Maliyetlerinizi hafifletmek için 'Bulut Bilişim'
19.09.2013
Sosyal Medya

Maliyetlerinizi hafifletmek için 'Bulut Bilişim'

Bulut bilişim, yazılım ve altyapıların servis olarak sunulması, genel bulut, özel bulut… Son yıllarda endüstri genelinde bu kavramları çok sık duymaya başladık. Bazılarımız bunu çoktan işinin bir parçası haline getirme yolunda ciddi adımlar attı, bazılarımız hâlâ ne olduklarını anlamak için etrafında dolaşmaya devam ediyor.
 

Ancak şunu söylemeliyim ki bulut bilişim sadece bir teknolojik dönüşümü ifade etmiyor. Günümüzde yöneticiler, ekonomik koşulların ve rekabetin de etkisiyle eskiye göre çok daha ısrarlı bir şekilde inovasyonun gerektirdiği maliyetleri azaltmaya ve daha az kaynakla daha çok iş yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yeni ürünleri daha az maliyetle ve daha hızlı piyasaya sürerek stratejik avantaj elde etmek, kaynakları doğru planlamayı ve beklenmedik değişimlere hızla uyum sağlamayı gerektiriyor. Bu da yöneticilerin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle bulut bilişime sadece bir teknoloji yaklaşımı olarak değil, işletmenizin stratejik avantajını korumanıza ve sürekliliğini sağlamanıza yardımcı olacak bir çözüm olarak bakmak gerekiyor. Çünkü bu sayede işletmenizi durağan ve belli kurallar etrafında iş yapan bir yapıdan sıyırarak, elindeki kaynakları ihtiyaç duyduğu alana aktarabilen ve stratejik değişimleri hızla hayata geçirebilen bir yapıya kavuşturma şansı buluyorsunuz.
 

Teknoloji dönüşümünden daha fazlası…

Bulutun getirilerini birkaç başlık altında toplamak mümkün. Öngörülemeyen durumlarda anlık kapasite ve performans artışı, en yeni güncellemelere anında erişim, endüstriyel standartlarda güvenlik hizmetleri, kurulum ve geçiş sürelerinin kısalması ve üyelik modeli sayesinde maliyet riskinin azalması, bulutun getirilerinden sadece birkaçı. Tüm bu avantajlarına rağmen hâlâ bulut bilişime mesafeli bakıyorsanız, kendinize sağlayabileceğiniz büyük avantajları göz ardı ediyorsunuz demektir.

Bulut bilişimin şimdiye kadar teknolojiye ve kavramlara olan bakışınızı değiştiren ve bambaşka bir zihniyeti gerektiren bir olgu olduğu doğru… Bu değişimi kendi içinizde yaşayabiliyorsanız, çalıştığınız kuruma katabileceğiniz çok şey var.