RPA ile BT operasyonlarını otomasyona bağlayın
13.12.2021
Sosyal Medya

RPA ile BT operasyonlarını otomasyona bağlayın

Robotik süreç otomasyonu, giderek daha fazla rutin iş görevini yazılım robotlarına devrederken, otomasyonun avantajlarının kurumlarda eşit dağılmadığı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz son yıllarda RPA yatırımlarının artarken, BT operasyonlarının otomasyonu için henüz büyük atılımlar gerçekleşmedi. Oysa uzmanlar, robotik süreç otomasyonunun CIO’lar ve departmanları için bariz faydalarına dikkat çekiyor.

Forrester araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen bir anket, şirketlerin pandeminin değiştirdiği çalışma şartlarına adapte olmak için RPA ve diğer akıllı otomasyon teknolojilerine geçişi hızlandırdığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan şirketlerin neredeyse yarısı, önümüzdeki yıllarda otomasyon yatırımlarını artırarak daha fazla çeviklik, dayanıklılık ve verimlilik elde etmek istediklerini belirtiyor. Ancak planlanan RPA yatırımlarının büyük bir bölümünün stratejik olmayan alanları hedeflemesi araştırmanın ilginç detayları arasında. Everest araştırma şirketine göre ise BT operasyonları günümüzde RPA pazarının yalnızca yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu tablo birçok ironi barındırıyor çünkü RPA günümüzde hala birçok şirkette kullanılan, yerleşik otomasyon ve akıllı kabiliyetlere sahip olmayan iş uygulamalarının getirdiği verimsiz, emek yoğun ve zaman alan görevleri ortadan kaldırmayı vadediyor.

BT süreçlerinin modernizasyonu kapsamlı ve maliyetli süreçlerdir. Kurumların bu işe girişmek için önemli hazırlıklar yapmaları gerekir. RPA, kullandıkları geleneksel sistemlerden hemen ya da öngörülebilir yakın gelecekte vazgeçebilecek pozisyonda olmayan şirketlerin, bu sistemlerin hantallıklarını ve zorluklarını aşabilmelerini sağlıyor. Her şirket bir gün sistemlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmeye ihtiyaç duyacak. RPA’yı kıymetli kılan ise çalışanları yüzlerce saat alan manuel işlerinden kurtararak, bugün ile daha gelişmiş sistemlere giden gelecek arasında köprü olması.

RPA BT operasyonları için ne vadediyor?

CIO'lar, dijital dönüşüm yolculuklarının neresinde olduklarına bağlı olarak kendi departman operasyonlarında RPA'yı kullanmak için farklı fırsatlara sahip. Bazı BT departmanları yardım masası işlemlerini desteklemek için modern uygulamalarda bulunan otomasyon teknolojilerini kullanırken, daha eski yardım masası sistemlerine sahip olanlar RPA’dan büyük fayda görebilirler. Kaldı ki, günümüzde CIO’ların çoğunlukla RPA’yı bu şekilde kullandıkları görülüyor. Eski sistemlerin hala kullanımda olduğu, dolayısıyla yerleşik otomasyon veya API'lerin bulunmadığı durumlarda robotik süreç otomasyonundan faydalanılıyor.

Birçok CIO’nun RPA’yı kısıtlı alanlarda uygulamasının başlıca sebebi dijital dönüşümün henüz erken veya orta aşamalarında olmaları. Ayrıca operasyonların karmaşıklığı ve kapsamları nedeniyle değiştirilmesi zor olan eski sistemlere sahip köklü şirketler, otomasyona geçiş konusunda atalet halinde kalabiliyor. Bu durumların yeniliğin önünde teşkil ettiği engel ortada olmakla birlikte, CIO’lar departmanlarının vaktini alan aşağıdaki görevleri köklü değişiklikler yapmadan otomasyona bağlama şansına sahip:

  • Parola sıfırlama işlemleri
  • Kullanıcı ekleme ve çıkarma, bildirimler ve benzeri kullanıcı odaklı faaliyetler
  • Yazılım kurulumları
  • Yazılım yetki doğrulamaları
  • Yazılımı hizmetten çıkarma ve değişiklikler uygulama
  • UX izleme
  • Yedekleme ve yama yönetimi

RPA, iş tarafının tekrarlı manuel görevleri otomasyona bağlandığında elde edilen faydaları BT operasyonları için de sağlıyor. Protiviti’nin küresel RPA araştırmasına göre, BT operasyonlarını otomasyona bağlayan farklı endüstrilerden şirketler verimliliklerinin ve uyumluluklarının arttığını, işlerin daha hızlı ve kaliteli tamamlanırken insan kaynaklı hatalar ile maliyetlerin düştüğünü bildiriyor. RPA, olgun süreçlere sahip BT departmanlarında uygulandığı gibi hızla zaman ve maliyet avantajları sağlıyor.

RPA'yı kapsamlı otomasyon stratejinize dahil edin

RPA, günümüzde her otomasyon yolculuğunun gerekli bir bileşeni olarak öne çıkıyor. Şirketlerin uzun vadeli otomasyon stratejilerinin bir parçası olarak BT operasyonlarının RPA ile otomasyonunu düşünmeleri gerekiyor.

RPA faydalı bir teknoloji ancak CIO'ların otomasyon konusunda düşünmeleri gereken birçok etken var. Bir işlevi RPA ile otomasyona bağlamak bariz faydalar sunsa da sistemlerin modernize edilmesi gerekliliğine kalıcı bir alternatif değil. RPA, dijital dönüşüm yolculuğunda, bulunan noktadan diğerine köprü olarak kullanılabilir. Kapsamlı otomasyon stratejileri nihai olarak akıllı otomasyon ve hiper otomasyon trendlerine ulaşmayı hedeflemeli.

Günümüz BT operasyonlarında kullanılan birden çok parola sıfırlama aracının görevlerini otomasyona bağlamak için RPA kullanmak isteyen CIO'lar, otomasyon ve akıllı özellikler içeren tek bir modern platformun daha iyi sonuçlar vereceğini görebilir. Ancak CIO'lar bazı sistemleri istedikleri kadar hızlı modernize etmeye hazır olmayabilirler. Bu durum, daha modern bir kuruluma geçilene kadar, RPA'yı BT operasyonlarına bazı avantajlar sağlamak için mevcut seçenek haline getiriyor.