Saha personel takip programı nasıl çalışır?
21.10.2021
Sosyal Medya

Saha personel takip programı nasıl çalışır?

Personel takip programı, geçmişte geleneksel yöntemlerle yürütülen verimlilik artırma amaçlı personel takip ve görevlendirme süreçlerinin dijital dönüşümünü bir dizi teknolojinin yakınsanmasıyla gerçekleştirir. Ekip ve saha yönetiminin halihazırda kullanılan diğer kurumsal uygulamalarla entegre şekilde merkezi bir konumdan daha verimli gerçekleştirilmesini sağlayan bu yaklaşım, sahadaki ekiplere daha verimli çalışmak için yeni araçlar ve kabiliyetler sunar. Daha hızlı ve etkili şekilde tamamlanan saha görevleri müşteri memnuniyetini artırırken, yeni müşteri kazanımına da hizmet eder.

Saha personel takip anlayışındaki gelişmeler 

Bir arızanın giderilmesi ya da bir hizmetin ulaştırılması olsun, müşteriler hiçbir zaman bekletilmekten hoşlanmaz. Buna saha ekiplerinin genellikle yoğun ajandalarla çalışmaları da eklenince, saha görevlerinin daha verimli kılınması şirketler için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Dijital dönüşüm, bu zorluğun üstesinden gelen birçok yeni araç ve çözümle ülke çapında aynı kalitede saha hizmetleri sunulmasını mümkün kılar.

Bilgi çağının getirdiği en başarılı kurumsal çözümlerin ortak noktası, verimlilik artışı sağlamak için çalışanları olabildiğince rutin görevlerden kurtarmak ve gerçekten değer yaratabilecekleri işlere odaklanmalarını sağlamak olduğu fikri üzerine inşa edilmiş olmalarıdır. Bu anlayışla geliştirilen saha personel takip programı gibi çözümler, çalışanların nerede olduklarını öğrenmekten ziyade, bu bilgiyle nasıl değer yaratılabileceğine ve verimin artırılabileceğine odaklanır. Saha ile merkez arasındaki iletişim, müşteri memnuniyetini artıracak ve saha ekiplerinin işlerini kolaylaştıracak bir eksende, geleneksel iletişim araçları dışında anlık olarak yürütülür.

Saha personel takip anlayışındaki modern gelişmeler iletişimle sınırlı değildir. İş gücü envanterinin ERP sistemleriyle entegre olarak yönetimi, iş emirlerinin en hızlı ve etkili şekilde tamamlanması için otomatik atanması, ajanda ve randevu yönetiminin otomasyona bağlanması, saha görevleriyle ilişkili hizmet seviyesi anlaşması (SLA) yükümlülüklerinin dijital olarak takip edilmesi gibi sahanın etkin yönetilmesini sağlayan yenilikler içerir.

Ekip anlayışı nasıl bir kazanım sunuyor?

Ulusal çapta hizmet sunan şirketler, ülkenin neresinde olurlarsa olsunlar müşterilerine aynı kalitede hizmeti sunmayı hedefler. Özellikle müşteri tabanı milyonlarla ölçülen şirketler için kendi istihdam ettikleri ekiplerle saha hizmetleri sunarak bunu başarmak gerçek dışı bir hedef olabilir. Modern saha yönetimi çözümlerinin sundukları araçlar, ekiplerin merkezden proje, zaman ve süreç bazında kalıcı veya geçici olarak oluşturulmasını mümkün kılar. Saha hizmetlerinde alt yüklenicilerle çalışan dev kurum ve kuruluşlar, ekstra özen ve kabiliyetler gerektiren işler için kendi istihdam ettikleri ve alt yüklenicilerine bağlı uzmanlardan oluşan karma ekipler oluşturabilir. Bu kabiliyet, aynı amaç uğruna çalışan profesyonellerin işini kolaylaştırır, birlikte daha verimli çalışmalarını ve günün sonunda müşteri memnuniyetini artıran işlere imza atmalarını sağlar.

Saha personel takip programlarının avantajları

Saha personel takip programları, iş gücünün tek bir dijital merkezden yönetimini sağlar. Saha görevlerinin ve ekiplerinin dijital olarak takip edilmesi, performansın ve kaynakların güncel verilerle izlenebilmesini mümkün kılar. Saha süreçlerine dair elde edilen veriler, ekiplerin performans yönetimini ve verimlilik artıracak inisiyatiflerin geliştirilmesini kolaylaştırır.

Saha görevleri birbirlerinden farklı yeteneklerin müşteriye ulaştırılmasını gerektirebilir. Modern çözümler bu doğrultuda çalışanların yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanılmasının önünü açar. Mobil uygulama desteğine sahip olan çözümler, sahadaki ekipleri anlık olarak takip edebilmenin ötesinde, ajanda ve görev dağılımındaki değişikliklerin gerçek zamanlı olarak mobil ekiplere bildirilmesini mümkün kılar.

Buraya kadarki avantajlar merkezde ve sahada çalışan ekiplerin işlerini kolaylaştırırken, bu programlar ayrıca şirketlere de kritik faydalar sağlar. Bunların başında hizmet seviyesi anlaşmalarıyla müşterilere taahhüt edilen hizmet ve müdahale sürelerinin aşılmaması ile bunun doğal bir sonucu olan müşteri memnuniyeti gelir.

Saha personel görevlendirme aşamaları nasıl olur?

Saha personeli görevlendirme süreçlerinde başlıca amaç, iş emrinin en yakındaki ekip tarafından, en kısa yoldan ve en kısa sürede tamamlanmasıdır. Günümüzün en başarılı iş gücü yönetimi çözümleri, iş emirlerinin parametrik olarak tanımlanan kurallar ışığında otomatik olarak işe en yakın ve en yatkın ekiplere yönlendirilmesini sağlar.

İş ataması sırasında, bir görevin atanabileceği uygun ekipleri, tanımlanan sorumluluk sahalarını, yetenekleri, zaman çizelgelerini ve daha fazla kriteri içeren çok sayıda karmaşık işlem sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Acil ve öncelikli durumların meydana gelmesi halinde, otomatik olarak oluşturulan ajandalar ve iş atamaları merkezden değiştirilebilir.