Mavi yakada performans değerlendirmesi nasıl yapılır?
28.03.2022
Sosyal Medya

Mavi yakada performans değerlendirmesi nasıl yapılır?

Mavi yaka çalışanlar, gittikçe zorlaşan rekabet ortamında şirketlerin başarıya ulaşmak için uyguladıkları insan kaynakları stratejilerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, insan kaynağını daha verimli bir hale getirmek ve hatasız olarak yönetmek artık bir zorunluluk haline geldi. Bunu sağlayabilmenin yolu performans değerlendirmesi yapmaktan geçiyor. Özellikle üretim sektöründeki şirketlerin üretim miktarı ve kalite seviyesi artışı için mavi yakalı çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemlerini iş akışlarına entegre etmeleri gerekiyor.  

Mavi yaka performans değerlendirmesi nedir?

Pek çok şirket mavi yakalı çalışanlardan beklediği yüksek performansı sürdürülebilir kılmak için performans değerlendirme sistemlerini kullanıyor. İşletmenin verimliliğini artırmak, çalışanların gelişimine destek olmak, her birinin kariyer planlamasına yardımcı olmak performans değerlendirmesinin ana amacını oluşturuyor.

Mavi yaka performans değerlendirmesi, çalışanların daha önceden belirlenmiş bir zaman aralığındaki başarı durumlarını ve kendilerini geliştirme potansiyellerini belirlemek için yapılan çalışmalar olarak tanımlanıyor. Performans değerlendirmesinde çalışanın kurum içindeki görevi ne olursa olsun mesleki beceri, sorumluluk alma yeteneği, çalışma disiplini gibi konularda hem eksiklikleri hem de varsa fazlalıkları ortaya çıkarılıyor. Mavi yakalı çalışanların terfi edebilmeleri için büyük ölçüde performans değerlendirme sonuçları baz alınıyor. Böylece özellikle çok sayıda mavi yakalı çalışana sahip olan işletmelerde gerçekten işinde iyi olanlar kalabalık içinden sıyrılarak terfi alabiliyorlar. Yetkinliği diğerlerine göre daha iyi olan çalışanların daha üst kademelere getirilmesi toplamda kurumun verimliliğinin de artmasını sağlıyor.    

Mavi yakada mesleki ve teknik eğitimin önemi

İşletmeler, mesleki eğitim ve teknik eğitim fırsatları sunarak mavi yaka çalışanlarına yeni beceriler kazandırırken mevcut görevlerinde de daha verimli olmalarını sağlıyor. Verilecek eğitimler, çalışanların kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra daha mutlu hissetmelerinin de önünü açıyor. İşyerinde mutlu olan çalışanlar daha üretken ve daha motive hale geliyor.

Mavi yakalılar için hazırlanacak eğitimlerin, İnsan Kaynakları departmanı ya da bölüm yöneticileri tarafından doğru bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca eğitim içeriklerinin, çalışanların ve ilgili departmanın hedeflerine uygun şekilde hazırlanması ve kolay anlaşılır bir anlatım dili kullanılması da önem arz ediyor.

Mavi Yaka Performans Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Mavi yakalı çalışanların performans değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Mesleki beceri
 • Üretim miktarı
 • Kalite seviyesi
 • Planlama becerisi
 • Dış ilişkiler ve müşteri odaklılık
 • İş kaybı süresi
 • İletişim becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Sorumluluk
 • İşe devamlılık
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre
 • Çalışan disiplini
 • İyileştirme çalışmalarına katılım

Yapılan değerlendirme sonucu yüksek puan alan çalışanların, mesleki ve teknik eğitimlerle de desteklenerek terfi olanaklarından faydalanmaları sağlanabilir. Ayrıca kurulacak bir ödül sistemi ile iş geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sunan çalışanlar da ödüllendirilebilir. Bu sistem aynı zamanda motivasyonun da artmasına katkı sağlar.

Hangi meslekler mavi yaka?

Mavi yaka tanımı genel olarak bedensel iş gücüne ve emeğe dayalı meslekler için kullanılıyor. Mavi yaka meslek grupları olarak; üretim süreçlerinde çalışanlar, fabrika işçileri, bakım/onarım elemanları, şoförler, tekstil işçileri, madenciler, inşaat işçileri, kaynakçılar, elektrik teknisyenleri, temizlik elemanları, güvenlik görevlileri sayılabilir. Mavi yakalı çalışanlar maaş dışında parça başına, saatlik veya yevmiye ile de ücretlendirilebilir. 

Beyaz yaka ve mavi yaka farkları nelerdir?

Çalışanlar, kurulmuş olan organizasyonel yapıda sahip oldukları role göre beyaz yaka ve mavi yaka olarak sınıflandırılırlar. Bu iki grup arasındaki temel farkı ise yapılan işin niteliği belirler. Yönetim ve yürütme ile ilgili pozisyonlarda çalışanlar beyaz yakalı olarak tanımlanırken şirketin devam etmekte olan düzeninin fiziksel olarak devamını sağlayan pozisyonlarda bulunanlar mavi yakalı olarak tanımlanır. İş kanunu kapsamında beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar arasında bir fark yoktur. Verimli çalışan başarılı bir işletmede, bu her iki gruba ait çalışanların uyum içinde çalışması gerekir. 

İnnova İnsan Kaynakları Çözümü | SAP SuccessFactors

İnnova’nın uzman SAP kadrosu ile sunduğu SAP SuccessFactors çözümü, mavi yakalı çalışanların performans değerlendirmesi de dahil olmak üzere kurumların etkin İK stratejileri geliştirmelerine yardımcı oluyor. İnnova’nın alanında uzman danışmanları her bir şirketin ihtiyacına göre özelleştirilmiş, ölçümlenebilir çözümler sunarak çalışan yönetiminin başarısını artırıyor.   

Kurum içinde doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesine yardımcı olan SAP SuccessFactors şeffaf bir yetenek yönetimi sunuyor. Gelişmiş raporlamalar da yapabileceğiniz SAP SuccesFactors ile özlük yönetiminden, çalışan taleplerine kadar tüm süreçler dijital ortamda yönetilip zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.