Biyometrik İmza Teknolojisi verileri nasıl koruyor?
24.12.2020
Sosyal Medya

Biyometrik İmza Teknolojisi verileri nasıl koruyor?

Fiziksel dokümanlara atılan ıslak imzaların geçerliliğini, tabletler ve akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden görüntülenen belgelere taşıyan Biyometrik İmza Teknolojisi verileri nasıl koruyor?

Biyometrik İmza Teknolojisi nedir?

Bir biyometrik imza, kişiye özel olan ve bir başkası tarafından taklit veya tekrar edilemeyen aşağıdaki verilerin birleşiminden oluşur:

  • X, Y, Z koordinatları
  • Eğim
  • Basınç, hız ve ivme

Biyometrik İmza kullanıcıları, mobil cihazlarıyla belgeleri biyometrik verilerini içeren dijital imzalarıyla onaylayabilirler. Bu sayede, dijital yollarla iletilen sözleşme ve form belgelerinin çıktılarının alınması ve ıslak imzalandıktan sonra taratılması gerekliliği ortadan kalkar.

Kişiler her seferinde kendi imzalarını birebir aynı atamaz. Sayısız faktör imzanın eğim, hız, basınç gibi değerlerinde ufak da olsa farklılık göstermesine sebep olur. Biyometrik İmza Teknolojisi, kullanıcının her attığı imzayı analiz ederek, yukarıda bahsedilen küçük farkların bile imza sahibi tarafından gerçekleştirildiğini saptama kabiliyetine sahiptir.

Biyometrik İmza Teknolojisinin avantajları

Dijital dönüşümün önemli bileşenlerinden birisi olan Biyometrik İmza Teknolojisi hem kurumlara hem de onların müşterilerine çeşitli faydalar sağlar.

Biyometrik İmza Teknolojisi kullanmaya başlayan kurumlar, satış noktalarında ve saha operasyonlarında onay süreçlerini daha hızlı tamamlayarak tüketici memnuniyetini artırır.  

Teknolojinin tasarruf boyutu ise kâğıt masrafından kurtulmakla sınırlı değildir.  Belgeleri yazdırma, fotokopi, tarama gerekliliği ortadan kalkar, eksik ve kayıp evrak sorunu geçersiz kılınır, kırtasiye malzemeleri ihtiyacı azalır, fiziksel belge gönderiminin yerine anlık dijital iletiler gerçekleştirilebilir.

Ayrıca belgeleri saklama ve depolama süreci kolaylaşır, kritik bilgiler taşıyan belgelerin imhası kolaylıkla sağlanır, tüm bunlar için gereken insan gücü azalır ve düşen kâğıt tüketimi sayesinde de sayısız ağaç korunmuş olur.

İnnova Biyometrik İmza Çözümü

İnnova tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Biyometrik İmza Çözümü, yukarıda bahsettiğimiz genel avantajlara, yüksek güvenlik ve gelişmiş cihaz uyumu katar. Kullanılan yüksek teknoloji sayesinde kullanıcının biyometrik verileriyle imzalanan belgeler birbirinden ayrılamaz ve değiştirilemez şekilde saklanır.

İnnova Biyometrik İmza Çözümü, uluslararası pazarlarda geçerli olan ve finans sektörü tarafından yoğun şekilde kullanılan RSA ve AES şifreleme teknolojilerine ek olarak, imzalama sürecinin tamamında SSL ağ güvenliği sağlar.

İnnova mühendisleri tarafından geliştirilen özel algoritma, imzalanan belgelerin biyometrik verilerle sağlamasını yapmak için belgelerin değişmez parmak izlerini oluşturur. Otomatik olarak gerçekleşen bu işlem sayesinde, belgede bulunan imza verisi yalnızca söz konusu dokümanla birlikte anlamlı ve geçerli kılınır. Belge imzalandığı andaki haliyle değişmez şekilde adreslendiği için imza verisi hiçbir şekilde tekrar kullanılamaz.

İnnova Biyometrik İmza Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlarda kullanılabilmektedir.