İnnova, PayFlex ile Afrika kıtasına ulaştı | İnnova