Maliyetlerinize ne kadar hakimsiniz?
21.09.2017
Sosyal Medya

Maliyetlerinize ne kadar hakimsiniz?

Şirketler için büyümenin iki yolu mevcut: Gelirleri artırmak ve maliyetleri düşürmek. Sahip olduğu veriyi ve insan kaynağını doğru yönetemeyen, faydaya dönüştüremeyen, bireyler ve merkez arasındaki güçlü bağı kuramayan işletmelerde maliyet kalemlerinin yüksek isabetle takip edilebilmesi mümkün olmuyor. Bu da yönetilemeyen maliyetler sonucunda, kârlılığa ve gelirlere olumsuz yansıyor.
 

Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümleri, müşteriyle birebir temas eden finans, perakende, sigorta, otomotiv, ilaç, medya ve perakende başta olmak üzere her sektörün bu iki ana ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor. İleri düzey teknolojiyle geliştirilmiş yazılım ve uygulamalar; İnnova gibi sektörel deneyimi yüksek bir çözüm ortağının danışmanlığıyla birleşerek iş süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırıyor. Böylelikle şirketin potansiyel gelir kaynakları ve giderleri çok daha isabetli biçimde takip ediliyor.
 

Müşterilerle kurulan ilişkileri ve iletişimi doğru yönetmek, elde edilen her türlü veriyi iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve doğru kararların alınması için faydaya dönüştürmek için şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir CRM çözümü müşteri memnuniyetini benzersiz biçimde artırıyor. Ancak CRM'in faydaları, müşteriye temas eden bileşenlerle bitmiyor. Uçtan uca yönetim anlayışını bir kurum kültürü hâline getiren CRM çözümleri, otomatikleşen süreçler ve kaynak tasarrufuyla maliyetlerin de kontrol altına alınmasını sağlıyor.
 

İnnova'nın yazılım alanındaki zengin tecrübesi ve sektöre birikimiyle; mevcut altyapınızla tamamen uyum içinde çalışacak şekilde özelleştirilen CRM sistemleri, dört ana başlıkta maliyetleri azaltıyor ve şirketin genel kârlılığına olumlu etkide bulunuyor:
 

 • Pazarlama maliyeti
   

  İnnova'nın yüksek performanslı CRM çözümleri, müşteri ile iletişimde elde edilen her türlü verinin hızlı ve isabetli analizini gerçekleştiriyor. Ortaya çıkarılan bilgiler ışığında yapılan segmentasyon ile, kişiye özel pazarlama fırsatları meydana getiriliyor. Böylelikle pazarlama faaliyetleri, çok daha düşük bir bütçeyle ve çok daha etkili olacak şekilde sürdürülüyor.
   

 • Personel maliyeti
   

  CRM ile birlikte gelen otomasyon, iş süreçlerinde verimliliği artırıyor. Merkezi bir sistem ve ortak veritabanı üzerinden yönetilen, optimize edilmiş süreçler sayesinde kaynak ve zaman tasarrufu elde ediliyor. Otomatikleştirilmiş süreçler ile daha az personel, daha fazla iş yükünü karşılayabiliyor.
   

 • İletişim maliyeti
   

  Merkezi veritabanı, sadece çalışanların merkezi sisteme bağlanmasını kolaylaştırmakla kalmıyor: Aynı zamanda aynı proje üzerinde çalışan ya da aynı iş kalemini paylaşan ekipler arasında da kusursuz bir iletişim kurmanın maliyeti hissedilir ölçekte azalıyor. Üstelik verilerin hassas analizi sonucu müşterilerini daha iyi tanıyan şirketler, herkese aynı iletişimi yapmak yerine hedefli bir iletişim sürecini takip ediyor. Böylelikle satışa dönme oranı artıyor.
   

 • Ulaşım maliyeti
   

  Müşteri verileri ve tüm ekiplerin müşteri ziyareti bilgileri ortak CRM veritabanında tutuluyor. Böylece saha ekiplerinin kullanacağı rotalar en kısa ve en düşük maliyetli olacak şekilde belirleniyor. Merkezi yönetim ile servis kurulum ekiplerinin çizelgelemesinde verimlilik sağlanıyor.