Saha satış ekibi yönetiminde başarı için ipuçları
17.07.2020
Sosyal Medya

Saha satış ekibi yönetiminde başarı için ipuçları

Çoğu şirket için başarının en önemli unsuru olan satış, başarısını nitelikli insan gücünden alıyor. Güçlü bir satış ekibi, aynı zamanda daha geniş ve getirisi yüksek müşteri kitlesi anlamına geliyor. Bu nedenle saha satış ekibi yönetimi için güçlü stratejiler oluşturmak şirketler için büyük önem taşıyor. Bu yazımızda saha satış ekibi yönetiminde başarı için gerekli unsurları anlatıyoruz.

 

Etkili satış grafikleri yakalayarak başarıya ulaşmak için etkin stratejiler geliştirmek şart. Saha satış ekibi yönetiminin doğru yapılması, saha satış uygulamaları ve yöntemlerinin başarılı olmasında büyük ölçüde etkili oluyor. Doğru sinerjiyi yaratmak için etkin stratejiler hayata geçirmek gerekiyor. 

Her işletmenin saha ekibi yönetiminde mutlaka odaklanması gereken birkaç önemli noktayı şöyle sıralayabiliriz: 

  • Risk ve tahsilat yönetimiyle ilgili bir sisteme sahip olmak
  • Yönetimin saha çalışanlarına adil davranması
  • Satış koçluğu yapılarak kişi ve ekiplerin geliştirilmesi
  • Ekip ruhunu besleyecek aktiviteler düzenlenmesi

Doğru personel seçimi

Ekip üyelerini seçerken özenli olmak, başarılı saha satış ekibi yönetimi için ilk basamağı oluşturuyor. İyi bir satışçının ikna kabiliyetine sahip olması en temel gerekliliklerden biri. Saha satış ekibine dahil edilecek kişinin ikna kabiliyetinin yüksek, iletişim becerilerinin gelişmiş, diksiyonunun güçlü ve içsel motivasyonun yerinde olmasına dikkat etmek önemli.

 

 

Oryantasyonla personelin işe hazırlanması

Güçlü bir ekip için kurum kültürünü yansıtabilecek, bağlılığı güçlendirmeye olanak tanıyan bir oryantasyon eğitimi gerekiyor. Başarılı bir oryantasyonla birlikte, bir mentor atanarak personelin sahada öğrenmesi sağlanabilir. Oryantasyon sonrasında eğitimin başarılı olup olmadığı da muhakkak ölçülmeli.

Güçlü iletişim ve empati

Başarılı saha satış ekibi yönetimi için ekibin güçlü ilişkiler kurması gerekiyor. Elbette bu güçlü iletişimin oluşması için yöneticilerin iletişim gücünün de yüksek olması şart. Yöneticilerin empatiyle yaklaşarak yapıcı bir üslup benimsemesi grup dinamiğinin yükselmesinde etkili oluyor. Yöneticiler saha satış ekibine karşı şeffaf olup beklentilerini net bir şekilde aktarabilmeli. Sağlıklı bir ekip kültürü oluşturarak doğru iletişim kurabilmek için, yöneticinin liderlik vasıflarıyla rol model olması gerekiyor. Bu sayede doğru sinerji yaratılabilir.

 

Performans hedefleri belirlemek

Birtakım temel ölçütler belirleyerek saha satış ekibinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunabilir. Bu noktada müşterinin takip edilmesi gereken zaman, müşteriye ulaşma süresi, hedef müşteriyi gerçek bir müşteriye dönüştürme süresi gibi kriterler baz alınabilir. Böylece performansı değerlendirmek, eksiklerin giderilmesi için strateji geliştirmek mümkün olur.

 

Ekip motivasyonu

Başarıyı sürdürülebilir kılmak için saha satış ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak da önemli bir gereklilik. Satış biriminde yoğun rekabet ortamı oluşabileceğini göz önünde bulundurarak, maddi teşviklerle onları motive etmek doğru bir yöntem olabilir. Örneğin, çalışanlara ikram edilebilir, başarıları küçük hediyelerle ödüllendirilebilir veya ücretli izin verilebilir.

 

 

CRM yazılımı kullanmak

CRM çözümleri sayesinde veri toplama süreci otomatik hale getirilebilir. Satış ekibi, tüm verinin tek merkezde toplanmasını sağlayan CRM yazılımları ile teklif ve sipariş hazırlayabilir ve mevcut siparişleri takip edebilir. CRM yazılımı ile şirketin daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi sağlanabilir ve saha ekipleri daha iyi organize edilebilir.

 

ARENA: Saha Hizmetleri Yönetimi

ARENA’nın. sahip olduğu yetenekler, saha operasyon yönetiminin her aşamasında ekiplere ve yöneticilerine üstünlük sağlıyor. ARENA’nın sunduğu gelişmiş araçlar, saha servis operasyonlarınızı uçtan uca yönetmeye olanak tanıyor. Arena, hizmetteki olası kesintileri en aza indirecek saha servis süreçleri sunabilmeyi, tedarik süreçlerinin kolayca gerçekleştirilmesini, kağıt üzerindeki süreçlerin minimuma indirilmesini ve  ekiplerin çalışma saatlerini mobil cihazdan yönetmeyi sağlıyor. Daha az manuel atama sayesinde sahada zaman ve efor kaybı önlenebiliyor. Arena çözümü; otomatik iş emirleri, mobil yönetim ve raporlama özelliğiyle öne çıkıyor.