Nesnelerin İnternetinin Proje Yönetimine Etkisi
8.02.2016
Sosyal Medya

Nesnelerin İnternetinin Proje Yönetimine Etkisi

3G ile hayatımızın her alanında yer almaya başlayan dijital dönüşümün, Nisan ayında ülkemizde devreye girmesi beklenen 4,5G ile bambaşka bir boyut kazanacağı ve her alana yayılacağı kesin. Dünya genelindeki rakamları incelediğimizde akıllı cihazların 2020 yılında 26 milyar adet rakamını görecek olması bizleri yepyeni ve bir o kadar da yönetmesi zor bir dönemin beklediğinin de habercisi. 
 

Peki, nedir bu nesnelerin interneti ve bildiğimiz proje yönetimi yaklaşımlarına ne gibi etkileri olacak?
 

Nesnelerin interneti kısaca, üzerinde açma kapama tuşu olan ve birbirine internet üzerinden bağlı olan her şey olarak adlandırılabilir. Nesnelerin internetine; termostatları, akıllı saatleri, evimizin ışıklarını, güvenlik sistemlerini, ATM’leri, şehirleri, çalar saatleri ve buna benzer ürünleri örnek olarak verebiliriz. Bu kadar geniş bir ürün yelpazesini düşündüğümüzde karşımıza sayamayacağımız kadar farklı ve yeni projeler çıkıyor. Nesnelerin interneti projeleri (IoT) her ne kadar IT proje yöneticileri için büyük bir fırsat olarak gözükse de kendi içinde bulundurduğu ve temelini oluşturan sensörler sunucularla, depolama alanlarıyla ve yazılımlarla veri analizi yaparak entegre bir şekilde iletişim kuruyor. Bu nedenle alışılagelmiş projelere göre yönetmesi ve yürütmesi onları çok daha zorlu projeler haline getiriyor. Bu projeler çoğunlukla arızalı iş süreçlerine veya operasyon ve müşteri için aksiyon bilgilerini içeren  hatalı ve kilit noktalara adreslenildiğinden, öncelikle büyük resmi anlamak ve yorumlamak projenin başarısı için büyük önem taşıyor.
 

Nesnelerin interneti projelerinin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli adımlar var. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi projede her zamankinden daha farklı teknik bir lidere yer vermek olmalıdır. Zira projeyi yürütecek olan proje yöneticilerinin, projede çıkabilecek karmaşıklıkları doğru bir şekilde çözebilmek ve daha güçlü kararlar alabilmek için yetkin bir teknik liderin kılavuzluğuna ihtiyaçları olacaktır. Bu teknik lider sizi daha önce alışkın olmadığınız nesnelerin interneti mimarisine yönelterek teknolojilerinizi etkin bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.
 

“Proof of Concept
 

İkinci olarak, hâlihazırda hayata geçirdiğiniz projelere göre nesnelerin interneti projeleri daha fazla bilinmezlik içerdiğinden yaklaşımınızın her zaman projeyi daha ayrıntılı fazlandırmak  veya  "proof of concept" ile ilerlemek üzerine kurulu olması gerekmektedir.
 

Dikkat edilmesi gereken üçüncü adım ise alışılagelmiş proje ekiplerinin aksine nesnelerin interneti projelerini hayata geçirecek ekibe farklı alanlardan gelen donanım ve yazılım mühendisleri, gömülü cihaz uzmanlarını, kablosuz teknoloji uzmanları, depolama ve entegrasyon profesyonelleri, veri tabanı ve sunucu kümeleme uzmanları gibi birçok değerli uzmanı dahil etmek olmalıdır.
 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; ekibin doğru bir şekilde oluşturulması, farklılıkların yönetilmesi için bir plan oluşturulması ve ekip içerisindeki iletişimin nasıl sağlanacağının önceden belirlenmesidir. Zira bu proje ekibi bir farklı lokasyonlardan veya uzaktan bir araya gelerek birçok konuda kararlar almak zorunda kalacaktır. Bu noktada proje iletişimini maksimum seviyede tutmak ve motivasyonu sağlamak proje yöneticisi için başlı başına bir meydan okuma olacaktır.
 

Veri rehberiniz olsun
 

Dördüncü ve son olarak; testlerin sık sık tekrarlanması gerekmektedir. Nesnelerin interneti konseptinin, uygun bir karar verebilmek için sensörlerden alınacak veriye veya o verinin sağlayacağı rehberliğe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla ham veriyi aldığınız sensörler ile ara birimler arasında kontrolü sağlayabilmek adına rutin bazı testlere ihtiyaç vardır. Bu adım daha önce yaşamadığımız ve yabancı olduğumuz IoT ve IoT test süreci alanlarında çok fazla bilgi edinebileceğiniz ve organizasyonunuza bir sonraki IoT projeniz için önemli referanslar sağlayacağınız önemli bir adım olacaktır.
 

Her ürünün internete erişebilir olacağı bu yepyeni çağda müşteriniz sizden yakın bir zamanda yeni bir IoT projesi başlatmanızı isteyebilir. Bu yepyeni meydan okumaya ne kadar hazırsınız?