Yönetişim, risk ve uyumluluk stratejisiyle geleceği güvence altına alın
17.11.2021
Sosyal Medya

Yönetişim, risk ve uyumluluk stratejisiyle geleceği güvence altına alın

Modern iş dünyasında geleneksel risk yönetiminin yerini alan yönetişim, risk ve uyum (GRC), bir kuruluşun kurumsal yönetim politikalarını, risk yönetimi programlarını, mevzuatlara ve iş planlarına uyumluluğunu ele alma stratejilerini tanımlar.

Kurumsal bir disiplin olarak GRC, şirketlerin yönetişim, risk ve uyumu yönetmek için kullandıkları insanları, süreçleri ve teknolojileri koordine etmenin faydalı olacağını fark ettikleri 21. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. GRC’nin ana fikri yönetişim, risk ve uyuma yönelik yalıtılmış bir yaklaşımın verimsizliklerini, meydana getirdiği iletişimsizliği ve diğer riskleri azaltarak, kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

GRC her sektörden ve ölçekten kuruluş tarafından benimsenebilir. Ancak Bir GRC disiplini geliştirmek, kapsamlı yönetişim, risk yönetimi ve uyum gereksinimlerine sahip olan, bu gereksinimleri karşılayan programların çoğu zaman çakıştığı büyük kuruluşlar için özellikle önemlidir.

İşletmeler büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe, organizasyondaki temel faaliyetleri etkin bir şekilde tanımlamaya ve yönetmeye duyulan ihtiyaç artar. Ayrıca, geleneksel olarak ayrı ayrı gerçekleştirilen yönetim faaliyetlerini; insanların, iş süreçlerinin, teknolojinin, tesislerin ve diğer önemli iş unsurlarının etkinliğini artıran uyumlu bir disiplinde bir araya getirme becerisine ihtiyaç vardır. GRC bu hedefi, iş birimleri arasındaki geleneksel engelleri ortadan kaldırarak ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşmak için iş birliği içinde çalışmalarını sağlayarak gerçekleştirir.

Temel GRC ilkeleri

GRC'nin temel bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. Yönetişim, bir kuruluşun onaylanmış iş planları ve stratejilerine uygun olarak liderleri tarafından etik yönetimini tanımlar.

2. Risk yönetimi, bir kuruluşun faaliyetlerini engelleyebilecek riskleri en aza indirgemek ve kontrol etmek için stratejiler belirleme, kategorize etme, değerlendirme ve yürürlüğe koyma sürecini ifade eder.

3. Uyumluluk, bir kuruluşun yönetim kurulu ve kanunlar tarafından zorunlu kılınan standartlara, düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uyma düzeyini tanımlar.

Bu üç faaliyet geleneksel olarak birbirlerinden ayrı ele alınan konulardır. Modern GRC yaklaşımında ise bu üç bileşenin her biri işletmenin mevcut işlevleriyle etkileşime girer, operasyonları destekler ve asıl faydayı üçünün birleşimi ortaya çıkarır.

GRC’nin avantajları

Titizlikle uygulandıkları senaryolarda GRC politikaları, uygulamaları ve yazılımları aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Maliyetleri azaltır,
 • Yönetişimin tüm yönlerinde yönetimin etkinliğini artırır,
 • Risklere, tehditlere ve güvenlik açıklarına karşı görünürlüğü artırır,
 • Gerekli standartlar ve düzenlemelere uyumu garantiler,
 • Olumsuz sonuçlanacak denetimlere, mali cezalara ve davalara karşı koruma sağlar,
 • İş, finansal, operasyonel ve güvenlik riskleri dahil olmak üzere organizasyon genelindeki tüm riskleri azaltır.

SAP GRC: GRC ve siber güvenlik bir arada

SAP’nin en yüksek seviyedeki kanal iş ortağı (SAP Gold Partner) olan İnnova, SAP’nin siber güvenlik ve GRC’yi bir arada ele alan SAP GRC ürününün kurulum, entegrasyon ve lisanslama hizmetlerini sunuyor. Toplam yedi bileşene sahip olan SAP GRC, kuruluşların tüm uyumluluk ve risk yönetimi ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan uçtan uca bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

SAP GRC’nin vadettiği faydaları anlamak için bileşenlerine yakından bakalım:

 • Günümüzün çoğunlukla dijital olarak yürütülen iş süreçleri hesaba katıldığında, risk yönetimi siber güvenlik olmadan düşünülemez. Gerçek zamanlı güvenlik istihbaratı sağlayan SAP Enterprise Threat Detection, sistemleri siber tehditlere karşı koruyor ve saldırıların ciddi hasarlar meydana getirmeden analiz edilerek etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.
 • Kurum politikalarının uygulanmasını, uyumun sürdürülmesini, iç kontrol ortamlarının yönetilmesini ve izlenmesini sağlayan SAP GRC Access Control (AC), kurumlara benzersiz ihtiyaçlarına göre uygunluk yönetimi süreçleri ve politikaları oluşturma şansı sunuyor.
 • Temel risklerin tanımlanmayan, risklere yönelik çözüm stratejilerini ve analizleri içeren SAP GRC Risk Management (RM), iş süreçleri ve stratejileri üzerinde proaktif izleme sağlıyor, risk görünürlüğünü artırıyor.
 • Kullanıcı dostu arayüzlere sahip olan SAP GRC Audit Management (AM), eksiksiz bir denetim ortamı kurulmasını ve sürdürülmesini sağlıyor. Denetim planlaması için risk yönetimi ve süreç kontrolü çözümlerinin topladığı bilgileri işleyen SAP GRC AM, ayrıca SAP’nin Fraud Management, Risk Management ve Process Control çözümleriyle de entegre çalışabiliyor.
 • Büyük veri analiziyle sahtekarlık faaliyetlerini saptayan SAP GRC Fraud Management, sahtekarlık girişimlerinin erkenden tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyor. Sistemin kaydettiği veriler, dolandırıcılık vakalarının araştırılmasını ve belgelenmesini de mümkün kılıyor.
 • Birden fazla ülkede faaliyet gösteren kuruluşların Uluslararası Ticaret Tüzüğüne uyumunu artıran SAP GRC Global Trade Services (GTS), uyumluluk verilerini tek bir merkezde toplayarak şirketlerin küresel ticaret yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor.
 • Kurumların iş güvenliği ve sağlığı süreçlerini daha etkili yönetmeleri için geliştirilen SAP Environment, Health, and Safety Management (EHS), dünya genelinde farklılık gösteren karmaşık sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uyum gösterilmesini kolaylaştırıyor. Sistem sürekli kontrollerle proaktif risk değerlendirmesi yaparak olası problemlerin önlenmesini sağlıyor.
Öne Çıkan Yazılar
NFT nedir, nasıl yapılır ve satılır?
NFT nedir, nasıl yapılır ve alınır?
Son dönemde blok zinciri ve kripto paraların yükselişini NFT teknolojisi izledi, özellikle sanat eserlerinin yüksek fiyatlarla...
15.06.2021
Dijital Dönüşüm
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) nedir? Nasıl çalışır? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağımız...
14.03.2019
Dijital Dönüşüm
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?
Nesnelerin İnterneti, bilgi üretebilen ve internet üzerinden bunu paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarını, mekanik ve dijital...
7.05.2021
Dijital Dönüşüm
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ve değişkenlik gösteren pazar şartlarının etkisiyle giderek...
28.08.2020
Dijital Dönüşüm
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen teknolojilerle yenilikçilik kavramlarını bir araya getiriliyor ve yeni bir...
17.04.2020
Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 ile Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0 İle Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi insanların değil makinelerin organize ettiği Akıllı Fabrikalar ile üretimin...
13.07.2016
Dijital Dönüşüm