Hizmet ihracatı nedir, nasıl yapılır
28.07.2022
Sosyal Medya

Hizmet ihracatı nedir, nasıl yapılır?

Hizmet ihracatı, bir ülkede yazılım ya da danışmanlık gibi hizmet sektörünün kapsamına giren alanlardan birinde faaliyet gösteren şirketlerin diğer ülkelerdeki şirketlere ya da kişilere verdikleri hizmet karşılığı ödeme alması olarak tanımlanabilir. İhracat kavramı genellikle fiziksel ürünlerin yurtdışına satışını akla getirse de bir ülkedeki firmanın başka bir ülkede gerçekleştireceği hizmet faaliyeti de ihracat olarak tanımlanır. Hizmet ihracatı, yurtdışı yazılım hizmeti ya da yurt dışı pazarlama hizmeti gibi alanlarda çalışan şirketlerin dövizle gelir elde etmesini ve faaliyet alanlarının dünya çapında genişlemesini sağlar. Böylece sadece yurt içi yazılım hizmeti veren şirketler işlerini büyütmek için büyük bir fırsat yakalamış olur. Özellikle yazılımların ve dijital dünyadaki yeni iş modellerinin yurtdışına ihracatı, e-ihracat olarak da değerlendirilebilir.

Yapılan bir satışın yasal olarak hizmet ihracatı sayılabilmesi için Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen 3 koşulun yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;

  • Hizmet, yurt dışındaki bir müşteriye verilmelidir.

  • Bu satışa yönelik fatura ve benzer nitelik taşıyan belge, yurt dışındaki bir müşterinin adına düzenlenmiş olmalıdır.

  • Müşteriler bu hizmetten yurt dışında faydalanmalıdır.

Hizmet ihracatı yapılan sektörler hangileridir?

Çok sayıda farklı sektörde hizmet ihracatı yapılabilir. Burada kritik olan nokta hizmeti veren ile hizmeti satın alanın farklı ülkelerde olması zorunluluğudur. Dijital hizmetler söz konusu olduğunda zaman zaman belirsizliklere yol açan bu koşuldan kaynaklanan anlaşmazlıklarda KDV Genel Tebliği esas alınır.

Turizm

Bir ülkedeki yerleşik turizm tesislerinde verilen konaklama hizmetinin yurt dışından gelen kişilerce belirli bir süre için satın alınması temeline dayanan turizm sektörü, hizmet ihracatı pastasının en büyük dilimini oluşturur. Farklı ülkelerden gelen turistlerin döviz cinsinden yaptıkları harcamalar ülkelerin ekonomisine de büyük katkı sağlar.

İnşaat

İnşaat firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler de hizmet ihracatı kapsamına girer. Gerçekleştirilecek projede çalışacak mühendisler ve mimarlar gibi teknik insan gücü, yurt dışındaki müşterinin talebini karşılamak için çalışır. 

Lojistik

Yurt dışına satılan malların ilgili ülkeye nakliyesi de bir hizmet olarak değerlendirilir.

Diğer hizmet ihracatı sektörleri

Yazılım başta olmak üzere danışmanlık, eğitim, mali yönetim, eğlence ve kültür-sanat gibi hizmet sektörüne ait alanlarda faaliyet gösteren şirketler de ihracat yapabilir.

Hizmet ihracatı istisnaları ve destekleri var mı?

Hizmet ihracatı yapan şirketler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan istisnalardan ve desteklerden yararlanabilir. Yurt dışına yapılan ürün satışlarında olduğu gibi hizmet satışlarında da KDV istisnası uygulanır. Bununla birlikte verilen hizmet için tahsil edilen bedelin tamamı istisnaya tabi tutulmaz. Söz konusu hizmetin verilebilmesi için Türkiye’de yapılan harcamalar KDV’ye tabidir. Örneğin, yurt dışına 100.000 TL tutarında bir hizmet ihracatı yapıldığını düşünelim. Bu hizmeti verebilmek için Türkiye’de 30.000 TL harcama yapıldıysa, aradaki fark olan 70.000 TL için vergi alınmaz ancak 30.000 TL’lik harcama KDV’ye tabidir.

Hizmet ihracatçıları çoğunlukla yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport için başvurda da bulunabilir.

Ticaret Bakanlığı, bilişim ve lojistik sektörlerine verdiği özel desteklerin yanı sıra döviz kazandırıcı sektörlerin pazara girişinde dijital faaliyetlerinin desteklenmesi için de karar almıştır.

Kimler ihracat kayıtlı fatura düzenleyebilir?

E-fatura kullanan şirketler yurt dışına yaptıkları hizmet ihracatı için e-arşiv fatura düzenlemelidir. Fatura kestiğiniz şirket serbest bölgede faaliyet gösteriyorsa normal e-fatura düzenlenmeli ve fatura tipi olarak “istisna” seçilmelidir. Müşterinin adres bilgisi faturada mutlaka yer almalı, KDV oranı sıfır olarak girilmeli muafiyet kodu olarak “302” seçilmelidir.

Yurt dışına yazılım ihracatı nasıl yapılır?

Yurt dışına yazılım ihracatı yaparken herhangi bir dijital veri taşıyıcı cihaz göndermiyorsanız gümrükleme işlemi yapmanıza da gerek yoktur. Yazılımınızı yurt dışına satarken ilgili KDV istisnasının şartlarına uyduğunuzdan emin olmalı ve faturanızı buna göre düzenlemelisiniz.

Yazılım ihracatı yaptığınız alıcı şirket ile mutlaka bir sözleşme düzenlemeli ve hizmetinizin çerçevesi, lisanslar, gizlilik şartları, iade koşulları, geçerlilik süresi, uluslararası yönetmeliklere uyum ve anlaşmazlıkların çözüm yolları gibi konuların açıkça ifade edildiğinden emin olmalısınız.

Yazılım ihracatı yaparken faydalanabileceğiniz çok sayıda destek ve istisna uygulaması vardır. Bunlardan nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bilgi almak için Hizmet İhracatçıları Birliği’ne başvuruda bulunabilirsiniz.