Müşteri sadakati sağlamanın popüler yolu: Oyunlaştırma
7.07.2020
Sosyal Medya

Müşteri sadakati sağlamanın popüler yolu: Oyunlaştırma

Dijitalleşmenin hayatın her alanına yayıldığı günümüz koşullarında, tüketicinin talepleri ve buna bağlı olarak işletmelerin hizmet sunma şekilleri de değişiyor. Dijital dünyanın getirdiği değişimlerden biri olarak son dönemde çokça konuşulan oyunlaştırma, iş dünyasına eğlence katan popüler bir iş modeli, bir pazarlama yöntemi ve kimi zaman da bir İK stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda oyunlaştırma nedir, nasıl uygulanır ve ne gibi faydalar sağlar sorularına cevaplar veriyoruz.

 

Oyunlaştırma, son dönemlerde başarılı oyunlaştırma örnekleri sayesinde popülerliğini artırsa da, 2010’lu yılların başından beri iş hayatında var olan bir iş yaklaşımı. Genellikle büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği oyunlaştırma, küçük işletmelerin büyük markalarla rekabet etmelerine de olanak tanıyor. Oyunlaştırma, satışlarını farklı, eğlenceli bir yolla artırmak veya çalışanlarını daha fazla motive etmek isteyen tüm şirketlerin radarına giriyor. 

 

 

Oyunlaştırma nedir?

7’den 70’e herkes oyunsal grafiklere karşı ekstra bir ilgi gösteriyor. Öyle ki, oyun sektörünün bu denli hızlı büyümesinde gerçekçi grafikler büyük role sahip. Bu durumu fark eden pazarlama uzmanları, stratejilerine oyunlaştırmayı dahil ediyor. 

 

Oyunlaştırma; oyunların ilgi çekmesini sağlayan rütbe, derece sistemleri ve diğer rekabet unsurlarının oyun dışı alanlara dahil edilmesi olarak kısaca açıklanabilir. Bir başka ifadeyle, oyunlaştırmayı oyun mekaniğini katılım ve sadakati motive etme amacıyla herhangi bir şeye entegre etmek olarak da tanımlayabiliriz. 

 

İşe alım, eğitim, satış ve iletişim gibi alanlarda yararlanılan oyunlaştırma, iş için bir mobil uygulama geliştirmenin ötesinde motivasyon tekniklerini uygulayarak deneyimin etkisini artırmayı hedefliyor. Oyunlaştırma yapan firmalar, oyunla büyüyen genç nesle daha kolay ulaşabildikleri gibi; yaratıcı ve yenilikçi olarak anılmaları sayesinde saygınlıklarını artırıyorlar.

 

Araştırmalar oyunlaştırmanın çalışanların yüzde 41 oranında daha az hata yapmasını, üretkenliğin yüzde 21 oranında artış göstermesini, işten ayrılmaların yüzde 25-65 düzeyinde azalma kaydetmesini ve kârlılığın yüzde 22 artmasını sağladığını gösteriyor.

 

 

Oyunlaştırma nasıl yapılır?

Oyunlaştırmada farklı kombinasyonlarda oyun mekanikleri kullanılıyor. Bu oyun mekaniklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Hızlı geribildirim
 • Şeffaflık
 • Hedefler
 • Rozetler
 • Seviye Atlama
 • Gözlemleme
 • Yarış
 • İşbirliği
 • Topluluk
 • Puanlama

Oyunlaştırma; her şeyi oyuna çevirmek, iş yerinde oyun oynamak veya yalnızca PBL (Puan, Rozet, Liderlik Tablosu) anlamına gelmiyor. Davranışların içsel motive edicileri tetikleyebilen oyunlara benzer etkiyle şekillenmesinin sağlanması gerekiyor. Bu noktada süreci iyi tasarlamak, yönetmek ve uygulamak önem taşıyor.

 

Oyunlaştırmada ulaşılması istenen amacın net, somut ve anlaşılabilir olması ve hedef kitleden hangi davranışları sergilemeleri gerektiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Oyunlaştırma yaparken ilk aşamada bu yöntemin ürün veya servis odaklı değil, insan odaklı bir yöntem olduğunu göz önünde bulundurarak, “hedef kitle nasıl motive edilebilir” sorusuna yanıt bulmak gerekiyor.

 

Oyunlaştırma için hedef kitlenizi belirleyip insanı odağınıza aldıktan sonra fikir bulma, hikâye yazma, serüveni tasarlama, ödül mekanizması oluşturma, görselleri hazırlama, prototip oluşturma ve oyunlaştırmayı geliştirme evreleri ile oyunlaştırma tasarımı yapabilirsiniz. Hedef kitlenin katılımını sağlamak için kişinin becerisinin eşleştiği durum akışı oluşturmak önem taşıyor. 

 

 

İş hayatında oyunlaştırma

Oyunlaştırma, günümüz iş hayatında sıklıkla başvurulan bir yöntem. Çalışanlara yönelik öğrenme, beceri geliştirme, işe alışma, iş verimini artırma gibi konularda şirketlere pek çok avantaj sağlayan oyunlaştırma, büyük işletmelerin vazgeçilmezi haline geliyor. İş hayatında oyunlaştırma personel motivasyonun yanı sıra müşteri memnuniyetinin artırılması için de kullanılıyor.

 

Oyunlaştırmanın şirketlere faydaları

Yapılan araştırmalar, oyunlaştırma uygulamaları sayesinde çalışan bağlılığının yüzde 48 arttığını gösteriyor. Oyunlaştırma, özellikle satış ve pazarlama birimlerinde etkin olarak kullanılıyor. Satış ekiplerinde yaygın olarak karşılaşılan ve rekabetten kaynaklanan motivasyon eksikliği bu yaklaşımla giderilebiliyor. 

 

Oyunlaştırma ile satış personeline hedef tutturduklarında şeref rozeti verilmesi ve rozetin ekipteki diğer kişilere aktarılmasına izin verilmesi gibi eylemler onur ve gurur verici olabiliyor. Bu durum motivasyonu artırıyor ve personel için teşvik edici oluyor. Şirketler genellikle yeni işe giren çalışanların oryantasyon eğitimi sürecinde oyunlaştırma kullanarak çalışanın bilmesi gereken tüm konularda fikir sahibi olmasını sağlıyor. 

 

İş hayatında oyunlaştırma kullanmanın şirketlere avantajlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Kolaylıkla benimsenen etkinlik sayesinde öğrenirken eğlenen çalışanların şirketlere bağlılığı artıyor.
 • Sosyal etkileşimi teşvik ediyor ve aidiyet duygusu güçleniyor.
 • Çalışanları ödül alabilmek için daha çok araştırma yaparak bilgiye ulaşma konusunda teşvik edici oluyor.
 • Tahammülü teşvik ediyor.
 • Oyunlaştırma çalışanların kendi performansını ölçmesine yardımcı oluyor.
 • Geleneksel eğitim tekniklerini zenginleştiriyor.
 • Satış etkinliklerinde başarıyı artırıyor.

 

Motivasyonu MyGame Oyunlaştırma ile artırın!

Dynamics CRM üzerinde geliştirilen ve satış ekiplerinin, bayilerin ve acentelerin motivasyonunu arttırmayı hedefleyen yepyeni bir oyunlaştırma (gamification) çözümü olan İnnova MyGame, bireysel ve takımlar arası rekabet ile yetenekleri keşfetmeye olanak tanıyor. 

Puan kazanma, seviye atlama, rozet kazanma ve liderlik tablosu mekaniklerinin uygulandığı MyGame Oyunlaştırma, anlık raporlamalar üreterek mevcut başarının canlı biçimde gözlemlenmesini sağlıyor. MyGame sayesinde daha önce ölçümlenemeyen faaliyetlerin çalışanlarca sisteme raporlanması ve ölçümlenmesi sağlanabiliyor.