Intelligent Monitoring of Power Networks (IMPONET)

Imponet kapsamında İnnova, Akıllı Elektrik Şebekesi'ne (Smart Grid) geçiş için gerekli altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen ITEA-ARTEMIS Ortak Zirvesi’nde ITEA Yönetim Kurulu Destek Grubu tarafından açıklanan ödüller kapsamında, İnnova’nın Türkiye ayağında yer aldığı Imponet (Intelligent Monitoring of POwer NETworks) Projesi, Avrupa ekonomisine sağladığı katkılar nedeni ile “Seizing The High Grounds” kategorisinde mükemmellik ödülüne layık görüldü. ITEA Mükemmeliyet Ödülü, ITEA desteklerinden yararlanan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç farklı başlıkta veriliyor: “Seizing The High Grounds”, “Exploitation” ve “Standardization”.

 

Akıllı Elektrik Şebekesi (Smart Grid)

Tüm dünyada elektrik enerjisine olan talebin artması sebebi ile enerji arzının fosil yakıtların yanı sıra, hidroelektrik başta olmak üzere, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitliliğinin artırılması giderek önem kazanıyor. Meteorolojik koşullardan etkilenen rüzgâr ve güneş enerjisi gibi enerji sürekliliği değişkenlik gösteren kaynakların da sisteme dahil edilmesinin getirdiği belirsizlikler sebebiyle mevcut konvansiyonel sistemlerden daha esnek bir şebeke yapısına ihtiyaç duyuluyor ve bu yeni şebeke sistemi, Akıllı Elektrik Şebekesi (Smart Grid) olarak adlandırılıyor.

 

Imponet, enerji kalitesinin artırılması, arz ve talep dengesinin kurulması, enerji yönetimi ve faturalandırma için gerekli teknolojilerin ve standartların oluşturulmasını hedefleyen bir Avrupa Birliği Ar-Ge projesi olarak 4 ülkeden 15 firmanın katılımı ile 2010 yılında hayata geçirildi. Projenin hedefleri arasında elektrik sisteminin şebeke dağıtım operasyonlarını iyileştirmek ve kendi kendini yönetebilir bir altyapı ortaya koyma hedefleri bulunuyordu. 2013 yılında tamamlanan proje ile, paydaş şirketler akıllı şebeke uygulamaları konusunda know-how’a sahip olmuş ve Avrupa ekonomisine geleceğe dair önemli bir katma değer sağlanmış oldu.

 

Imponet projesi, yenilenebilir kaynakların da elektrik üretimine dahil edilmesi sebebi ile, fosil yakıtların kullanımını azaltarak, elektrik üretim maliyetlerinin azalmasına ve fosil yakıtların sebep olduğu çevre kirliliğinin de azaltılmasına katkı sağlayacak.

 

İnnova’nın projedeki rolü

İnnova, Imponet projesinde hem monitör edilen verilerin izlenmesine olanak tanıdı, hem de bölgesel tüketim oranlarının tahminine yönelik çalışmaların yanı sıra abonelere hangi tarifenin uygulanacağının belirlenmesi için müşterilerin belirli özelliklerine göre kümelenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu Ar-Ge projesi ile İnnova, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kullanabileceği, şebekenin ürettiği veri trafiğinin izlenmesi ve kümelenmesine dair bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Entegrasyonu çözümü geliştirmiş oldu.

 

İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, ödülle ilgili olarak düşüncelerini, “İnnova kurulduğu günden bu yana araştırma ve geliştirme çalışmalarına her zaman yatırım yapan, uluslararası tecrübe ve işbirliğine inanan, yenilikçi ve katma değer sunan projeleri hayata geçirme heyecanına sahip bir şirket oldu. İnnova’nın katkı sağladığı Avrupa Birliği Ar-Ge projelerinden birisi olan Imponet projesinin elde ettiği bu başarı ile çıktığımız yolda doğru şekilde ilerlemeye devam ettiğimizi görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle, yakın gelecekte elektrik üreten ve dağıtımını yapan şirketlerin, şebekenin sağlıklı çalışmasından emin olmak, gözlemlemek ve analiz etmek için ihtiyaç duyacakları bir teknoloji çözümünü şimdiden hazırlamış olduk. Projedeki tüm ortaklarımıza ve değerli proje ekibimize, katkıları ve emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.” sözleri ile dile getirdi.