Bleisure çalışan motivasyonunu ne yönde etkiler
29.06.2022
Sosyal Medya

Bleisure çalışan motivasyonunu ne yönde etkiler

Çalışan motivasyonu, bir çalışanın şirketteki sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların yüksek performans gösterebilmesi ve bağlı oldukları şirkete değer katabilmesi için motivasyonlarının yüksek olması gerekir. Ekip içindeki bir kişinin motivasyonun düşmesi hem işteki verimliliğini azaltır hem de ekip arkadaşlarının bu durumdan olumsuz etkilenmesine neden olur. Çalışan motivasyonunu yüksek tutmak için pek çok farklı yöntem uygulanabilir. Yöneticilerinin yaptığı işi takdir etmesi ve sunduğu önerilerin kabul edilmesi bir çalışanın motivasyonunu pozitif yönde etkiler. Bununla birlikte maaş artışı, yan hakların iyileştirilmesi, ödüller, esnek çalışma olanağı sunulması gibi bilindik yöntemlerle de motivasyon artışı sağlanabilir.

Son yıllarda gittikçe popülerleşen bleisure gezileri de motivasyon artırıcı yeni bir yöntem olarak değerlendirilebilir. İngilizcede iş ve boş vakit anlamlarına gelen business ve leisure kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiş olan bleisure kavramı iş gezisi ve kişisel tatilin aynı anda yapılmasını ifade eder. Bir iş gezisine çıkan çalışanın iş dışında kalan zamanını kişisel eğlence amaçlı farklı etkinliklerle birleştirmesi hem verimliliğini hem de motivasyonunu artırmaya yardımcı olur.

İlk olarak 2010’lu yılların başında ortaya çıkan bleisure fikri, uzaktan ve esnek çalışma trendlerinin günümüzde standart uygulamalar haline gelmesinden dolayı her geçen gün daha fazla şirket tarafından benimsenmektedir.

Bleisure gezginler kimlerdir?

Müşteri toplantısı, yeni ürün lansmanı, fuar, kongre ve konferanslar nedeniyle sıkça uluslararası seyahat yapmak durumunda kalan teknoloji, ticaret ve sağlık sektöründeki çalışanlar bleisure gezginlerin en kalabalık kesimini oluşturur. İş yaşam dengesi kurma açısından zorluklar yaşanan pozisyonlardaki çalışanlar için bleisure seyahatler daha caziptir. Bleisure seyahati en çok talep edenler, 20’li ve 30’lu yaşlarında, genellikle satış ve pazarlama departmanlarında çalışan, orta ve üst seviye yöneticilerden oluşur.

Bleisure seyahat neden bu kadar popüler?

Ulaşım masraflarının tamamı, konaklama masraflarının da büyük bir bölümü şirketler tarafından karşılandığından iş gezisini biraz daha uzatıp kişisel tatille birleştirmek, çalışanların bütçesine çok büyük bir katkı anlamına gelir. İş gezilerini bir fırsat olarak değerlendiren çalışanlar, normal bir zamanda yapacakları bir tatil harcamasının çok daha azıyla dinlenme ve eğlenme fırsatı yakalamış olur. 

Bleisure seyahatin avantajları nelerdir?

Bleisure seyahatleri, çalışanlar açısından iş gezisi anlayışını kökten değiştirerek iş ve eğlenceyi birleştirmesi nedeniyle stres seviyesinin azalmasını, ofise dönüş sonrası iş kalitesinin ve üretkenliğin artmasını sağlar. Şirketler de çalışanlarına verdikleri değeri bu vesileyle gösterme fırsatı yakalamış olur. Ayrıca uluslararası iş gezilerinde farklı kültürleri keşfetme şansı bulan çalışanların dünya görüşü zenginleşir ve daha yaratıcı, katma değeri yüksek fikirler geliştirmeleri mümkün olur. Bleisure seyahat yapmaları için teşvik edilen çalışanların şirketlerine olan bağlılık duygusu da güçlenir.  

İş dışında geçirdiği zamanda yeni yerler gezen ve yeni insanlarla samimi ortamlarda tanışan çalışanların kurdukları bu ilişkilerle yeni iş ortakları ve yeni müşteriler kazanma şansı da vardır.     

Bleisure seyahat trendleri nelerdir?

Bleisure seyahat planı yapan çalışanlar işe ayırmaları gereken süreyi birkaç gün daha uzatarak kendilerine boş zaman yaratırlar. Ayrıca seyahat planına eşlerinin ya da arkadaşlarının da dahil edilmesini sağlayarak kısa süreli de olsa yanlarında sevdikleri insanlarla tatil yapma fırsatı yakalamış olurlar.

Zaman yönetimi açısından bleisure

İş gezilerinin programı genellikle çok önceden belirlenir ve kimlerle, nerede, ne zaman görüşüleceği ayrıntılı bir takvime bağlanır. Bleisure seyahat öncesinde çalışanlar ve yöneticiler arasında hangi günlerin işe ayrılacağı hangilerinin boş vakit olacağı konusunda anlaşma sağlanmalıdır. Çalışanların sevdikleriyle ya da tek başlarına boş vakit olarak değerlendirmek istediği günlerde işle ilgili talepler iletilmemelidir. Aynı şekilde çalışanlar da işe ayırmaları gereken vakitlerde ulaşılabilir olmalı ve yöneticilerinden gelen talepleri yerine getirmelidir. Seyahat esnasında anlaşmazlıklar yaşanmaması adına ayrıntılı bir zaman yönetimi planı hazırlamak son derece faydalı olacaktır.