FinTek’in Hızlanan Gelişimi
26.04.2018
Sosyal Medya

FinTek’in Hızlanan Gelişimi

Fintek alanınındaki yatırımlar gelişimi hızlandırırken, geleneksel finansal kuruluşların yeni nesil FinTek girişimleri ile nasıl bir işbirliği içerisinde olacağı büyük bir merak konusu. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar stratejik planları doğrultusunda değişimlerini sürdürürken bir yandan da teknolojinin gelişimine ve regülasyonların değişimine adapte olmaya çalışıyorlar.
 

FinTek kelimesinin kökenine baktığımızda bazı kaynaklarda Finansal Teknoloji kavramının kısaltması olarak, bazı kaynaklarda ise mobil ve dijital teknoloji alanında hizmet vermeye başlayan yeni nesil alternatif bankacılık girişimleri olarak nitelendirildiğini gözlemliyoruz. Capgemini ve Linkedin tarafından hazırlanan World Fintech Report (WFR) 2017’ye göre müşterilerin finansal alanda değişen ihtiyaçlarına paralel olarak fintek alanında yapılan yatırımları da son yıllarda ciddi bir yükseliş trendi içerisinde.

 

Bankacılık dışında yer alan sektörlerdeki teknolojik gelişmeler müşteri ihtiyaçlarına yeni bir yön verdi ve bu yeni rota bankacılık sektörünü dijital dönüşüm anlamında geride bıraktı. Fintek’e olan ilginin artmasının altındaki temel sebep de bu geri kalmayı alternatif yöntemlerle yeniden diğer sektörlerin düzeyine taşımak. Özellikle bazı alanlarda pazara giriş imkanlarının değişimi ve sektöre yapılan büyük ölçekli yatırımlar Fintek’in gelişimini hızlandırdı. WFR 2017’ye göre dünya genelinde banka müşterilerinin %50.2’si en az bir Fintek şirketinden hizmet aldıklarını belirtiyorlar. Teknolojiye daha yatkın olan kitlenin yatırım danışmanlığı, para transferleri ve sigortacılık alanlarında geleneksel şirketler yerine yeni nesil Fintek girişimleri ile çalışmaya başladığı dile getiriliyor. Müşterilerin birden fazla şirketle çalışma trendine girmesi geleneksel bankacılık sadakat uygulamalarını derinden yaralayacağı gibi “platformlaştırma” şeklinde yeni nesil girişimleri bir araya getiren alternatif iş modellerinin ortaya çıkmasına da neden olabilir.

 

Gelişmekte olan ülkelerin Fintek adaptasyonu konusunda önde olduğunu söylemek mümkün. (Çin %84,4 , Hindistan %76.9 , Birleşik Arap Emirlikleri %69.6) Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş pazarlarda ise Fintek adaptasyonunun %48 dolaylarında olduğu ölçümlenmiş durumda.

 

Her ne kadar Fintek girişimleri çevik olmanın avantajından yararlanarak müşteri odaklı çözümler sunabilseler de yeni nesil olmanın getirdiği bazı dezavantajlarla da yüzleşmek zorunda kalabiliyorlar. Bunların en temelinde müşterilerin Fintek girişimlerine duyduğu güven geliyor. Müşterilerin %23.6’sı Fintek girişimlerine güven duyduğunu belirtirken geleneksel finansal kuruluşlara duyulan güven %36.6 dolaylarında. Güven unsurunun yanı sıra sahtecilik (fraud) çözümleri, hizmet kalitesi ve kurumsallık gibi alanlarda da geleneksel kuruluşların birkaç adım önde olduğunu belirtmek gerek.

 

Dijital nesil müşterilerin değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilmek hem Fintek girişimleri hem de geleneksel finansal kuruluşlar için zorlu bir görev ve bunu başarabilenin gelişmiş analitik yöntemler kullanarak müşterilere yönelik kişiselleştirilmiş deneyim alanında rakiplerinin öne geçeceği tahmin ediliyor. Aşağıda yer alan tablo geleneksel şirketler ve Fintek girişimlerinin güçlü yanlarını ve bu yanların önem derecesini ortaya koyuyor.
 


 

WFR 2017’ye göre müşterilerin genel memnuniyet oranı %31.1 ile oldukça düşük kabul edilebilecek düzeyde. Yine müşterilerin görüşlerine göre mobil kanal gelişime / farklılaşmaya en açık nokta olarak göze çarpıyor. Müşterilerin önem verdikleri kanallar sıralaması ise bilgisayar (%56.8), telefon (%45.4), şube (%43.4) ve mobil (%40.1) şeklinde. Y ve Z kuşağının yanıtları dikkate alındığında ise mobilin önem derecesi bir miktar yükseliyor (%56.5).

 

Araştırmaya katılan her 3 yöneticiden ikisi FinTek girişimlerinin finans sektörü standartlarını yukarıya taşıdığı ifadesine katılıyor. Yöneticilerin %43.1’i FinTek girişimlerini ciddi bir tehdit olarak nitelendirirken %22.4’ü FinTek girişimlerinin tek başlarına ayakta kalamayacaklarını öngörüyorlar. İlginç bir şekilde katılımcıların %76.7’si FinTek girişimlerinin güçlü iş ortaklığı imkanları doğurduğunu dile getiriyorlar. FinTek girişimleri ile işbirlikteliğinin yanı sıra farklı alanlarda yeni iş modelleri de dikkat çekiyor. Yöneticilerin %38’i FinTek alanında yatırımı, %34.3’ü eğitim kurumlarıyla işbirliğini düşünürken sadece %18.6’lık kesim FinTek alanında satın alma yapma konusunda eğilimi olduğunu belirtiyor.

 

Geleneksel finansal kurumların %34.7’si FinTek iş birlikleri konusunda gerekli hazırlıkları yapmış olduğunu ifade ederek güçlü kurum kültürünü ortaya koyuyor. Tabii bankacılık gibi temelinde güven ve güvenlik kavramları yatan sektörlerin bu tür iş birlikteliklerine yeterince sıcak bakmıyor olması kabul edilebilir bir gerçek. Finans sektörü yöneticilerinden %40.3’ü kurumlarının bu tür bir inovasyona hazır olmadığını düşünüyor.
 

CapGemini Global tarafından yapılan araştırmaya katılan yöneticiler inovasyon uygulamalarındaki kritik başarı faktörlerini yukarıdaki grafikteki şekilde yanıtlamışlar. Araştırmaya katılan yöneticilerin sadece %10’u kurumlarında beklenen inovasyon sonuçlarını almayı başardıklarını söylüyor. Katılımcıların %90’ı büyük veri ve veri analitiği, %55,8’i nesnelerin interneti, %54,7’si Blockchain, ve %52,3’ü robotik süreç otomasyonu odaklı çalışmalar yürüttüklerini dile getiriyor.

 

Özetlemek gerekirse; gerek FinTek girişimlerinin, gerekse geleneksel finans kurumlarının müşteri deneyimi konusunda gelişmeye devam ettiğini söylemek mümkün. FinTek girişimleri de, bu alandaki yatırımları ve çalışmaları hızlandırdı ve dijital müşterinin beklentilerini karşılamak üzere yoğun mesai harcıyorlar. Geleneksel finans kurumları da, inovasyona yönelik çalışmalarına yeni nesil teknolojileri, keskin çizgileri olmayan agile süreçleri, inovasyonu destekleyen yeni nesil yönetim zihniyetini ve süreç odaklı inovasyonu gündemlerinin en üst sıralarında tutmalılar. Bunları yapmak güven ve güvenlik unsurlarını ortadan kaldırmak demek değil, dönüşümü yaşarken onların da yaşayacağı evrimi unutmamak demek oluyor. FinTek girişimleri büyük bir hızla son kullanıcının hayatının parçası olmaya devam ediyor. Bu alanda hizmet sağlayan tüm kurumlar, müşterinin daha doğru finansal kararlar alabilmesi için dijital dönüşümü sistemlerinin ve iş yapış tarzının odak noktası haline getireceklerdir.