İş Sağlığı Güvenliğinde Ziyaretçi Karşılama Teknolojileri
8.08.2016
Sosyal Medya

İş Sağlığı Güvenliğinde Ziyaretçi Karşılama Teknolojileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Kanun No.6331), TBMM tarafından kabulünden sonra, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kısmen yürürlüğe girdi. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkışı, çok uzun süren bir serüven sonrası gerçekleşti. Bu yasa çıkarken, Kurumsallaşma ve Örgütlenme, Denetim, Mevzuat, Meslek Standartları, Eğitim ve Araştırma gibi ana başlıklar derinliğine incelendi. Avrupa Birliği’nin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki direktiflerini uyumlulaştırmayı kabul eden hükümet, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını da yeniden yapılandırmayı yeğledi.
 

Bu yasa ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği de 29 Aralık 2012 Cumartesi günü 28512 numaralı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik ile iş yerindeki risklerin sadece çalışanlar açısından değil, ziyaretçiler açısından da önem taşıdığına vurgu yapıldı. Dışarıdan, o iş yerine gelen ve o alanı hiç tanımayan ziyaretçi için aslında risk sürekli çalışandan daha fazla. Çünkü nereden ikinci çıkış olduğunu, acil durumda ne yapması gerektiğini bilmeyen ziyaretçi bu tip istenmeyen durumlarda çok daha fazla zarar görebilir.

Bu yönetmelik, işvereni, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden riski hesaplama, değerlendirme ve giderme yönünde sorumlu kılar. Bir kuruluş, gerçekleştirdiği faaliyetlerinden çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin doğrudan ya da o işyeri sınırları dahilinde olmak kaydıyla dolaylı olarak etkilenmesi durumunda bu yasa ve yönetmelik kapsamında sorumlu kabul edilir.
 

Sağlıklı çalışma ortamları şart
 

Hukuki görüş olarak “Çalışma Ortamı” tanımı bütün bu etki alanına giren kişiler için iş sağlığı ve güvenliğini kapsar şeklinde karşımıza çıkıyor. Çalışan için öncelikle eksik konularda mesleki eğitim aldıran, sonra İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendiren gerekli bütün uyarıları yapan işyeri ziyaretçisi, müşterisi için ne yapmalıdır? İşte bu soru karşısında yepyeni bir gereklilik karşımıza çıkmıştır. İşyerinin ziyaretçisi, müşterisi için de yapması gerekenler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak da mümkün:
 

  • İşyeri için çalışanlarla paylaşılan acil durum tahliye planının ziyaretçi ya da müşterisi ile paylaşılması,
  • Acil durum çıkışlarının net algılanır bir şekilde fiziki olarak düzenlenmesi,
  • Deprem, patlama, yangın gibi acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme,
  • İşyerindeki faaliyetler gereği ziyaretçi ve/veya müşterilerin sağlığını tehdit edecek alanlarda ya da bölümlerde bulunmamasına dair uyarı ve ikazların tam olması ve bu konularda bilgilendirme,
  • İstenmeyen bir durum meydana geldiğinde yardım almak için neler yapılması gerektiği hususlarının net bir biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir.
     

Bu gerekliliklerle birlikte bir de ziyaretçinin veya müşterinin kendi sağlığından kaynaklanan acil durum şartları da bu kapsam içerisinde ele alınıyor. Örneğin, müşteri üst kata çıkarken asansör kullanmak yerine merdivenden çıktı ve ayağı kayıp yaralandı. Bu da işyerinin sorumluluğunda kabul ediliyor. Yeteri kadar uyarı, bilgilendirme var mı diye yeni yönetmelik ve yasa gereği bakılıyor. Bir de bunlara ilave olarak mahkemelerde emsal teşkil eden mahkeme sonuçları ve içtihatları var tabii. İşte bu durumda işyerinin en büyük yardımcısı yine teknoloji oluyor.


Ziyaretçi kendi kaydını yapabilecek
 

Ziyaretçinin self servis noktalarda kendi kaydını kendinin yapması motive edilirken burada iş yeri Tanıtma ve Uyulması Zorunlu kurallar adı altında bir bilgilendirme filmi gösteriliyor. Ziyaretçi işlemini yapabilmesi için önce bu filmi izlemek zorunda. Bu filmde İşyeri hakkında yasa gereği gerekli bütün bilgilendirmeler yapılabilmekte. Bu filmi izleyen ziyaretçi film sonrası kendine sorulan temel soruları da cevaplayıp kendi kaydını yapmaya geçiyor. Böylece işyeri ziyaretçinin gerekli şekilde bilgilendirildiğini kayıt altına almış ve gerçekten ziyaretçisini eğitmiş oluyor. Bundan sonra bir olay vuku bulduğunda sorumluluk işyerinden ziyaretçiye geçiyor mu şeklinde bir soru akla gelebilir. Tamamen sorumlu değil denilemez elbet, ama işyeri kendine düşen bütün gereklilikleri yerine getirdiğini, ziyaretçisinin eğitimini kayıt altına aldığı belgelerle gösterdiğinde bu kez kusur ve hata ziyaretçi üzerinde yoğunlaşıyor. Müşteri için de benzer durumlar geçerli. Bir perakende noktasında dijital bir ekran ile işyeri hakkında işyeri sağlığı ve güvenliğini anlatan bir filmin sürekli gösteriliyor olması aslında yasa gereği. Burada bir kamera sistemi ile ve dijital ekranda gösterilen bir film ile işyeri kendi üzerine düşen bilgilendirme rolünü yerine getirdiğini ispatlayabiliyor.
 

Yükselen değer IoT
 

Teknolojiyi çok daha yoğun kullanan işyerleri de var. Büyük fabrikalarda kimlik karşılığı boyuna asılan mini video izleme cihazı ile acil durum anında hem kişinin yerinin hemen tespiti hem de videoyu izleyerek çıkışı bulması mümkün. Bazı uygulamalar ise tamamen mobil cihazların kendi arasındaki iletişimle ilgili. IoT ile yani nesnelerin interneti denilen teknolojik uyumu kullanarak, ziyaretçi ya da müşterinin cep telefonuna işyeri için yasa gereği bütün yükümlülüklerle ilgili, video, harita, bilgi, acil durumda aranacak numaralar vb. gelebiliyor. Ziyaretçi, bu uygulamayı işyeri içinde olduğu sürece açık tutmak zorunda. Böylece gerçekleşen acil durum sonucu şuuru kaybolmuş bile olsa onu bulup ulaşabilmek ve hızlı bir şekilde ilk yardım mümkün oluyor.
 

Gerek ziyaretçi gerekse çalışan için sesli uyarılarda bulunan sensörlerin IoT üzerinden cep telefonlarına uyarı mesajları bıraktığı çözümlerde dünya örneklerinde görülmektedir. AB uyum yasaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda iş sağlığı ve güvenliği konularında çok daha fazla yönetmeliğin daha detaylı bir şekilde hayatımıza gireceğini de söylemek mümkün.
 

Teknolojinin günümüzde vazgeçilmez imkânlar sunduğu bilinen bir gerçek. Bu imkânları iş sağlığı ve güvenliğinde kullanmaksa, o işyerinin vizyoner yöneticilerinin gücü olacaktır.