Güçlü Bir CRM ile 4 Adımda Gelirlerinizi Artırın
9.10.2017
Sosyal Medya

Güçlü Bir CRM ile 4 Adımda Gelirlerinizi Artırın

CRM ile müşterilerinin beklentilerine hızlı ve etkin yanıt vermek kolaylaşırken, satış ve servislere bağlı gelirler de artıyor.
 

Rekabetin ve beklentilerin her geçen gün arttığı iş dünyasında, bir kural sabit kalıyor: İşin merkezine müşteriyi konumlandıran şirketler kazanıyor. Müşteri odaklı iş yapmak; satın aldığı, kullandığı ya da "tükettiği" her ürün ve hizmette bireysellik arayan müşterileri elde tutmanın yegâne yöntemidir. Müşteri odaklı iş yapmak için de onları daha yakından tanımak, daha iyi anlamak ve beklentilerini önceden kestirebilmek gerekiyor. Müşteri İlişkileri Yönetimi de bu noktada devreye giriyor.
 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), gelirleri artırmaya hem doğrudan hem de dolaylı yollarla yaptığı katkı nedeniyle dijital dönüşümde yatırım yapılması gereken süreçlerin başında geliyor. Doğru bir strateji, güçlü bir CRM çözümü ve başarılı bir uygulama; sadece işletmeye ait giderlerin kontrol altına alınmasını sağlamakla kalmıyor: Mevcut iş modellerindeki gelirlerin artırılması ve yeni gelir modellerinin meydana çıkarılması da bu geçişle mümkün oluyor.
 

Müşteriyi anlamak ve onların ihtiyaçlarını öngörmek, şirket gelirlerinizi dört ayrı başlık altında iyileştirme ve yeni gelir kapıları açma potansiyeli sunuyor:
 

Daha iyi bir satış deneyimi
 

Sadece mevcut müşterilerin değil; kaybedilmiş ve potansiyel müşterilerin ya da rakiplerle çalışan hedef kitlenin de merkezi bir sistem üzerinde tutulması, iş yaptığınız pazara her an kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşabilmenizi sağlıyor. Bu verilerin periyodik olarak değerlendirilmesi sonucunda pazar dinamiklerindeki değişimler çok daha net biçimde ortaya seriliyor.
 

Yapılan satışlarda tüm sürecin merkezi sistem üzerinde adım adım takip edilmesi, insan unsuruna bağlı hataları en aza indiriyor. Süreç boyu yerine getirilmesi beklenen görevlerin kişilere atanması ve takibi sayesinde müşteri her zaman en iyi satış deneyimini yaşamış oluyor. Satış sürecinde memnuniyetin arttırılması da satışların artması ve gelirlerin yükselmesi anlamına geliyor.
 

Müşteri ihtiyacına göre şekillenen servisler
 

Müşterilerle kurulan iletişimin uçtan uca aynı sistem üzerinde toplanması, bakım ve hizmet verilerini de kapsıyor. Temin edilen veriler ışığında periyodik çağrıların ve görüşmelerin doğru zamanlarda yapılması ve uygun öneriler sunulmasıyla satışa destek sağlanıyor. Müşteriden gelen talep ve şikayetlerin titizlikle izlenmesi ise memnuniyeti iyileştirerek, tekrar eden satışlarda artışa zemin hazırlıyor.
 

Çapraz ürün ve hizmet teklifleri
 

Tüm verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, müşteri yaşam döngüsündeki tüketimlerin daha etkin biçimde takip edilmesini kolaylaştırıyor. Buradan çıkarılan bilgiler ışığında mevcut ve olası ihtiyaçlar belirlenerek, çapraz ürün ve hizmetler sunmak mümkün oluyor.
 

Müşteriye özgü ek ürünler
 

Ürün ve hizmet portföyü ile müşteri ihtiyaçları arasında kurulabilen bağlantı neticesinde; müşteriye fayda sağlayacak ek ürünlerle ilgili teklifler sunuluyor. Sadece son kullanıcıların değil; kurumsal müşterilerin dahi beklentileri arasında yer alan “bireysellik”, müşteriye özgü belirlenen indirim ve fırsatlarla sağlanıyor.