Bilgi Güvenliği: Rekabetin Yeni Boyutu
17.04.2013
Sosyal Medya

Bilgi Güvenliği: Rekabetin Yeni Boyutu

Doğrusu cevabı sıklıkla değişen zor bir soruyla karşı karşıyayız. Bir taraftan yönetişim gibi yeni gelişen kavramlar etrafında şeffaflık sağlamalı diğer yandan artan rekabet koşullarında en değerli kurumsal varlığımızı, fikri mülkiyetimizi güvence altına almalıyız.
 

Deloitte 2013 TMT Küresel Güvenlik Çalışması'na göre bilgi güvenliği şirketler arası rekabette bir farklılaşma noktası haline geldi. Küçük şirketlerin yüzde 33'ü endüstriyel casusluğu orta ve yüksek seviye tehdit olarak algılarken, bu oran büyük şirketlerde yüzde 67'ye kadar çıkıyor. Çalışmaya katılan tüm teknoloji, medya ve telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 88'i, teknoloji şirketlerinin ise yüzde 92'si, dışarıdan gelebilecek siber tehditlere karşı çok ya da yeterince güvende olduklarını düşünüyor.
 

ISO 27001 ile uluslararası standarda kavuşan bilgi güvenliği, kurumların yönetim politikalarını, çalışanlarına yükledikleri sorumlulukları ve farklı kurumlarla iş geliştirme platformlarına çerçeveler çiziyor. Kamu ve özel sektörde birçok kurum ISO 27001 ile bilgi güvenliklerini sürdürülebilir bir ortama taşıyor. Bu sayede bulut bilişim gibi farklı alternatifleri de gerekli kriterlerle hızla değerlendirebiliyor. Günümüz dünyasında bilgi güvenliğini tehdit eden sadece kurum dışından gelebilecek potansiyel zararlarla sınırlı değil. Kurum içinden de kötü niyetli olsun ya da olmasın birçok tehdit oluşabiliyor. Çalışan sorumluluğunu doğru yetkilendirme politikalarıyla belirlemek bu bilgi güvenliğinin ve ISO 27001’in önemli bir kısmını oluşturuyor. Çalışan sayısının çokluğu, iş ortaklığı geliştirilen kurumların artışı, projelerdeki yetkilendirmelerin belirlenmesi bilgi güvenliğinin farklı katmanlardan oluşan bir süreç olarak şekillendiriyor.