Limited şirket nedir? Limited şirket kurmak için neler gerekir?
10.09.2021
Sosyal Medya

Limited şirket nedir? Limited şirket kurmak için neler gerekir?

Bu yazımızda limited şirket kurmak için neler gerekir ve limited şirket kurmanın avantajları nelerdir sorularını yanıtlıyoruz.

Gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha çok kişi tarafından kurulan şirketlere limited şirket denilmektedir. 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile Limited Şirket’in kuruluşu tek bir yerde toplanmış ve kuruluş süreci kolaylaştırılmıştır.

Limited şirket nedir? 

Limited şirket, hissedarlar tarafından üstlenilen sorumluluk miktarını sınırlayan bir şirket türüdür. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermezler.

Limited şirketler tek ortaklı kurulabilir ve 50’den fazla ortak sayısı olamaz. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

Limited şirketlerde sermayenin en az 10 bin TL olması gerekir. Her ortağın esas sermaye paylarının değerlerinin en az 25 TL veya katları olması zorunludur. Taahhüt edilen sermaye paylarının itibari değerlerinin en az 1/4’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. Üzerlerinde sınırlı aynı bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devredilebilen, fikri mülkiyet hakları, sanal ortamlar ve adlar da dâhil mal varlıkları unsurları sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak kabul edilmez.

Limited şirketi kurmak için neler gerekir? 

Limited şirket bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilir. Yönetim şekli karmaşık olmamakla birlikte şahıs şirketi kadar basit değildir. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Orta ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür. Bir muhasebeci yardımıyla limited şirket için gerekli belgeleri hazırlayabilirsiniz.

Limited şirket kurmak için gerekli evraklar şu şekildedir:

 • Dilekçe
 • Kuruluş bildirim formu
 • Noter tasdikli sözleşme
 • İkametgâh belgesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırıldığına dair dekont

Kira Kontratı 

Limited şirketi kurmanız için öncelikle bir kira kontratına ihtiyacınız vardır. Kira kontratı göstererek limited şirketin faaliyet göstereceği konumu ibraz etmelisiniz.

İkametgâh 

İkametgâh belgesi e-devletten, muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınabilen evraklardandır. İkametgâh belgesinin güncel olması gerekmektedir.

Kuruluş Bildirim Formu

Limited şirketi kurmak için kuruluş bildirim formu zorunludur. Kuruluş bildirim formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Kuruluş bildirim formunda şirket bilgileri yer almaktadır.

Dilekçe

Limited şirket kurmak için yazılan dilekçenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Sermayenin Yatırıldığına Dair Dekont

Limited şirketleri için minimum 10 bin TL sermaye gerekmektedir. Kurulum aşamasında 10 bin TL sermaye dekontunun ibraz edilmesi şarttır.

Oda Kayıt Beyannamesi

Oda kayıt beyannamesi şirketiniz için uygun olan ticaret odasına kaydınızı gösterir. Kurmuş olduğunuz şirketin uygun olan odaya kayıtlı olması zorunludur.

Noter Tasdikli Sözleşme

Sözleşmenizin mutlaka noter tasdikli olması gerekmektedir. Noter tasdikli sözleşme ile birlikte limited şirketinizi kurabilirsiniz.

Bu evrakları topladıktan sonra limited şirket kurma işlemleriniz için bir mali müşavir ile çalışabilir ve şirket kurma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Limited Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir? 

Limited şirket bir ya da daha fazla kişi ile kurulabilen sermayesi belli olan şirket türüdür. Ekonomik ve ticari amacı vardır. Kanuni bir yasağı olmayan her türlü alanda gelişim gösterebilirler. Limited şirketlerinin diğer özellikleri şu şekildedir;

 • Limited şirketleri hisse senedi çıkaramazlar.
 • En az 1 en fazla 50 kişi ile kurulabilir.
 • Sermayesi en az 10 bin TL olmalıdır.
 • Her ortak sermayesi kadar pay sahibi olur. Dolayısıyla şirket sorumlulukları da bu sermaye kadardır.
 • Kar ve haklar ortaklara payları kadar dağıtılır.
 • Ortakların koyacağı sermaye en az 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Ortaklık devri için özel şartları vardır. Kanuni ve noter huzurunda gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarma yetkileri bulunmamaktadır.

Faturalandırma süreci

Genel olarak ticari bir firma olarak görünen anonim şirketler (AŞ), limited şirketler (LTD) ve şahıs şirketleri e-fatura yani elektronik fatura uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura resmi olarak 2018 yılından bu yana 5 milyon TL’den daha yüksek ciroya sahip olan bütün işletmelerin kullanmasının zorunlu olduğu bir faturalandırma sistemidir.

e-Fatura’nın temel özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.
 • Kağıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Fatura’ya geçerek düşürebilirsiniz.
 • Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır.
 • İstediğiniz zaman geriye dönük faturalarınıza erişebilirsiniz.
 • Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak fatura gönderimi yapabilirsiniz.
 • Dijital ortamda fatura iade ve iptal işlemlerini daha hızlı yapabilirsiniz.
 • Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı yaşamazsınız.
 • e-Fatura hakkında daha fazla bilgi almak için sayfamızdaki diğer içeriklere göz atabilirsiniz.