Y kuşağı çalışanların motivasyonu için etkili liderlik
22.12.2021
Sosyal Medya

Y kuşağı çalışanların motivasyonu için etkili liderlik

Y Kuşağı, son yıllarda iş dünyasının önemli bir parçası haline geldi. Kurumsal şirketlerin bir bölümü, süregelen ödül sistemlerinin ve motivasyon uygulamalarının tüm çalışanlar için etkili olacağı öngörüsüne sahip ancak Y kuşağının liderlikten beklentileri bir önceki nesillerden iş arkadaşlarına kıyasla bir hayli farklı. Y kuşağı çalışanlar, geleneksel çalışma motivasyonu sağlayan faktörlere kıyasla yetkilendirilmeyi, ikramiyeleri ve tanınmayı tercih ediyor. Bu motivasyon kaynakları Y kuşağı özelinde daha yüksek çalışan elde tutma oranları, motivasyon artışı ve sadık çalışanlar sağlıyor. Toplumsal cinsiyet rolü zorluklarına rağmen, Y kuşağı kadınları çalışma hayatında bireysel başarıya ve kendine güvene odaklanıyor.

Y kuşağı kimlere denir?

Milenyumlar olarak da bilinen Y kuşağı bireylerin en büyük üyeleri 1981, en genç üyeleri ise 1996 doğumlu. Y kuşağının hangi zaman aralığını kapsaması gerektiği konusunda dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı kanılar olmakla beraber, Y kuşağı için ortaya atılan en geniş zaman aralığı 1982 ile 1999 yılları arasında doğan bireyleri kapsıyor.

X kuşağından sonra gelen Y nesli, internetten önce dünyayı deneyimleyen son demografik grup olma özelliğine sahip. Onlardan sonra başlayan Z kuşağı, tamamen dijital bir dünyaya doğmuştur. İnternetin, mobil cihazların ve sosyal medyanın doğuşuna ve yaygınlaşmasına şahit olan Y kuşağı, kimi kaynaklarda dijital yerliler olarak da tanımlanıyor.

Y kuşağı güçlü yönleri nelerdir?

Y kuşağının özellikleri önceki kuşaklara göre bazı farklılıklar gösteriyor. Bu neslin daha aile odaklı olduğu ve daha iyi bir iş ve yaşam dengesi için kariyer gelişimini feda etmeye istekli olduğu düşünülüyor. Ancak bu başarı odaklı olmadıkları anlamına gelmiyor. Y kuşağı bireyler kendinden emin ve hırslı olabilir. Otoriteyi sorgulamaktan korkmazlar, sürekli yeni meydan okumalar ararlar ve kendileri için anlam ifade eden işlerde çalışmaktan mutlu olurlar. Y kuşağından bireyler tipik olarak bir ekibin parçası olmak ancak aynı zamanda başarılarıyla dikkat çekmek isterler. Ekip çalışmasına değer verirler, dikkat, geri bildirim ve rehberlik almaya ihtiyaç duyarlar. Genel olarak, bu kuşak için sadık bir profil çizilir; kişilere ve organizasyonlara bağlıdırlar, dahil edilmek ve dahil olmak isterler.

Y kuşağı nasıl bir çalışma hayatı ister?

Küresel iş dünyası, dünyayı değiştirmek isteyen Y kuşağı tarafından büyük bir değişime uğratılıyor. Tipik olarak eski nesiller daha fazla kar isterken, Y kuşağı iş hedeflerini sosyal etkiye kaydırıyor. World Economic Forum’un 186 ülkeden 25.000 Y kuşağı bireyle gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, bu neslin üyelerinin yüzde 40’ından fazlası yaptıkları işin toplum üzerinde bir etkisi ya da büyük bir amacı olmasını istiyor. Deloitte’in 30 ülkeden 80.000 Y kuşağı bireyle gerçekleştirdiği bir diğer araştırmaya göre ise gençler şirketlerin toplum üzerinde olumlu değişimler yaratması gerektiğine inanıyor.

Araştırmalar, para kazanmaktan başka profesyonel amaçları olan Y kuşağı bireylerin sayısının bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Deloitte araştırmasına katılanların %88'i işletmelerin toplum üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylerken, %62'si çağdaş iş insanlarının toplumu iyileştirmede önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor. Y kuşağı ayrıca iş dünyasının eğitim, ekonomik istikrar, siber güvenlik, sağlık, işsizlik ve iklim değişikliği gibi konularda pozitif girişimlerde bulunması gerektiği görüşünde.

İş yaşam dengesi nasıl olmalıdır?

Y kuşağı aile odaklı ve iş dışında birden fazla ilgi alanına sahip olsa da dizüstü bilgisayarları, akıllı telefonları ve tabletleri aracılığıyla sürekli işe bağlıdırlar. Bu sürekli bağlantı hali Y kuşağının diğer nesillere kıyasla daha fazla iş yaşam dengesi talep etmesine sebep oluyor. Kişisel ve mesleki sorumluluklarını yerine getirebilecekleri daha dengeli bir yaşam talep ediyorlar. Ayrıca işin eğlenceli ve esnek olmasını istiyorlar. Y ve Z kuşağı, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeli gibi yeni trendleri keşfetme ve değişimlere ayak uydurma konusunda iyi iş çıkarıyor.

Y kuşağı çalışanlarda en etkili yönetim stilleri nelerdir?

Y kuşağı çalışanlar, süregelen düzeni ve iş yapma şekillerini korumaya meyilli geleneksel liderlik yaklaşımlarını kısıtlayıcı buluyor. Bu nedenle eski usul yaklaşımlara meydan okuyor, işin aksayan ve memnuniyetsizlik yaratan konularını dile getirmekten çekinmiyor. Örneğin Y kuşağının bu tutumu, birçok şirketin e-postanın yanı sıra anlık mesajlaşma uygulamalarını da iç iletişim için aktif olarak kullanmasının sebeplerinden birisi oldu. Y kuşağı işte anlamlı ilişkiler kurmak ve ekip olmak istiyor. Yöneticilerin organizasyonun hedeflerine ve misyonuna ulaşmak için bireysel yaklaşımlardan ziyade ekip yaklaşımlarını benimsemelerini tercih ediyor. Şirketle ilgili ya da çalışanları ilgilendiren büyük kararlarda fikirlerini belirtmek istiyor. Liderlik eğitimi alan Y kuşağı çalışanlar, bu değerlere bağlı yönetici adaylarına dönüşüyor.