Zeki Ama Analitik Değil
23.05.2013
Sosyal Medya

Zeki Ama Analitik Değil

Tıpkı bunun gibi iş analitiği ve iş zekâsı kavramlarını da birbirinden ayırmak ve hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek de öyle.
 

Uzun zamanlar sektöre iş zekâsı kavramı hakimdi. Business Intelligence olarak tanımlanan bu alanda yapılan işler ERP sistemlerinde yetişen meyvelerin devşirilmesi veya CRM sistemlerinden anlamlı sonuçlar çıkarılması anlamına gelirdi. Ancak zaman değişti ve internetin ve dijital ekonominin belirleyici olduğu bir zaman dilimine geçtik. İş zekâsı yine önemli bir anlama gelmekle birlikte iş analitiği kavramının daha fazla tercih edildiği bir dönemi yaşıyoruz.
 

Sektörün büyük oyuncuları iş analitiği (business analytics) kavramını tercih etmeye başladılar. Bunun için haklı gerekçeleri de vardı. Mesela SAP iş zekası yerine iş analitiği kavramını kullanırken, kapsayıcı, şemsiye bir kavram geliştirdi. İş analitiği veri depolama, iş zekâsı, kurumsal bilgi yönetimi, kurumsal performans yönetimi, analitik uygulamaların yanı sıra yönetişim, risk ve uyumluluk gibi başlıkları bu kavramın altında tanımlıyor.
 

SAS gibi diğer oyuncular ise iş analitiğini yatay ve dikey alan tecrübelerini istatistiksel ve öngörüye dayalı analitik süreçler için kullanıyorlar.
 

Bilginin, nitelikli bilginin karar süreçlerindeki yeri, zaman ne kadar geçerse geçsin değişmiyor. Ancak nitelikli bilgiye nerede ulaşılabileceği ise sürekli bir değişiklik içinde… Neredeyse sınırsız diyebileceğimiz bilgi kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak içinse iş zekâsı kavramının klasik tanımının yetersiz kaldığını ve kurumların iş analitiğine yöneldiğini görüyoruz. Kavramlarda yaşanan bu değişimin sadece yeni bir ifade tarzı geliştirme anlamına geldiğini söylemek yaşanan değişimi eksik anlamamıza sebep olabilir.
 

İş zekası alanındaki yayınların isimlerini iş analitiği ile değiştirmeleri ve Google Trends’te business analytics kavramının business intelligence karşısında belirgin şekilde tercih edilmesi bize hep bu alanda yaşanan değişimi gösteriyor. Aynı zamanda teknoloji merkezli bir bakış açısından daha iş merkezli bir bakış açısına geçişin de sembolü olarak görebiliriz.

 

“Business Analytics” kavramının Google Trends’teki grafiği (2004-2013)
 

“Business Intelligence” kavramının Google Trends’teki grafiği (2004-2013)
 

İş analitiği giderek daha fazla bileşeni alt kümesi haline getiren ve internet çağının ruhuna uygun olarak daha farklı kaynağı sürece dahil eden bir kavramsal esnekliğe sahip. Eski alışkanlıkların yeni tercihlere yanıt vermesinin ne kadar önemli olduğunu bu örnekle bir defa daha görüyoruz.