
 • ISO/IEC 20000 Standardı Uygulamasına Giriş
  • Standardın gereksinimi, tarihçesi ve özellikleri
  • Hazırlık adımları
  • Kapsam Belirleme
 • ISO/IEC 20000 Standardı genel gereklilikleri
  • Yönetim sorumluluğu
  • Üçüncü taraflarca yürütülen süreçlerin yönetimi
  • Doküman yönetimi
  • Kaynak yönetimi
 • ISO/IEC 2000 Standardı maddeleri tanıtımı ve uygulamaları
  • Servis Masası Süreci
  • Olay ve Talep Yönetimi Süreci
  • Problem Yönetimi Süreci
  • Konfigürasyon Yönetimi Süreci
  • Değişim Yönetimi Süreci
  • Sürüm ve Yaygınlaştırma Yönetimi Süreci
  • Kapasite Yönetimi Süreci
  • IT Servislerinin Finansal Yönetim Süreci
  • Erişilebilirlik Yönetimi Süreci
  • Servis Seviye Yönetimi Süreci
  • IT Servis Süreklilik Yönetimi Süreci
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci
  • İş İlişkileri ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Süreci
 • ISO/IEC 20000 Standardı Uygulama Yeterlilik Sınavı (Son gün, 2 saat)

 

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

 

 

 • Eğitim Tarihi ve YeriTıklayınız
 • Eğitim Şekli: Kuruma Özel Kapalı Oturum olarak planlanmaktadır
 • Katılımcı Profili: ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi kurma, yönetme ve sürdürme süreçlerinde rol alacak çalışanlar
 • Gerekli Ön Bilgi: Süreç Yönetimi ve ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi Temel Bilgi
 • Eğitim Süresi: 1 Gün
 • Sertifika: Sınavda başarılı olan katılımcılara İnnova ISO/IEC 20000 Servis Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi Başarı Sertifikası, diğer tüm katılımcılara ise İnnova ISO/IEC 20000 Servis Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi Katılımcı Sertifikası verilecektir.

 

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

 

 

 • Eğitim Tarihi ve YeriTıklayınız
 • Eğitim Şekli: Kuruma Özel Kapalı Oturum olarak planlanmaktadır
 • Katılımcı Profili: ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi kurma, yönetme ve sürdürme süreçlerinde rol alacak çalışanlar
 • Gerekli Ön Bilgi: Süreç Yönetimi ve ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi Temel Bilgi
 • Eğitim Süresi: 1 Gün
 • Sertifika: Sınavda başarılı olan katılımcılara İnnova ISO/IEC 20000 Servis Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi Başarı Sertifikası, diğer tüm katılımcılara ise İnnova ISO/IEC 20000 Servis Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi Katılımcı Sertifikası verilecektir.