Zaman Damgası nedir ve nasıl kullanılır?
2.07.2021
Sosyal Medya

Zaman Damgası nedir ve nasıl kullanılır?

Zaman damgası, işlem ve olayların bir bilgisayar tarafından kaydedilen geçerli zamanına verilen isimdir. Ağ Zaman Protokolü (NTP) gibi mekanizmalar aracılığıyla işlem zamanlarını kaydeder. Zaman damgasının süre kaydındaki kesinliği, ağa bağlı bilgisayarların ve uygulamaların etkin bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar.

Zaman Damgası nasıl kullanılır?

Zaman damgası, birden fazla olaydan meydana gelen bir işlemi kendi içerisinde sıralamak gibi çeşitli senkronizasyon amaçları için kullanılır. Böylece bir sorun meydana geldiğinde, işlemlerin karşılaştırılması ve geçersiz olanın iptal edilmesi mümkün hale gelir.

Zaman damgasını kullanmanın başka bir yolu, belirli bir başlangıç ​​noktasıyla ilişkili olarak zamanı kaydetmektir. Örneğin Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (RTP), IP telefonlarda ses paketlerinin alıcı tarafından ara belleğe alınabilmeleri, yeniden birleştirilebilmeleri ve hatasız olarak iletilebilmeleri için sıralı zaman damgaları atar. Bu teknoloji ayrıca biyometrik imza ve dijital belgeler için oluşturulma ve değişiklik yapılma zamanlarını kaydetmek için de kullanılır.

Zaman Damgası kullanım alanları nelerdir?

Zaman damgası, dijital bir dokümanın ya da imzanın belirli bir zamanda oluşturulduğuna ve o andan itibaren değiştirilmediğine dair kanıt teşkil eder. Elektronik kayıt bütünlüğünü güvenceye alır. Dijital dönüşümün olmazsa olmaz araçlarından e-Arşiv, e-Fatura, e-Defter ve e-İmzalar, zaman ve ona bağlı doğruluk kayıtlarını tutmak için zaman damgası teknolojisinden faydalanır. Bu teknolojinin popüler kullanım alanlarının kurumlara sağladığı avantajlara daha yakından bakalım.

e-Arşiv

e-Arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanması anlamına gelir. Tüm firmalar için zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede kolaylıklar sağlayan e-Arşiv uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırarak faturalama süreçlerinden kaynaklanan operasyonel yükleri azaltıyor. İnnova PayFlex e-Arşiv çözümü, herhangi bir yazılım ya da donanım yatırımı olmaksızın firmaların tüm elektronik faturalama ve arşivleme süreçlerini kolaylaştırıyor.

e-Fatura

Dijital dönüşümün olmazsa olmazlarından e-Fatura, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan faturaların ve ona bağlı tüm süreçlerin GİB yönergelerine uygun şekilde dijital ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesidir. Sık sık birbirleriyle karıştırılan e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki başlıca farkı açıklamak gerekirse; e-Arşiv e-Fatura kapsamı dışındaki firmalara ve son kullanıcılara düzenlenirken, e-Fatura ise e-Fatura uygulaması kapsamında olan kurumlara yapılan faturalamalarda kullanılır.

e-Fatura ve e-Arşiv hizmetini tek bir çözüm olarak sunan İnnova, bulut tabanlı PayFlex e-Fatura çözümü sayesinde fatura başına maliyeti düşürürken, yasaların belirlediği çerçevelere %100 uygun ve kesintisiz bir faturalama süreci vaat ediyor.

e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yasal olarak tutulması zorunlu yevmiye ve büyük defterlerin, elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamaların bütünüdür. Türkiye’de 1 Temmuz 2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv faturaya geçen firmaların 1 Ocak 2021 tarihinde e-Defter uygulamasına da geçişleri zorunlu tutulmuştur.

Uluslararası standartlara da uyumlu olan İnnova PayFlex e-Defter çözümü, gereksiz kaynak kullanımının önüne geçiyor ve faturalama işlemlerindeki giderleri azaltarak hem kağıt ortamında defter tutmayı hem de bunların noterde tasdik ettirilmesi ve arşivlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştiren çözüm, iş süreçlerinde performans artışı sağlıyor ve hata oranlarını düşürüyor.

Biyometrik imza

En popüler ve güvenli elektronik imza teknolojilerinden olan biyometrik imza, imzanın kişiye özel olan ve bir başkası tarafından taklit ve tekrar edilemeyen X, Y, Z koordinatlarını, eğim basınç, hız ve ivme bilgilerini kayıt altına alır. Biyometrik imza teknolojisinin sunduğu kurum sertifikası ve zaman damgası ile sağlanan süreç güvenliği sayesinde, kanunen ıslak imzanın şart koşulmadığı tüm belgeleri kağıt ortamından kurtarmak artık mümkün.

İnnova’nın biyometrik imza ürünü Bioiz, kullanıcılarının biyometrik verilerini imzaladıkları belge ile birbirinden ayrılmaz ve değiştirilemez şekilde saklar. Uluslararası geçerliliği bulunan ve özellikle finans sektörü tarafından yoğun bir şekilde kullanılan RSA ve AES şifreleme teknolojilerine ek olarak, imzalama sürecinin tamamında SSL ağ güvenliği sağlar.