E-Bülten Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova/Şirketimiz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla www.innova.com.tr internet sitesinin (“Platform”) tarafımızca işletilmesi sebebiyle E-Bülten aboneliği sürecine özgü oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

 

Bu kapsamda İnnova tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak e-posta adresiniz ve işlem bilgisine konu kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İlgili kişisel verileriniz vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden; e-posta bülten abonelik, mal/hizmet satış, müşteri memnuniyeti ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile elektronik form aracılığı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz İnnova tarafından herhangi bir şekilde yurt dışına aktarılmamakta olup, yurtiçi aktarım süreçleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir. Buna göre bahsi geçen kişisel verileriniz; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için İnnova ile her zaman iletişime geçebilirsiniz; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

 

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya innova@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İnnova’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi