Autonomic Services in M2M Networks (A2NETS)

İnnova, Avrupa Birliği tarafından başlatılan A2Nets projesi dahilinde M2M uygulamalarının standart bir altyapıya kavuşturulması için Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Bir ITEA2 projesi olan A2Nets, hem insan-makine hem de makineler arası (M2M) akıllı iletişimi kolaylaştırabilmek için otonom bir şekilde işleyebilen M2M ağların oluşturulması ve uygulanması yöntemleri üzerine oluşturulmuş Avrupa Birliği projesidir. A2Nets, mevcut M2M pazarını desteklemek ve bu pazarın gelişimini hızlandırmak için standartları kullanan bir yatay platform üzerine odaklanıyor.

4 ülkenin desteğiyle...

İspanya, Fransa, Finlandiya ve Türkiye'den toplam 21 firmanın katılımıyla devam eden projede, İnnova da Ar-ge çalışmalarına katkıda bulunuyor. Projenin ana amacı farklı alanlarda işleyen M2M uygulamalarının birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırmak…

Endüstride yeni çağ: M2M

Bu yaklaşımla, şu anda M2M pazarında bölünmüş olarak işleyen dikey uygulamaların büyük yatay bir pazara dönüşümüne olanak sağlaması hedefleniyor. A2Nets projesi, bu yaklaşımın uygulanabilir olduğunu göstermek amacıyla M2M pazarındaki dört dikey alanı seçmiştir. Bunlar; endüstriyel üretim, telematiks, akıllı ölçüm (smart metering) ve refah (well being) alanlarıdır.

Ticari Değeri

  • Teknik olarak birlikte işlerliği sağlayarak M2M marketini ileri noktaları taşımak
  • Orijinal ve yeşil M2M uygulamaları için teknik altyapının oluşturulması
  • Standartları belirleyen kurumlara ve endüstriyel forumlara katkıda bulunmak
  • Yenilikçi Uygulamalar: Akıllı Evler, Refah Uygulamaları (Evde Hasta Bakım Uygulamaları), Akıllı Ölçüm

Beklenen Sonuçlar

  • Otonomik, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir orjinal M2M çözümleri
  • Jenerik M2M teknoloji gereksinimleri
  • İş alanlarına özel deneysel sonuçların gösterimi

Diğer AR-GE projelerini görmek için tıklayınız.