Yönetim Sistemleri ve Sertifikalar

Kalıcı müşteriler edinmek ve kaliteli ürün/hizmet sunmak için kalite yönetim sistemimiz...

İnnova Bilişim Çözümleri, müşterilerine, çalışanlarına ve topluma katma değer yaratan hizmetler ve ürünler sunmayı hedefleyen sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi kurmayı ve işletmeyi benimsemiştir.

İnnova, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını esas alan, memnuniyet odaklı süreçlerinin yanında uluslararası geçerliliğe sahip standartları da bünyesinde barındırmayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda kalite yönetim sistemi ve yazılım geliştirme, hizmet sunma yaşam döngüsü süreçleri aşağıdaki belgelerle sertifikalandırılmıştır:

TSE-ISO-EN 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO/IEC 15504 (Türkiye’de ilk)

  • Bilgi Teknolojisi Kurumsal Olgunluk Değerlendirme Modeli Seviye 2

ISO/IEC 20000:2011

ISO/IEC 27001:2013

ISO 10002:2018

TS EN ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İlgili Sertifikalar »

Ayrıca İnnova Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, aşağıda belirtilen dünyaca kabul görmüş modeller ve standartlar, iç ve dış müşterilerin memnuniyetlerini artırmak ve garanti etmek için kullanılmaktadır:

  • Next Generation Operations Systems and Software(NGOSS) Framework
  • Servis Yönetimi: ITIL
  • Proje Yönetimi: Project Management Body of Knowledge, PRINCE II
  • Sistem Mühendisliği: ISO/IEC 15288:2008
  • Yazılım Mühendisliği: ISO/IEC 12207