PERSONEL SAYISI

 

 

Kadın Çalışan Oranı:

%30

Erkek Çalışan Oranı:

%70

 

 

Doğrudan mühendis olarak görev yapan kişilerin oranı : %55

 

Lisans ve üzeri mezuniyet derecesine sahip kişi sayısı : %86

 

Çalışanların yaş ortalaması : 34

Rakamlarla Innova İçerik 3