Multidisipliner çalışanlar, işletmelere kazandırıyor
9.07.2020
Sosyal Medya

Multidisipliner çalışanlar, işletmelere kazandırıyor

Dijitalleşmenin iş yapma biçimlerini değiştirmesi, insan kaynakları alanında da önemli yenilikleri gündeme getiriyor. Şirketler için çalışan yeterliliği kavramı da şekil değiştiriyor. Son dönemde iş hayatındaki yenilikçi yaklaşımlardan biri olan multidisipliner çalışma, yakın gelecekte her boyutta işletme için daha fazla önem taşıyacak. Peki, multidisipliner çalışma nedir, şirketlere ne gibi faydalar sağlar? Bu soruların cevaplarını blog yazımızda paylaşıyoruz.

 

Teknolojinin kuralları yeniden yazdığı iş dünyasında rekabet hem şirketler, hem de çalışanlar arasında giderek yükseliyor. Çalışanlar için rekabette öne çıkmanın sırrı ise multidisipliner çalışma. Bu kavram, işletmeler için de daha fazla verimlilik etme ve yaratıcı ekiplere sahip olma anlamına geliyor. 

Multidisipliner  ve interdisipliner yaklaşım

Multidisipliner çalışma konusunun konuşulduğu durumlarda gündeme gelen diğer konu ise interdisipliner yaklaşım oluyor. Bu kavrama da kısaca göz atalım. İnterdisipliner yaklaşım, çalışanların birlikte iş yaparak karşılıklı etkileşimle çözümler sunmaları anlamına geliyor. AR-GE merkezindeki mühendislerin bir sosyologla çalışmasını interdisipliner yaklaşıma örnek verebiliriz. 

 

Multidisipliner yaklaşım ise bir çalışanın birden fazla alanda uzmanlık seviyesine ulaşmış olması; işini yaparken bu uzmanlıkları harmanlayarak fark yaratan, yenlikçi bir bakış ortaya çıkarabilmesi olarak ifade edilebilir. Örneğin arayüz tasarımcısı görevindeki bir çalışan, davranış psikolojisi alanında kendisini geliştirerek multidisipliner bir yaklaşım geliştirebilir. Tasarımlarında insan psikolojisiyle ilgili bakışından da faydalanarak; renkleri, yapısı ve mimarisiyle çok daha kullanışlı arayüz tasarımları geliştirebilir. 

 

 

Farklı disiplinlerde kendini geliştiren çalışanlar ve böyle çalışanlardan oluşan ekiplere sahip şirketler çok kısa sürelerde gözle görülür avantajlar elde edebilir. Ürün geliştirme hızının rekabette büyük önem taşıdığı günümüz koşullarında, multidisipliner çalışanlara sahip şirketler bir adım öne geçebilir. 

 

Multidisipliner ekipler kurmak yaygınlaşacak

Multidisipliner bakış açısı kazanmak, çalışanların iş dünyasında profesyonelleşmesine, şirketlerin de başarılı olmasına olanak tanıyor. Çalışanın multidisipliner bakış açısı kazanması için; ilgili tüm alanlarda az da olsa bilgisinin olması, en az iki alanda uzmanlaşması ve çalıştığı alanları harmanlayabilmesi gerekiyor. Multidisipliner yaklaşımı benimseyen çalışanlar aynı konuya farklı bakış açıları ile bakabiliyor ve kalıcı bir şekilde hızlı ve sonuç odaklı çözümler üretebiliyor. 

Multidispliner yaklaşımın şirketlere sağladığı avantajlar

İş süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan otomasyonlarda, diğer sistemlerle entegre biçimde çalışmanın performansı doğrudan etkilediği ve gözle görülür artış sağladığı biliniyor. Bu durum çalışanlar için de geçerli. İK yöneticileri işe alım sürecinde adayların kendi alanının dışında hangi konularda uzmanlık sahibi olduğuna dikkat ederek bu doğrultuda karar veriyor. 

 

Teorik alanda edinilen bilgilerin pratiğe dökülerek pekiştirilmesinde uzmanlık alanının yanı sıra pazarlama hakkında fikir sahibi olunması, zaman yönetiminin bilinmesi ve liderlik vasıflarına sahip olunması da etkili oluyor. İş dünyasında faaliyetlerin daha dijital ve veri odaklı olması farklı iş kollarının ve meslek gruplarının oluşmasını sağlıyor. Ortaya çıkan multidisipliner işler, multidisipliner çalışma gerektiriyor. Yeni yetenek yaklaşımları ile birlikte operasyonların süresi kısalıyor. Şirketlerin büyümesinde büyük paya sahip olan inovatif ürün veya hizmetlerin geliştirilme sıklığı da muldisipliner çalışma sayesinde artıyor.

 

 

Multidisipliner yaklaşımın pazarlamaya yansıması

Multidisipliner çalışma yaklaşımının pazarlama alanında önemli karşılıkları bulunuyor. Disiplinlerarası yaklaşım dendiğinde ilk akla gelen pazarlama konusu elbette nöropazarlama oluyor. Dünyanın en güçlü şirketleri, tüketicilerin davranışının kaynağını ortaya çıkarmaya dayanan nöropazarlamayı kullanıyor. Tüketicinin satın alma kararlarını tüm yönleriyle inceleyen nöropazarlama, markaların hedef kitleyi daha iyi tanıyarak daha isabetli kararlar vermelerini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde nöropazarlamanın pek çok şirket için önemini artıracağını söyleyebiliriz. Bu durum, multidisipliner çalışanlara olan ihtiyacın da artacağı anlamına geliyor.

 

İnsan kaynağını daha verimli yönetmenin yolu: İK Çözümü SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors, çalışan performansını en üst seviyeye çıkaracak kusursuz bir deneyim sağlıyor. İnnova’nın SAP alanındaki uzman kadrosu ile sunduğu SAP SuccessFactors çözümleri, doğru İK stratejilerinin etkin şekilde uygulanması ve iş sonuçlarına olumlu olarak etki etmesini sağlıyor. 

 

20 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyadaki en büyük bulut platformlarından biri olan SAP SuccessFactors birlikte çalışma, işbirliği ve ölçümleme gibi başlıkları içeriyor. Bulut tabanlı uygulamalar arasında en fazla rağbet gören insan kaynakları yönetimine yönelik çalışmalarını sürdüren SAP’nin çözümü özlük yönetiminden, çalışan taleplerine kadar tüm süreçleri tamamen dijital ortamda yönetip zamandan ve nakitten tasarruf etmeye olanak tanıyor. 

 

SAP SuccessFactors; hızlı implementasyon, sektör standartlarında güvenlik, yılda 4 defa otomatik güncelleme gibi özelliklerle şirketler için büyük kolaylık sağlıyor. Donanım satın alımı, onarım, kiralama, bakım gerektirmeyen çözüm, değişen ihtiyaçlara göre ölçeklenebiliyor.