Yoğun bakım yönetiminde anlık veri erişiminin önemi nedir?
6.05.2022
Sosyal Medya

Yoğun bakım yönetiminde anlık veri erişiminin önemi nedir?

Yoğun bakım, hastaların sağlık durumunun son derece kritik bir dönemden geçtiği, en ufak bir hata ya da ihmal ağır sonuçlara neden olabileceği için son derece hassasiyetle yönetilmesi gereken bir tıbbi birimdir. Hasta verilerinin düzenli aralıkla kontrol edilmesi bazen gerekli olan müdahaleler için yeterli olmayabilir. Her bir hastanın kritik sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesi, acil müdahale gerektiren durumları önceden görebilmeyi sağlar. Dijitalleşen yoğun bakım üniteleri, toplam tedavi sürecinin başarısının artmasında son derece önemli bir rol oynar.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde bulunan her bir yataktan gelen hasta verilerinin dijital ortamda anlık olarak takip edilebilmesini sağlayan yazılımlar, “yoğun bakım bilgi yönetim sistemi” olarak adlandırılır. Yoğun bakım bilgi yönetim sistemlerinde hasta bilgileri, uygulanmakta olan tedavi süreci ve hastanın anlık durumu tek bir ekrandan kolayca görülebilir. Sağlık Bakanlığı, kamu ve özel fark etmeksizin yoğun bakım ünitesi bulunan bütün hastanelerde yoğun bakım bilgi yönetim sistemi kurulması kararı almıştır. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ise yoğun bakım bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Avantajları

Yoğun bakım bilgi yönetim sistemleri, hayati önem taşıyan kritik durumlarda doktorların vereceği kararlar için destekleyici veriler sunarak hastalara sunulan tedavi sürecinin iyileştirilmesini sağlar.

Bulut üzerinden çalışan ve tarayıcı ile erişilebilen kullanıcı dostu arayüze sahip bu sistemler sayesinde doktorlar hastalarını uzaktan anlık olarak takip edebilir ve gerektiğinde acil müdahale kararı alabilir.

Hastane içi bilgilendirme sistemleri ile de entegre edilebilen bu yazılımlar, doktor ve hemşirelerin yoğun bakıma giriş çıkış sayısını azaltarak hem iş yükünü hafifletir hem de salgın hastalık gibi durumlarda bulaş riskinin azalmasına yardımcı olur.

Takibi yapılan hastaların verilerindeki değişimlerle tetiklenen alarmlar sayesinde sorumlu doktor ve hemşireler hastalara erkenden müdahale edebilir.

Hastalardan gelen veriler farklı formatlarda grafiksel olarak gösterilebilir ve böylece geriye dönük durum takibi daha iyi bir şekilde yapılabilir.

Bütünleşik raporlama, skorlama ve karar destek sistemleri ile yoğun bakım süreçlerinde maksimum verimlilik sağlanır. Bu süreçlerin tamamen dijitalleşmesi sayesinde insani hata riski de ortadan kalkar.

Hastaların rutin kontrollerinin çoğunu otomatik olarak yapan yoğun bakım bilgi yönetim sistemleri, özellikle yoğun bakım hemşirelerinin üzerinden büyük bir yükü alır.

Elle girişlerde kullanılan kırtasiye malzemelerinden oluşan masraflardan ve arşivleme maliyetlerden de tasarruf sağlanır.

Yoğun bakım bilgi yönetim sistemleri sayesinde tedavi protokollerinde yapılan tüm değişiklikler kaydedilerek geriye dönük olarak incelenebilir. Ayrıca sistemin hazırladığı detaylı raporlar yoğun bakım yönetim planlamasını da kolaylaştırır.

Hastane İçi Bilgilendirme Sistemlerinde Raporlamanın Önemi

Yoğun bakım yazılımı ile hastanenin mevcut bilgi sisteminin entegre bir şekilde çalışması hem hastane kaynaklarının yönetiminde hem de tedavi süreçlerinde verimi artırır. Bilgilendirme sisteminden gelen detaylı raporlar, tıbbı birimlerdeki sağlık personelinin çalışma sürelerinin ve tıbbi cihazların kullanım zamanlarının planlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

İnnova Farkı ile Sağlık Çözümlerinde Yeni Soluk: HICAMP

Farklı sektörlerden pek çok kurumun dijital dönüşümünde öncü rol oynayan İnnova, sağlık sektörü için hayata geçirdiği HICAMP (Health Integrated Campus) ile sağlık tesislerinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde işletilebilmesi için bütünleşik bir çözüm platformu sunuyor. Hastanelerin idari ve klinik süreçlerinin yanı sıra atık yönetimi, temizlik servisi, çamaşırhane ve güvenlik servisine kadar tüm süreçler HICAMP içinden kolayca yönetilebiliyor.

Piyasada bulunan standart hastane bilgi yönetim sistemlerinin çok ötesinde yeteneklerle donatılmış olan HICAMP ile hasta güvenliği de göz önünde bulundurularak hasta odaklı bir yaklaşım sergileniyor.

Web tabanlı bir altyapı üzerine inşa edilmiş olan HICAMP, kullanıcı dostu arayüzü, bütünleşik raporlama araçları, mobil ürünler, KIOSK’lar, hastane içi bilgilendirme sistemleri gibi çeşitlendirilmiş erişim araçları ile yeni nesil bir hastane bilgi yönetim platformu hizmeti veriyor.

Tasarım aşamasından kurulumu ve devreye alınmasına kadar uçtan uca anahtar teslim olarak sunulan HICAMP’in işletilmesi için gerekli olan uzman insan kaynağı desteği de İnnova tarafından sağlanıyor. Hastaneler daha inşaat aşamasındayken HICAMP kullanımı için altyapı gereksinimleri tespit edilerek en uygun tasarım projeye dahil edilebiliyor. Hastanelerin tüm tıbbi sistemleri, BT ve güvenlik altyapısı, klinik ve idari servisleri ile birlikte sistemi kullanacak sağlık personelinin cihazları da İnnova tarafından sağlanıyor.

Hastanelerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak modüler bir yapıda tasarlanan HICAMP HBYS içinde klinik ve idari pek çok modül bulunuyor. Birbiri ile entegre olarak çalışan modüller bütünleşik bir platform oluşturulmasını sağlıyor.

HICAMP’in içinde sağlık yöneticileri için bir iş zekâsı çözümü de yer alıyor. HICAMP HBYS’ten gelen verileri detaylı raporlara dönüştüren iş zekâsı çözümü sayesinde polikliniklerdeki hasta sayısından ameliyathanelerin yoğunluğuna, boş yatak sayısından çağrı merkezi verilerine kadar pek çok bilgi hastane yöneticilerine sunuluyor.