BT Yönetişim

Riskleri tartarak yol alan bir BT işleyişi öngören GRC yaklaşımıyla kurumlar artık perfonmanslarını doğru yönetmeye bir adım daha yakın…

YÖNETİŞİM GEREKLİLİKLERİNİ UYGULAMAYI BAŞARAN BİR KURUMDA RİSKLER DAHA SAĞLIKLI YÖNETİLİR.

Yönetişim-Risk-Uyum

GRC (Governance, Risk and Compliance) tüm dünyada etkili olan bir BT yaklaşımı. Şeffaf, hesap verebilir ve riskleri tartarak yol alan bir BT işleyişi öngören bu yaklaşım, kurumların performanslarını doğru yönetmesi ve tüm süreçlerinde risk tabanlı denetimler uygulaması stratejilerini destekler. Diğer tarafta risk ve uyumluluk ilişkisini kuran BT birimleri, çalışanlarını verimli işlere doğru yöneltme kabiliyetini kazanırken, GRC yaklaşımını standart hale getirmeye de gayret eder. İşte İnnova’nın danışmanlık ekibi burada devreye girer. BT Yönetişim kapsamında İnnova Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ekibi; Risk yönetimi, CobIT, SOX ve ISO 38500 standartlarına uyumluluğun sağlanması yolculuğunda birime yardımcı olur.

 

BT’nin kurumsal işleyişe katkısının ölçülebilmesini sağlayan ISO 38500, BT yönetişimin temeli. ISO 38500, BT birimlerinin kendilerini kurumsal işleyiş içerisinde çizdikleri çerçeveye oturtmalarını kolaylaştırır. Böylece BT yöneticileri, detaylarla uğraşmak yerine BT hizmetinin tüm kurumun iş süreçlerine mümkün olan en büyük katkıyı yapmasını sağlar. Uyum süreci sonunda yöneticiler riskleri daha iyi hesaplayabilir ve kritik durumlarda daha isabetli kararlar alma şansına kavuşur. 
Risk yönetimi konusunda İnnova ekibinin amacı: Bilgi varlıklarının tehlike analizlerini gerçekleştirerek; teknik, idari ve fiziksel açıkların tespit edilmesi. Bunun için de uzmanlar, çok yönlü risk analizi çalışmalarıyla şirketinizin tüm bilgi varlıklarının envanterini ortaya çıkarır ve bu varlıkların iş hedeflerine göre değerlendirmelerini yapar. Genel işleyişinde ise kurumunuz, oluşturulan risk yönetim sistemi ile risklerini en iyi şekilde yönetir.

 

Proje Yönetimi

Kurumun iş süreçlerinde olduğu gibi, BT özelindeki iş süreçlerinde de, yapılacak her işin bir proje olarak değerlendirilmesi gerek. Yönetişim Danışmanlığı altındaki önemli hizmetlerden biri proje yönetimi. İnnova Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ekibinin hedefi: Kurumun başarıya ulaşması için gereken proje yönetim kabiliyetini artırmak. Proje hedefinin belirlenmesi; yol haritası oluşturulması, kaynak / zaman yönetiminin yapılması, proje süresince gerekli raporlamanın yapılabilmesi gibi proje yönetimi konularında kuruma yardımcı olan İnnova, gerektiğinde mevcut projelerin doğrudan yönetilmesi konusunda her zaman yanınızda...

 

 

SOX (Sarbanes Oxley)

ABD’de halka açık kurumlar için 29 Temmuz 2002’de hayata geçirilen ve ‘yatırımcıyı koruma yasası' olarak bilinen SOX Sarbanes Oxley, ABD’de faaliyet gösteren veya ABD menşeili olup, yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerin finansal raporlamalarıyla ilgilenir. Bu yasaya göre; halka açık şirketlerin finansal raporlamalarındaki risklerin belirlenmesi ve söz konusu risklerin değerlendirilmesi zorunludur ve yöneticiler bu kontrollerden doğrudan sorumludur. Amaç; muhasebe tarafında özellikle küçük yatırımcının aleyhine sonuçlanabilecek herhangi bir hatanın veya kötü niyetli girişimin engellenmesi... 


İnnova ekibi, SOX’a tam uyumlu bir finansal rapor denetleme sistemine ihtiyaç duyan kurumlar için uçtan uca çözüm sunar. Finansal iş süreçlerinin tasarlanmasıyla başlayan yolculuk sonunda raporlamadaki riskler belirlenir ve buna göre yeni bir raporlama yönetim ve denetleme sistemi oluşturulur.

 

İNNOVA'NIN YÖNETİŞİM HİZMETLERİ:

  • GRC/ISO 38500 uyum danışmanlığı

  • Risk yönetimi danışmanlığı

  • Proje yönetimi danışmanlığı

  • CobIT uyum danışmanlığı

  • SOX uyum danışmanlığı

CobIT

Son yıllara kadar finans sektöründe BT yönetimine “kontrol” getiren CobIT, (Control Objectives for Information and Related Technology), bugün tüm sektörlere yayılmış durumda. BT birimlerinin sahip olması gereken bir standart olan CobIT, bilgi teknolojilerinde risklerin kontrollü bir şekilde yönetimin sağlanması amacıyla atılan önemli bir adım olarak İnnova’nın danışmanlık hizmeti içerisinde… Bu standarda uyum sağlayan bir BT yapısı, hedeflerine daha emin adımlarla yürürken, yasal düzenlemeler konusunda sorun yaşamaktan çok uzak…

 

Cobit 5 Foundation Eğitimi
Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

 

 

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın