Dijital dönüşüm BT sektöründe istihdamı nasıl etkiledi
29.07.2022
Sosyal Medya

Dijital dönüşüm BT sektöründe istihdamı nasıl etkiledi

Günümüzün hızla gelişen dijital ekonomisi, karmaşık iş taleplerine ölçeklenebilir çözümler bulabilmeyi gerektiriyor. BT'nin değişen doğası ve dijitalleşme, istihdam stratejilerini de derinden etkiliyor. Hızla değişen iş süreçlerini verimli bir şekilde yürütebilmek için belirli bir şablona uygun olarak tasarlanmış, tekrarlanabilir ve kolayca ölçeklenebilir çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

BT sektöründe işe alım planlaması yaparken artık eğitim, tecrübe ve teknik bilgi yeterliliğini aşan bir bakış açısı ile hareket etmek gerekiyor. İnsan kaynakları yöneticilerinin, değişen iş taleplerine göre dinamik olarak ölçeklenebilen bulut tabanlı otomasyon çözümlerine ve iş süreçlerini geliştirmeye odaklı BT profesyonelleri bulması ve doğru pozisyonlara yerleştirmesi giderek daha fazla önem kazanıyor.  

Modern dijital ekonomi ekosisteminde başarılı olmak için operasyon birimlerinin ve BT departmanının birbiri ile çok daha yakın çalışması gerekiyor. Departmanların birbirlerinden farklı önceliklere sahip olması ve aralarında güçlü bir iletişim ağı kurulamaması başarısızlığa yol açabiliyor. BT departmanlarının doğru planlama yapabilmesi için şirketin iç işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olması, hangi işlerin önceliği olduğunu hangi süreçlerin performans açısından kritik bir öneme sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. Aksi durumda yapılacak BT yatırımlarının yanlış kanallara yönlendirilmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor.   

BT yöneticileri, bazı temel iş ilkelerini iyi anlamalı ve ekip üyelerinin de bu kavramları tam olarak anladığından ve başarıyla uygulayacağından emin olmalıdır. BT yöneticilerinin odaklanması gereken temel noktaları şu şekilde sıralayabiliriz;

Gelir yönetimi

Şirketin mali durumunun raporlanması son derece önemli bir süreçtir. Şirketin genel itibarı ve marka değeri doğrudan bu raporlarla ilişkili olduğundan BT departmanı çalışanlarının gelir yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olması gerekir.

Yetenek değerlendirmesi

BT yöneticileri, kullanılmakta olan sistemlerin güvenlik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda yeteri kadar olgunlaşmış olduğundan emin olmalıdır. Yazılım geliştirme ve DevOps süreçlerinde iyileştirilmesi gereken noktalar olup olmadığı araştırılmalı, aksayan noktalar varsa vakit geçirmeden müdahale edilmelidir. 

Veri yönetimi

Veri, bir şirketin en değerli varlığıdır. Bunun önemini anlamak ve şirketin sahip olduğu verileri korumak BT departmanının her zaman bir numaralı önceliği olmalıdır. Dolayısıyla BT departmanına yapılacak işe alımlarda şirketin hangi verilere sahip olduğu, bunlara hangi çalışanların ne kadar erişim hakkı olacağı kesin çizgilerle dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.  

Dijitalleşen kamu faktörü

İş dünyasındaki teknolojik entegrasyonlar artık global olarak devlet kurumlarının sıkı kontrolü ve regülasyonları altında ilerliyor. Yasal mevzuatların teknolojik gelişmelerin hızına yetişemediği günler çoktan geride kaldı. Yeni teknolojilerin kullanımı için yeni standartlar ve regülasyonlar çok hızlı bir şekilde tüm dünyada hayata geçiriliyor. Üstelik her geçen gün daha güçlü yaptırımlar devreye alınıyor. Bu nedenle BT alanında yetenekli eleman ihtiyacı artarken dijital dönüşüm projelerine hız veren işletmelerin İK politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor.      

Devlet kurumları artık gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın veriler talep ediyor. Bu durum, şirketlerin iş süreçlerinde merkezi bir yaklaşım benimsemelerine neden oluyor. Her bir şirket verisinin farklı bir şekilde biçimlendirilmesi gerekliliği ve regülasyonlarda yapılan değişiklikler BT çalışanları üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

Dünya hızla değişiyor. İşletmeler, BT departmanlarına eskiye nazaran çok daha fazla güvenmek ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak zorundalar. Global çapta bakacak olursak devlet kurumları da kendi dijital dönüşümlerine yoğun bir şekilde yatırım yaparak iş dünyasını yeni sistemlere ayak uydurmaları için zorluyor. BT liderlerinin, değişen iş dinamiklerinin getirdiği ihtiyaçları karşılayabilmek için strateji oluşturma vizyonuna sahip olan insanları işe alması gerekiyor.