AR-GE ÇALIŞMALARI

İnnova, geleceğin dünyasına ışık tutacak uluslararası Ar-Ge projelerine katkıda bulunuyor.


Dünya çapında hızla yayılan uçtan uca çözümleri, İnnova'yı uluslararası çapta bir Ar-Ge firmasına dönüştürüyor. Avrupa Birliği gibi önemli uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer alan İnnova, teknolojinin geleceğine yön vermek ve standartları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen projelere katkıda bulunuyor.

Hedef: Teknolojiyi herkes için eskisinden çok daha verimli bir araca dönüştürmek.

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİ

Autonomic Services in M2M Networks (A2NETS)
İnnova, Avrupa Birliği tarafından başlatılan A2Nets projesi dahilinde M2M uygulamalarının standart bir altyapıya kavuşturulması için Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunuyor.Detaylı İncele
High Performance Telemedicine Platform (HIPERMED)
İnnova, her türlü teletıp uygulamasına altyapı oluşturabilecek ortak bir platform yaratmayı hedefleyen uluslararası Hipermed projesi içerisinde yer alıyor.Detaylı İncele
Intelligent Monitoring of Power Networks (IMPONET)
Imponet kapsamında İnnova, Akıllı Elektrik Şebekesi'ne (Smart Grid) geçiş için gerekli altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor.Detaylı İncele
SEAS (Smart Energy Aware Systems)
Proje kapsamında İnnova, SEAS bina ve mikrogridlerde enerji, ICT ve otomasyon sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve denetimi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.Detaylı İncele

DİĞER AR-GE PROJELERİ

Bulut Mimaride Hizmet Veren Çok Ajanlı Dinamik Fiyatlandırma Platformu

E-ticaret, perakende sektörleri başta olmak üzere firmaların hizmet ve ürünleri için uygun fiyatlandırma stratejisi belirlemelerinde karar desteği sağlayacak bulut tabanlı dinamik fiyatlandırma platformunun geliştirilmesidir. Çok ajanlı mimari bir yapıya sahip olarak geliştirilen platform, rakip ürünlerin gerçek zamanlı takibi, çevresel faktörler, talep tahmini, sosyal medya analizi, üretim ve tedarik kapasitesi gibi birçok veriyi değerlendirerek doğru zamanda doğru satış kanalında doğru müşterilere en iyi fiyatı bulmayı hedeflemektedir.

Akıllı Kent Uygulamalarının Birlikte Çalışabileceği Semantik Tabanlı Platformun Geliştirilmesi

Akıllı Kent bünyesindeki faaliyet alanları için oluşturulacak ontolojiler ile akıllı kent dikey çözümlerinin birlikte işlerliğinin sağlanması, alt sistemlerden gelen verinin bulut mimaride çalışacak tek bir platformda birleştirilerek anlamlandırılması, güvenli bir şekilde paylaştırılması, toplanan verinin analiz edilerek kent kaynaklarının verimli kullanılması ve karar vericilere destek sağlanması hedeflenmektedir.

Ortam Duyarlı ve Büyük Veri Analitiği Destekli Akılı İçerik Yayın Sistemi

Digital Signage ekranlarında yayınlanan içeriklerin izlenirliğini ve etkinliğini artıracak şekilde düzenlenmesini sağlamak üzere geliştirilecek bir yapıdır. Geliştirilecek sistem ile içerik yayın programlarının, gün ve saat bazında daha çok izlenmesini ve amaçlanan etkinin oluşturulmasını sağlayacak şekilde, o anda ortamda bulunan kişilerin demografik özelliklerine göre ve ortam koşullarına göre dinamik olarak planlanmasına katkı hedeflenmektedir.

Öğrenme Tabanlı Yoğun Bakım Klinik Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Sistemi

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde takip ve tedavileri sürdürülen hastalara ait tıbbi süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, takibi, yoğun bakımlarda kullanılan cihazlarla entegrasyonları, tedavi süreçlerinin planlanması, ilgili medikal parametrelerin takibi, yoğun bakıma özel tıbbi skorlama, sonuçlarla ilgili bildirim ve uzaktan takip, tetkik ve tedavi sonuçlarının hastanın progresine etkileri ve buna yönelik analiz ve tıbbi karar destek sistemini içeren bir yazılım olarak tasarlanmaktadır. Bu yazılım ile yoğun bakımda takip edilmekte olan hastaların medikal cihazlardan alınan verileri ile klinik verileri birlikte değerlendirilerek sağlık profesyonellerinin tanı, tetkik ve tedavi basamaklarında kullanması sağlanacaktır.

Artırılmış Gerçeklik Destekli ve Bağlam Farkındalık Özellikli Akıllı Alışveriş Asistanı

Bulut mimaride hizmet veren, Android/iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda desteklenen, artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı alışveriş asistanı platformu geliştirilmesi hedeflenmektedir. Müşteri mobil cihaz kamerasını kullanarak raflardaki ürünü tanıyacak, ekran görüntüsü üzerinde ürün hakkında fiyat, içerik vb. bilgileri görüntüleyerek, benzer ürünler ile karşılaştırma imkanına sahip olacaktır. Bağlam farkında öneri özelliği ile müşteriye uygun kampanyalar sunulacak, müşteri kabul ettiği teklifleri indirim kuponu olarak kullanabilecektir. Chatbot, oyunlaştırma, kurumsal bilgi sistemleri ve konum servisleri ile bütünleşik çalışan ürün, mağazada müşteri yönlendirme, web tarama ile ürün içerik bilgilerini sisteme otomatik aktarma gibi ek fonksiyonları da barındıracaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumlu, Makine Öğrenmesi Destekli Entegre Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Farklı veri kaynaklarından tanımlanmış şablonlar ve veri örnekleri üzerinden makine öğrenimi yardımıyla kişisel verilerin tespiti, yönetimi verimli ve hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Kişisel veri envanteri bulunan kaynaklara erişimler tek kaynaktan izlenecek, denetim kolaylaştırılacak ve kayıtların blockchain teknolojisiyle tutulmasıyla değişmezliği, şeffaflığı garanti altına alınacaktır.

Otomatik Tanıma ve Algılama Özellikllikli, Semantik Tabanlı Endüstriyel Neslerin İnterneti Sınır Bilişim (Edge Computing)

Yerel veri depolama, önbellek ve analiz yeteneğine sahip, uzaktan yönetilebilir, standart haberleşme ve ağ şifreleme protokollerini destekleyen ve çevrimdışı çalışabilen sınır bilişim geçidi geliştirilecektir.

Ürün, semantik tabanlı mimari yaklaşımı ile bağlı cihaz ve uygulamaların birlikte çalışabildiği, otomatik olarak tanınabildiği, farklı cihaz verilerine uygun iş kurallarının tanımlanabildiği ve gerçek zamanlı uygulanabildiği, semantik akıl yürütme altyapısı ile çıkarım yapabilen, makine ve derin öğrenme modellerinin koşulabildiği bir IoT sınır bilişim platformu olacaktır. IoT sınır geçidi ile entegre çalışabilen IoT ağ geçitleri geliştirilecektir. 

Akıllı Kent Uygulamaları ile Entegre Çalışabilen Ontoloji Tabanlı Video Yönetim ve Analatik Sistemi

Geliştirilecek altyapı, sahip olacağı semantik tabanlı model ile yüksek hacimli video verisinin verimli bir şekilde analiz edilebilmesini, akıllı kent uygulamaları ile birlikte çalışılabilmesini, gerçek zamanlı olay tespiti ve sonradan yapılacak analizleri yüksek performans ile gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır. Bulut mimaride hizmet verecek olan sistem ile video gözetim olaylarındaki nesnelerin tanımlı konum ve zaman ilişkilerinin çözümlenmesi mümkün olacaktır.

Akıllı Ekran Uç Noktalarını Destekleyen Sayısal Reklamcılık

İnnova, ekranlarda içerik yönetiminin yapılmasına olanak sağlayacak ve bulut mimaride hizmet veren merkezi yönetim sistemi platformunun geliştirilmesini hedefliyor.

Akıllı Oyunlaştırma Platformu

İnnova, çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik oyunlaştırma (gamification) uygulamaları sunan, bulut tabanlı bir oyunlaştırma platformu üzerinde çalışıyor.

Bankalar için Entegre Denetim Sistemi

İnnova, bankalar için denetim süreçlerinin daha verimli planlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması için kullanılacak "Entegre Denetim Yönetim Sistemi"ni geliştiriyor.

Bulut Tabanlı EBDYS

İnnova, KOBİ’ler için yerel mevzuat ile uyumlu, elektronik imza altyapısına sahip olan ve bulut mimari üzerinden kullanılabilecek bir Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi geliştiriyor.

Bulut Tabanlı Entegre Yasal Takip

İnnova, UYAP ile entegre hukuk otomasyon yazılımını esnek, dinamik ve ölçeklendirilebilir bulut mimarisi üzerinde yeniden yapılandırıyor.

Elektronik Vezne

İnnova, Elektronik Vezne projesi kapsamında ‘ATM monitoring’ standartları ile uyumlu, bütünleşik bir self servis ödeme terminali üzerinde çalışıyor.

İnsansız Hizmet Noktası

İnsansız Hizmet Noktası ile İnnova, son kullanıcıya hizmet sunan ve gişe işlemleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara özel self servis çözümler geliştiriyor.

Invelop Sadakat ve Teklif Yönetim Sistemi

İnnova, teklif ve sadakat yönetiminde temel işlevlerin ötesine geçmeyi hedefleyen Invelop projesinde, modüler, tekrar kullanılabilir, yenilikçi ve müşteri odaklı sadakat çözümlerinin altyapısını oluşturacak teknik framework üzerinde çalışılıyor.

Nesnelerin İnterneti Platformu

İnnova, bulut tabanlı çalışan, M2M standartlarına uygun ve hem büyük işletmelerin, hem de KOBİ’lerin ihtiyaçlarını cevap verebilecek bir ‘nesnelerin interneti’ (IoT) platformu geliştiriyor.

Payment Cloud

İnnova, Payment Cloud projesi ile internet üzerinden gerçekleştirilen fatura ödeme ya da alışveriş gibi işlemlerin, birden fazla ödeme yöntemi ile yapılabilmesini sağlıyor.

Self Servis Satış Uygulaması

Perakende sektöründeki satış operasyonlarının verimini artırmayı hedefleyen bu Ar-Ge projesinde, mağaza içinde ve dışında self servis ürün satışına yönelik kioskların tasarlanması ve merkezi bir yönetim sistemi ile desteklenmesi için çalışılıyor.

SLA Yönetim Sistemi

İnnova, başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere tüm sektörler için çok yönlü ve kapsamlı bir SLA yönetim uygulaması geliştiriyor.

Sözleşme Yönetimi

Proje kapsamında geliştirilen Sözleşme Yaşam Döngüsü aracı sayesinde, ulusal pazarda maliyetlerin düşürülmesi, verilen hizmetin kalitesinin artırılması ve iş verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Uzaktan Denetim (HAES)

İnnova, Harici Aktif Erişim Sistemleri’nde (HAES) meydana gelebilecek herhangi bir arıza ya da hırsızlık gibi durumlara karşı, uzaktan anlık müdahale ve denetim sistemi geliştiriyor.

Ziyaretçi Yönetimi Sistemi

İnnova, kurumlara göre özelleştirilebilen, ziyaretçi kayıt verilerinin analiz edilebilmesini sağlayan, donanım destekli ve bulut tabanlı bir ziyaretçi karşılama otomasyon sistemi geliştiriyor.

Daha Fazla