Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Tebliği Yayımlandı
22.10.2019
Sosyal Medya

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Tebliği Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile yeni vergi usul kanunu yayımlandı. 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik yayımlanan tüm eski tarihli tebliğler gözden geçirilerek, tüm tarafların tek bir kaynaktan en uygun bilgiye erişmeleri sağlanmış oldu. Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte e-Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Bilet, e-Müstahsil Makbuzu gibi internet üzerinden yapılabilen çok sayıda hizmet hakkında detaylı bilgilendirmelere ve önemli düzenlemelere yer verildi. Buna göre 19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile;

e-Fatura:

 • 2018 ve 2019 yıllarında brüt satış hasılatı 5.000.000 TL'yi geçenler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı ve takip aylarda geçenler ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından itibaren e-Fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

Hasılat sınırı olmadan;

 • EPDK lisanslı şirketler (bayilik lisansı dahil) ÖTV I,
 • Motorlu Taşıtlar ÖTV III,
 • Bavul ticareti yapan firmalar,
 • Internet üzerinde satış aracıları ile
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze – meyve ticareti yapanlar

01.07.2020 ye kadar e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması:

İlgili tebliğ kapsamında 01.01.2020 tarihine kadar;

 • e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler,
 • İnternet aracılığı ile satış-kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler,
 • e-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenen faturaların toplam tutarı 30.000 TL’yi geçenler ile
 • Vergiler dahil toplam 5.000 TL üstü vergi mükellefi olan firmalar

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişleri zorunludur.

 

e-İrsaliye:

 • EPDK lisanslı şirketler (bayilik lisansı dahil) ÖTV I,
 • ÖTV III kanununa ilişkin, malların imal, inşa, ithalini ve ana distribütör/bayi şeklinde pazarlamasını gerçekleştirenler
 • Maden Kanunu kapsamında maden üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler
 • Şeker imalatçıları
 • Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunanlar ile
 • Hasılatı 25.000.000 TL üzeri olan e-Fatura mükelleflerinin

1.7.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

Bunun yanı sıra sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler 1.1.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorunlulukları bulunuyor.

 

e-SMM:

Serbest meslek erbaplarından;

 • 1.2.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 1.6.2020 tarihine,
 • 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetlerine başlayacak olanların ise işe başladıklarını ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar geçiş yapmaları zorunludur.

 

e-Müstahsil Makbuzu:

e-Fatura sistemine dahil olup, müstahsil makbuzu düzenleyenler 1.7.2020,

Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler, 1.1.2020 tarihine kadar geçiş yapmak zorundalardır.

 

e-Bilet:

1.1.2021 tarihi itibariyle kara ve deniz taşımacılığında D1 yetkisi olan mükellefler geçiş yapmak zorundadır.

Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin uygulamaya zorunlu geçiş tarihleri 1.7.2020’ dir.

 

İnnova uzmanlığında geliştirilen PayFlex e-Dönüşüm çözümleri standartlara uygun olarak geliştirilmiştir, GİB sistemine entegre edebilir ya da İnnova’nın özel entegratörlük hizmetinden yararlanarak, kolay ve hızlı bir şekilde sisteme geçiş yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve uzmanlarımıza danışmak için PayFlex e-Dönüşüm sayfamızı ziyaret edin.
http://bit.ly/e-donusum-payflex