Uzaktan müşteri edinimi ve biyometri sektörü büyümeye devam ediyor
6.06.2022
Sosyal Medya

Uzaktan müşteri edinimi ve biyometri sektörü büyümeye devam ediyor

 

Biyometri, biyolojik gözlemlerin istatistiksel analizi olarak tanımlanıyor. İnsanların kendilerine özgü biyolojik, fiziksel ve davranışsal verilerini analiz ederek anlamlı bir hale getirmek için kullanılan teknolojiler ise biyometrik sistemler olarak biliniyor. Biyometrik sistemler çoğunlukla kişisel bilgilerin yoğun olarak paylaşıldığı sağlık, kamu güvenliği ve finans gibi yüksek güvenlik önlemlerinin alınması gereken sektörlerde kullanılıyor. Biyometrik sistemler, sundukları yüksek güvenliğin yanı sıra getirdikleri kullanım kolaylığı sayesinde müşteri memnuniyetine de katkıda bulunuyor. PIN kodu, şifre ve güvenlik sorusu uygulamaları ise güvenli bir şekilde saklanmaları ve ihtiyaç durumunda hatırlanmaları zor olabildiği için müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor. 

Kimlik doğrulaması alanında kullanılan biyometrik sistemler ikiye ayrılıyor. Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen parmak izi, yüz tanıma, avuç içi damar izi ve retina izi gibi fiziksel özellikler ilk kategoride yer alan biyometrik veriler olurken, klavye yazma alışkanlıkları ve konuşma şekli gibi davranışsal özellikler ikinci kategoride yer alıyor.

Pandemi döneminde yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle finans sektörünün hızlı bir adaptasyon sürecine girdiğine şahit olduk. Özellikle mobil servis ve ürünlerine yatırım yapmayan bankalar, insanların şubelere fiziksel olarak gidememesi nedeniyle çok büyük zorluklar yaşadılar. 

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7247’nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte finansal hizmet veren kuruluşların müşteri edinim aşamasında kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin dijital ortamda yapılabilmesinin önünün açılmasıyla birlikte biyometrik çözümlere olan talepte artış yaşandı. Uzaktan yeni müşteriler kazanabilmek için biyometrik çözümlere yönelen bankalar, toplam biyometri sektörünün büyümesi için de itici bir güç sağladılar. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan; Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ile birlikte, bankalar tarafından yeni müşteri ediniminde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin detaylar da belirlenmiş oldu. 

Biyometrik teknoloji hangi alanlarda kullanılır?

Günümüzde parmak izi taraması, yüz tanıma ve retina taraması gibi işlevlere sahip biyometrik güvenlik sistemleri sayesinde pek çok büyük kurum ve kuruluşta kimlik kartı, akıllı anahtar ya da kapı şifresi gibi uygulamalar geride kaldı. Biyometrik teknoloji, bankacılık ve finans sektöründe uzaktan müşteri edinimi ve kimlik doğrulama için de kullanılıyor.

Biyometrik teknolojiler ayrıca; havalimanı güvenlik sistemlerinde, hukuki süreçlerde kanıt toplamada, cep telefonlarıyla erişilen servislerde ve Alexa gibi sesli asistanlarda da karşımıza çıkıyor.  

Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisi nasıl olmalıdır?

Uzaktan müşteri edinimi için görüntülü görüşmeler de dahil olmak üzere dijital kimlik doğrulama süreçlerinin asgari seviyede risk içerecek şekilde kurgulanması gerekir. İlgili yönetmelikte sürecin 3 aşamalı bir sistem ile yürütülmesi öngörülmüş, tek bir çalışan tarafından yönetilemeyeceği belirtilmiştir. 

Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması sağlanmalıdır. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem ikinci bir onaya gönderilir veya sonlandırılır.

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması, bu konuda eğitim almış müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Müşteri temsilcisinin, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve bu belgeler için uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlere ilişkin bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

Müşteri temsilcisi, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir defa ve her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim almalıdır.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde müşteri temsilcisinin, yaşanılabilecek güvenlik zafiyetlerinin ya da suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, erişimi sınırlandırılmış ayrı alanlarda çalışması sağlanmalıdır.

Müşteri temsilcisinin banka adına çalıştığını yansıtacak şekilde uygun bir ortam oluşturulmalıdır.

Engellilere hizmet verebilmek amacıyla en az bir müşteri temsilcisine gerekli eğitimlerin verilmelidir.

Islak imza olmadan banka müşterisi olmanın avantajları neler?

Fiziksel olarak bir şubeye gitmeye gerek kalmadan banka müşterisi olabilmek öncelikle zamandan tasarruf sağlar. Kısa bir süre içinde tamamlanan işlemlerde biyometrik veriler kullanıldığı için işlemler yüksek güvenlik ortamında gerçekleştirilmiş olur. Ayrıca onay mekanizmaları ile uğraşmaya, belge toplamaya ya da form doldurmaya gerek kalmaz. Biyometrik sistemlerle kaydı alınan müşteriler, bir sonraki bankacılık işlemlerinde herhangi bir şifre hatırlamak ya da güvenlik sorularını cevaplamak zorunda da kalmaz. Saydığımız bu faydalarından dolayı biyometrik sistemlerle uzaktan müşteri edinimi uygulamaları hem bankalara hem de müşterilere çok büyük kolaylık sunar.