Tüm muhasebe süreçlerinizi düzenlemelere uyumlu hale getirin
11.02.2022
Sosyal Medya

Tüm muhasebe süreçlerinizi düzenlemelere uyumlu hale getirin

İş yapma şekillerimiz giderek dijitalleşirken, yasal uyumluluklar da bu doğrultuda yenileniyor. Genellikle verim ve kâr artışıyla özdeşleştirilen dijital dönüşüm, artık yasal düzenlemelere uyumluluk göstermek için de bir gereklilik halini aldı.

Türkiye, e-devlet kapısı gibi dijital kamu projeleriyle yakın coğrafyada adından sıkça bahsettiren bir ülke. İş dünyamız da benzer şekilde dijital dönüşüm adımlarıyla küresel rekabette yer alma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Hal böyle olunca, devletin muhasebe süreçlerini tabi tuttuğu düzenlemeler de dijital bir dönüşüm geçiriyor.

Günümüzde küçük baş hayvanlarından elde ettiği ürünleri satan bir çiftçi de deniz aşırı ofisleri ve binlerce çalışanı bulunan dev bir şirket de ölçekleri ve faaliyet alanları nedeniyle farklılık göstermekle birlikte bazı dijital yasal düzenlemelere uyum sağlamak durumunda.

İnnova, dünyanın dört bir yanında kullanılan PayFlex e-İşler çözümleriyle, yerli şirketlerin yalnızca yasal düzenlemelere uyum sağlamasını değil, bunu yaparken büyük avantajlar elde etmelerini sağlıyor. Kağıtsız, masrafsız ve hatasız dijital dönüşüm için yüzde 100 yerli bir alternatif sunan PayFlex e-İşler çözümleri, tüm şirketlerin muhasebe süreçlerini Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde dijitalleştiriyor. Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezlerinde barındırılan bu çözümler, olası felaket durumlarında bile işlerin bulut üzerinden kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyor.

İnnova PayFlex e-İşler Çözümleri

Onaylı özel entegratör İnnova’nın geliştirip sunduğu PayFlex e-İşler çözümleri, kurumların mali altyapılarını Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerine bağlıyor, yasal uyumluluk sağlarken iş süreçlerini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor:

GİB tarafından tüketicilere fatura kesen şirketler için başlatılan e-Arşiv uygulamasının özel entegratörü olan İnnova, PayFlex e-Arşiv çözümüyle şirketlerin müşterilerine mali mühürlü ve imzalı faturalarını PDF formatında gönderme kabiliyeti kazandırıyor. 7x24 kesintisiz çalışan PayFlex e-Arşiv, faturaların elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi ve arşivlenmesini sağlayarak baskı, gönderi ve saklama maliyetlerini azaltıyor. PayFlex e-Arşiv kullanan şirketler mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme, bakım gibi konuları takip etmek zorunda kalmıyor.

e-Fatura uygulaması, sık sık karıştırıldığı e-Arşiv çözümünden farklı olarak şirketler arasındaki faturalaşma süreçlerini dijitalleştiriyor. Şirketler birbirlerine mali mühürlü ve imzalı faturalarını PDF formatında gönderebiliyor. Kolay başvuru, hızlı entegrasyon ve aynı gün kullanıma başlama şansı sunan PayFlex e-Fatura, şirketlerin kullandığı ERP sistemlerini Maliye Bakanlığı ve uluslararası e-Fatura standartlarına uyumlu hale getiriyor.

PayFlex e-Defter çözümü, Kurumların BT ve muhasebe birimlerinde köklü bir değişimi öngören elektronik defter sistemine entegrasyon sürecini İnnova uzmanlığıyla gerçekleştiriyor. Kurumların Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GİB standartlarına uygun formatta hazırlayan PayFlex e-Defter, gereksiz kaynak kullanımını önlüyor ve faturalama süreçlerindeki giderleri azaltıyor. GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirerek iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan çözüm, yerel standartların yanı sıra uluslararası standartlara da uyumlu.

Sevk irsaliyelerini dijital ortama taşıyan PayFlex e-İrsaliye, bu belgelerin kağıt ortamından çıkarılarak dijital olarak düzenlenmesini ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden iletilmesini sağlıyor. Alıcıların verdiği yanıtlar da gecikmesiz olarak kurumların sistemlerinde görünüyor. Klasik sevk irsaliyesi yaklaşımına yenilikler getiren e-İrsaliye, şirketlerin depoları arasındaki sevkiyatları da dijital ortamda takip edebilmelerini mümkün kılıyor.

Muhasebe süreçlerini dijital ortama taşıyarak geleneksel yöntemlerde sıkça karşılaşılan hataları gideren PayFlex e-Mutabakat, uzun yıllar telefon ve faks üzerinden yürütülen alacak-verecek konularındaki mutabakat süreçlerini dijitalleştiriyor. Çözüm, beyanname alıcı ve beyanname satıcı mutabakatlarıyla ilgili oluşturduğu raporları otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşabilme kabiliyetine sahip. Tüm mutabakatların tek bir ekrandan kolayca takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayan PayFlex e-Mutabakat, personel ve kağıt masraflarından tasarrufun yanı sıra, mutabakatlara yanıt sürelerini görüntüleme özelliği sayesinde sorun yaşanan müşteri ya da tedarikçilerin kolayca tespit edilmesini sağlıyor.

İnnova PayFlex e-Bilet, Türkiye’de kara, deniz ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapan tüm şirketler için biletlerin yasal düzenlemelere uygun olarak dijital ortamda oluşturulmasını, saklanmasınıve GiB’e raporlanmasını merkezi olarak gerçekleştiriyor. PayFlex e-Bilet, yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırmasının yanı sıra biletleme operasyonlarını kağıtsız ortama taşıyarak kurumlara verimlilik artışı ve maliyet düşüşü sağlıyor.

Tarım ve hayvancılık şirketlerinin makbuzlarını kolaylıkla web üzerinden düzenlemelerini, iletmelerini ve GiB’e raporlamalarını sağlayan e-Müstahsil Makbuzu çözümü, müstahsil makbuzlarını aynı yasal bağlayıcılıkla dijital ortama taşıyarak kağıt israfını ve depolama masraflarını önlüyor. Geleneksel makbuz düzenlemenin getirdiği iş yükünü ve insan hatalarını ortadan kaldıran e-müstahsil makbuzu uygulaması, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm tarım ve hayvancılık odaklı işletmelere zorunlu tutuluyor.