Yoğun bakım uzman sistemleri ile daha etkili sağlık hizmeti mümkün
16.02.2021
Sosyal Medya

Yoğun bakım uzman sistemleri ile daha etkili sağlık hizmeti mümkün

Yoğun bakım uzman sistemleri, sağlık teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin başında geliyor.

2020 geride kalmış olsa da COVID-19 etkisi yeni yılda da hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde COVID-19 aşısı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla geliştirildi ve önlemler ise uzun süre yüksek doluluk oranıyla hizmet veren hastaneleri bir nebze rahatlattı. Bu sınavı görece başarıyla atlatmak üzere olduğumuz bu dönem, şapkamızı önümüze alıp durumu değerlendirmek ve gelecekte karşılaşabileceğimiz felaketlere karşı nasıl daha hazırlıklı olabileceğimizi düşünmek için en ideal zaman.

Hekimler ve sağlık personeli ne kadar yetkin ve tecrübeli olursa olsun, tıpkı diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sunabildikleri hizmetin kalitesi ve verimlilikleri iş yüklerinin yoğunluğuyla doğrudan bir ilişki içerisindedir.

Yüksek yoğunluğun getirdiği belgelendirme yükü, bilgi akışındaki aksaklıklar ya da geleneksel bilgi yönetimi teknikleri, sağlık personelinin ve hekimlerin iş süreçlerini zorlaştırıyor.

Teknoloji yatırımları planlanırken karar vericilerin göz önünde bulundurması gereken başlıca faktörlerinden başında fayda geliyor. Burada maliyet de dikkate değer bir karar tercihi, ancak kararı bütünüyle belirlediği durumlarda, yatırımın uzun vadeli fayda potansiyelini kısıtlamadığından emin olmakta fayda var.

Yoğun bakımda 21. yüzyıl verimliliği

Salgında özellikle yoğun bakım servisleri en zorlu savaşları verdi. Günümüzün HICAMP ARC gibi yapay zeka destekli gelişmiş yoğun bakım uzman sistemleri, sundukları özelliklerle bu mücadeleyi kolaylaştırmak için birçok avantaj sağlıyor.

Yoğun bakımlarda dokümantasyon yükünü en aza indirgeyen modern sistemler, medikal cihazlardaki verilerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlayarak, hastaların izlenebilirliğini artırıyor. Web tabanlı arayüz ve mobil uygulamalar ile hasta verilerinin erişilebilirliğini artıran yoğun bakım uzman sistemleri, otomatik skorlama ve skala hesaplarıyla manuel işlemleri azaltıyor.

Yoğun bakım uzman sistemleri, bir klinikte t zamanında yeterince uzmanın bulunmadığı durumların üstesinden gelmek için de çözüm sunuyor. Tele ICU aracılığıyla tek noktadan birden fazla kliniğin yönetilebilmesini sağlayarak, yoğun bakım servisindeki uzman verimliliğini de artırıyor.

Zorlu bir yoğun bakım süreci geçiren hastalar, iyileştikleri an evlerine dönmek istiyorlar. Yoğun bakım uzman sistemleri, tedavi planlarının kolay takibini sağlayarak tedavilerin etkinliğinde artış sağlarken, taburcu sürelerini düşürüyor.

Yoğun bakım uzman sistemlerinin doğrudan hastaya sağladığı çok kritik faydalar vardır. Örneğin erken uyarı algoritmaları sayesinde mortalite oranında azalma sağlıyor. Yapay zekayla sepsis tanısı için erken uyarı oluşturarak tedavi başarısını arttırmaya destek oluyor. Farklı algoritma ve pathway’ler oluşturmanıza olanak veren karar destek modülü ile tedavi etkinliğini artırıyor.

HICAMP ARC ile yoğun bakım servisleri çağın ötesine geçiyor

İnnova tarafından yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı YBBYS kriterlerine göre akredite edilmiş yoğun bakım uzman sistemi HICAMP ARC, HIMSS seviye 6 ve 7 için EMRAM modeline uyumlu çalışıyor. Salgın boyunca Ankara ve Mersin şehir hastanelerinde ileri seviye gereksinimlere yanıt vererek sağlık personeline destek olan sistem aşağıdaki fonksiyonlarla yoğun bakım servislerini çağın ötesine taşıyor:

 • Tedavi Planları: Doktorların hastalar için tedavi ve bakım planları oluşturmasını ve bu planlara göre hemşirelere görev atamasını sağlar.
   
 • İzlem Kuralları: Seçilen tedavi planına göre izlem kuralları oluşturulabilir; bu kurallar dışında bir veri saptandığında sistem otomatik olarak SMS, e-posta ya da bilgi mesajı ile bildirim gönderir.
   
 • Skala ve Spor Hesapları: Tedavi planı içerisinde yer alan Skala ve Skor hesaplamalarını otomatik gerçekleştirir.
   
 • Klinik Panel: Tüm yoğun bakım hastalarının tek ekrandan görüntülenmesini sağlar. Hastalar ad, yatak, yatış tarihi gibi kriterlerle filtrelenebilir.
   
 • Hasta Bilgi Paneli: Doktor veya hemşire sistem üzerinden bir hasta seçtiğinde, Hasta Bilgi Paneli ekranında hastanın son 2 saatlik vital verilerini ve hastaya özel takip analizlerini otomatik yükler.
   
 • Anlık Monitor: Hastaların cihazlarından alınan tüm verilerin gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılar.
   
 • Tedavi Geçmişi: Hastanın tedavisi kapsamında yapılan tetkik, konsültasyon, ameliyat, ilaç order gibi işlemler süreç bazlı olarak takvime kaydedilir.
   
 • Timeline: Hastanın tüm verilerinin zaman çizelgesi üzerinde karşılaştırmalı olarak, zoom in-out yapılarak saniyelik periyotlara kadar analiz edilmesini sağlar.
   
 • Veri Analizi ve İstatistik: Hasta verilerine ilişkin sunulan veri analizi yeteneklerinin yanında, tedavi planı uygulama, ilaç order, yatak doluluk sayıları gibi genel süreci izlemeye yönelik istatistik raporları sunar.
   
 • Karar Destek Sistemi, Sepsis Tahminleme: Hasta, cihaz, skala-Skor, tetkik, tahlil ve benzeri verilere dayalı dinamik kural oluşturma özelliğiyle “pathway” tanımlama, pathway’lere göre bakım, tahlil, tetkik, vb. aksiyonlar belirleme ve uyarı üretme imkanı sunar. Yapay zeka tabanlı tahminleme modeli sayesinde “Sepsis” tanısı için erken uyarı sağlar.
   
 • Web, Mobil ve Klinik Arayüzler: Farklı tür istemciler için tasarlanmış arayüzleriyle kullanıcıların konum bağımsız olarak çalışmasına olanak sağlar. Dolayısıyla TeleICU senaryolarıyla uyumludur.
   
 • HBYS Süreçleri ile Entegre: Hem yoğun bakıma özgü hem de ilişkili diğer klinik süreçlerin yönetimi için tek bir uygulama sunar. Bunun için Tanı, Tahlil, İşlem, İlaç, İlaç Order, Kan İstemi, Anamnez, Epikriz ve benzeri süreçlerde hastane bilgi yönetim sistemiyle entegre çalışır.