AR-GE ÇALIŞMALARI

İnnova, geleceğin dünyasına ışık tutacak uluslararası Ar-Ge projelerine katkıda bulunuyor.


Dünya çapında hızla yayılan uçtan uca çözümleri, İnnova'yı uluslararası çapta bir Ar-Ge firmasına dönüştürüyor. Avrupa Birliği gibi önemli uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer alan İnnova, teknolojinin geleceğine yön vermek ve standartları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen projelere katkıda bulunuyor.

Hedef: Teknolojiyi herkes için eskisinden çok daha verimli bir araca dönüştürmek.

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİ

Autonomic Services in M2M Networks (A2NETS)
İnnova, Avrupa Birliği tarafından başlatılan A2Nets projesi dahilinde M2M uygulamalarının standart bir altyapıya kavuşturulması için Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunuyor.Detaylı İncele
High Performance Telemedicine Platform (HIPERMED)
İnnova, her türlü teletıp uygulamasına altyapı oluşturabilecek ortak bir platform yaratmayı hedefleyen uluslararası Hipermed projesi içerisinde yer alıyor.Detaylı İncele
Intelligent Monitoring of Power Networks (IMPONET)
Imponet kapsamında İnnova, Akıllı Elektrik Şebekesi'ne (Smart Grid) geçiş için gerekli altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor.Detaylı İncele
SEAS (Smart Energy Aware Systems)
Proje kapsamında İnnova, SEAS bina ve mikrogridlerde enerji, ICT ve otomasyon sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve denetimi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.Detaylı İncele

DİĞER AR-GE PROJELERİ

Akıllı Ekran Uç Noktalarını Destekleyen Sayısal Reklamcılık

İnnova, ekranlarda içerik yönetiminin yapılmasına olanak sağlayacak ve bulut mimaride hizmet veren merkezi yönetim sistemi platformunun geliştirilmesini hedefliyor.

Akıllı Oyunlaştırma Platformu

İnnova, çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik oyunlaştırma (gamification) uygulamaları sunan, bulut tabanlı bir oyunlaştırma platformu üzerinde çalışıyor.

Bankalar için Entegre Denetim Sistemi

İnnova, bankalar için denetim süreçlerinin daha verimli planlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması için kullanılacak "Entegre Denetim Yönetim Sistemi"ni geliştiriyor.

Bulut Tabanlı EBDYS

İnnova, KOBİ’ler için yerel mevzuat ile uyumlu, elektronik imza altyapısına sahip olan ve bulut mimari üzerinden kullanılabilecek bir Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi geliştiriyor.

Bulut Tabanlı Entegre Yasal Takip

İnnova, UYAP ile entegre hukuk otomasyon yazılımını esnek, dinamik ve ölçeklendirilebilir bulut mimarisi üzerinde yeniden yapılandırıyor.

Elektronik Vezne

İnnova, Elektronik Vezne projesi kapsamında ‘ATM monitoring’ standartları ile uyumlu, bütünleşik bir self servis ödeme terminali üzerinde çalışıyor.

İnsansız Hizmet Noktası

İnsansız Hizmet Noktası ile İnnova, son kullanıcıya hizmet sunan ve gişe işlemleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara özel self servis çözümler geliştiriyor.

Invelop Sadakat ve Teklif Yönetim Sistemi

İnnova, teklif ve sadakat yönetiminde temel işlevlerin ötesine geçmeyi hedefleyen Invelop projesinde, modüler, tekrar kullanılabilir, yenilikçi ve müşteri odaklı sadakat çözümlerinin altyapısını oluşturacak teknik framework üzerinde çalışılıyor.

Nesnelerin İnterneti Platformu

İnnova, bulut tabanlı çalışan, M2M standartlarına uygun ve hem büyük işletmelerin, hem de KOBİ’lerin ihtiyaçlarını cevap verebilecek bir ‘nesnelerin interneti’ (IoT) platformu geliştiriyor.

Payment Cloud

İnnova, Payment Cloud projesi ile internet üzerinden gerçekleştirilen fatura ödeme ya da alışveriş gibi işlemlerin, birden fazla ödeme yöntemi ile yapılabilmesini sağlıyor.

Self Servis Satış Uygulaması

Perakende sektöründeki satış operasyonlarının verimini artırmayı hedefleyen bu Ar-Ge projesinde, mağaza içinde ve dışında self servis ürün satışına yönelik kioskların tasarlanması ve merkezi bir yönetim sistemi ile desteklenmesi için çalışılıyor.

SLA Yönetim Sistemi

İnnova, başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere tüm sektörler için çok yönlü ve kapsamlı bir SLA yönetim uygulaması geliştiriyor.

Sözleşme Yönetimi

Proje kapsamında geliştirilen Sözleşme Yaşam Döngüsü aracı sayesinde, ulusal pazarda maliyetlerin düşürülmesi, verilen hizmetin kalitesinin artırılması ve iş verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Uzaktan Denetim (HAES)

İnnova, Harici Aktif Erişim Sistemleri’nde (HAES) meydana gelebilecek herhangi bir arıza ya da hırsızlık gibi durumlara karşı, uzaktan anlık müdahale ve denetim sistemi geliştiriyor.

Ziyaretçi Yönetimi Sistemi

İnnova, kurumlara göre özelleştirilebilen, ziyaretçi kayıt verilerinin analiz edilebilmesini sağlayan, donanım destekli ve bulut tabanlı bir ziyaretçi karşılama otomasyon sistemi geliştiriyor.

Daha Fazla