Ürünü Müşteriden Önce Satış Danışmanına Sat
16.06.2016
Sosyal Medya

Ürünü Müşteriden Önce Satış Danışmanına Sat

Günümüzdeki ekonomik gelişmelerin paralelinde, perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazaların, rekabetin artarak kârlılığın azaldığı bir dönemde, sürdürülebilir bir başarıyı elde edebilmeleri için yürüttükleri operasyonların yüksek verimliliğe sahip olması gerekiyor. Başta perakende sektörü olmak üzere, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en düşük kaynak ile en fazla çıktıyı elde ederek, aynı anda hem rekabette öne geçebilmek, hem de büyüyebilmek ve kârlılıklarını artırabilmek için mevcut kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak zorunda oldukları bir gerçek.
 

Giyimden tüketici elektroniğine, mobilyadan kozmetiğe kadar birbirinden son derece farklı alanlarda faaliyet gösterseler de, perakende sektörü şirketlerinin en değerli kaynaklarından biri, belki de en önemlisi, satış ekibi. Ürünlerin hammadde halinden işlenip çeşitli süreçlerden geçtikten sonra mağazalarda müşteriye ulaştığı son noktada yer alan satış personelinin rolü, satış sürecinin tamamlanması adına oldukça kritik. Sektörde yer alan firmalar da bunun farkındalar, satış personelini eğitim, tatil ve prim gibi çeşitli unsurlarla motive edip satışlarını artırmaya çalışıyorlar.
 

Yıllar boyunca sunulan fiziksel ya da maddi unsurların çalışanları tatmin etmemeye başladığı noktada hayatımıza yeni bir konsept girdi: Oyunlaştırma! Basit olarak oyunlaştırma, oyun elementlerinin iş dünyasına ve süreçlerine entegre edilmesi süreci şeklinde tanımlanabilir. Oyunlaştırma tekniklerinin sigorta sektöründe artı değer yaratacak bir uygulama olarak kullanılmasına dair yazımızı yakın zamanda paylaşmıştık. Perakende sektörüne yönelik oyunlaştırma uyarlaması ise “satış kulübü” adıyla şekilleniyor. Satış kulübü altyapısıyla satış personeli, kendisine verilen hedefleri, gerçekleştirdiği satışları ve bir sonraki hedef seviyesi için ne kadar daha satış yapması gerektiği gibi önemli değerleri herhangi bir mobil cihaz ya da mağazada yerleşik bulunan kiosk cihazları üzerinden görüntüleyebiliyor.
 

Perakendede Satışları Oyunlaştırın
 

Yukarıda bahsi geçen teknoloji günümüzde ürün etiketi veya yazar kasa sistemleri üzerinden de görüntülenebilir durumda ancak “satış kulübü” ve genel olarak oyunlaştırma konsepti bir kaç basit rapordan çok daha fazlasını vaadediyor. Online ve mobil oyunların altın çağını yaşadığı günümüzde oyunlaştırma ile hedeflenen bu oyunlarda yer alan unsurları iş dünyasına yansıtmak. Puan sıralamasında liderlik koltuğunda oturmanın, haftalık turnuvadaki tüm maçları kazanarak haftanın şampiyonu olmanın ya da verilen tüm hedefleri gerçekleştirerek özel bir ünvan kazanmanın herkese mutluluk vereceği kesin. Aynı konsepti perakende dünyasına uyarlarsak; satış personeli içinde en çok satış yaparak liderlik koltuğunda oturmanın, belirli bir ay içinde en çok satış gerçekleştirerek o ayın en iyi satış elemanı seçilmenin ya da stratejik olarak belirlenmiş ciro hedeflerini tutturarak “keskin satışçı” ünvanına sahip olmanın tüm satış personeli için manevi bir tatmin duygusu olacağı söylenebilir.
 

Mutlu Satış Ekibi, Yüksek Kârlılık
 

Perakende sektöründe oyunlaştırma giderek hız kazanıyor ve yakın gelecekte bir çok firmanın satış personelini motive etmek için oyunlaştırma tekniklerini artarak kullanacağı öngörülüyor. Oyunlaştırmanın temel hedefi çalışanın memnuniyet seviyesini yükseltmek ve dolaylı olarak çalışan sadakatini artırmak. Zira tecrübeli ve motive bir satış ekibi otomatik olarak daha yüksek satış rakamları anlamına geldiği gibi, yeni satış elemanlarını yetiştirmek ve eğitmek için yapılan yatırım miktarı da azalmış oluyor. Bunun doğal bir sonucu olarak, satış ekibini sadık hale getiren firmalar gelirlerini ortalama %50, kârlarını ortalama %27 artırıyorlar. Çalışan penceresinden bakınca, çalışanların %77’si takdir edilmeleri halinde daha iyi çalışacaklarını dile getirirken %39’luk kısım iş yerinde yeterince takdir edilmediğini düşünüyor. Oyunlaştırma teknikleri kullanan firmalarda çalışanların %66’sı iş yerlerinde çalışmaya devam etme motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtiyor ve bu firmalardaki çalışan sirkülasyonunda %65 azalma gözlemleniyor.
 

Oyunlaştırmada İnnova Farkı
 

İnnova tarafından geliştirilen PayFlex Sales Team Motivator çözümü ile perakende sektöründe hizmet gösteren firmalar, çalışanlarının motivasyonlarını yükseltip çalışan sadakatini artırabiliyorlar. Mağazalar arası düellolar tanımlamak, belirli bir bölgede gerçekleştirilen satışlar üzerinden ayın elemanını seçip, üst yönetim ile öğle yemeği ile ödüllendirmek, çalışanların önceden belirlenen stratejik hedefleri gerçekleştirmesi halinde onları satış kulübü uygulaması üzerinden kupa ile ödüllendirmek ve mağazada kullanması için rozet göndermek PayFlex Sales Team Motivator uygulaması altında tanımlanabilecek yüzlerce faktörden birkaçı… Fatura başı ürün adedini artırmak isteyen, fatura ortalaması seviyesini yukarı çekmeyi hedefleyen ve hedef ciro gerçekleşme oranlarını yükseltmek isteyen perakende firmaları için ideal çözüm PayFlex Sales Team Motivator.