Artık Sizin İçin de E-Fatura Zamanı!
6.07.2015
Sosyal Medya

Artık Sizin İçin de E-Fatura Zamanı!

Uygulanmakta olan mevzuata göre 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ve 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamında e-fatura sistemine geçiş yapmış durumdaydı. E-fatura sisteminin sağladığı faydalar ve kolaylık nedeniyle zorunluluk kapsamında yer almamalarına rağmen sisteme geçiş yapmış mükelleflerle beraber toplam sayı 20.000 mükellef civarına ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 454 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre genişleyen kapsam paralelinde aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan kurumların 01.01.2016 tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş yapma zorunluluğu bulunuyor:

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Yayınlanan yeni tebliğde, zorunluluk kapsamına alınacak firmaların yıllık brüt satış hasılatları limitinin azaltılmasıyla yaklaşık 27.000 mükellefin daha zorunluluk kapsamında sisteme dahil olacağı tahmin ediliyor. Yeni mevzuatla beraber genişleyen kapsamın önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi ve 2017 yılında e-fatura sistemini kullanan 100.000 mükellefin olması bekleniyor. 2015 yılında e-fatura sistemine yer alan fatura adedinin 250 milyon civarında olacağı ve elektronik ortama faturalaşma sürecinin yaklaşık 500 milyon TL tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.

İnnova’nın Payflex E-fatura ürünü, e-fatura sistemine sorunsuz bir geçiş yapmak isteyen mükelleflere alternatif yöntemler sunuyor. Kendi sistemlerini doğrudan entegrasyon yöntemiyle Gelirler İdaresi Başkanlığı sistemine bağlamak isteyen mükellefler için lisanslı kurulum seçeneği bulunurken, özel entegratör hizmeti üzerinden ilk yatırım maliyeti olmaksızın e-fatura sistemine dahil olmak da diğer bir alternatif. Payflex E-Fatura çözümünü daha detaylı incelemek ve hemen başvurmak için linke tıklayabilirsiniz.