Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
28.07.2020
Sosyal Medya

Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?

Dijitalleşmenin tüm alanlarda hızını artırdığı günümüzde, endüstrinin yeni formu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı sıklıkla gündeme geliyor. Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanan pek çok değişim, küreselleşmeye farklı bir boyut kazandıran Küreselleşme 4.0’ı öne çıkarıyor. Yeni ekonomik çağın temsilcisi olan Küreselleşme 4.0 konusuna bu yazımızda açıklık getiriyoruz.

 

Küreselleşme 4.0 nedir?

Bu kavrama geçmeden önce, öncelikle kürselleşme nedir sorusuna cevap verelim: Küreselleşme; genel anlamda siyasi, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelerin izini taşıyan bir süreci ifade ediyor. Son yıllarda daha sık duyduğumuz bu kavram; aslında farklı coğrafyadaki insanların ilişkilerinin başladığı ilk dönemlere kadar uzanıyor. Bununla birlikte dış ilişkiler, küresel ticaret, küreselleşme ve çevre konularında kapsamlı yazılar yazan Thomas L. Friedman’a göre küreselleşmenin üç evresi bulunuyor.

 

Küreselleşmenin evreleri

Küreselleşmenin ilk çağının başlangıcının Kolomb’un Eski Dünya ile Yeni Dünya arasında ticareti başlatan sefere çıktığı 1942 olduğu, ilk çağın 1800’lere kadar sürdüğü kabul ediliyor. L. Friedman, küreselleşmenin 2. çağının 1800’lerde başlayıp 2000’e kadar devam ettiğini ve itici gücün çok uluslu şirketler olduğunu ifade ediyor. Küreselleşmenin üçüncü çağında, küreselleşmenin kişi bazında olması dikkat çekiyor. Küreselleşme 4.0 ise Endüstri 4.0 ile birlikte gelen teknolojilerin tetiklediği bir değişim sürecini ifade ediyor. 

Son evre: Küreselleşme 4.0

Bilgi tabanlı küresel bir sistemle karakterize olan Küreselleşme 4.0, sanayileşme seviyesinin insan merkezli olmasına ve insanlara teletıp ve uzaktan eğitim gibi yenilikçi fırsatlar sunulmasına dayanıyor.  Küreselleşme 4.0, dünya çapında insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Otoritelere göre Küreselleşme 4.0’ın siyasi kriz, gelir eşitsizliği, alt yapı zorlukları gibi dezavantajları da bulunuyor. Avrupa kıtası, Kuzey Amerika ve bazı Asya ülkelerinin  sanayi devrimi ve küreselleşmeden faydalanabildiği görülüyor.

 

Küreselleşme 4.0 çağına ayak uydurmak için ne yapmak gerekiyor?

Küreselleşme 4.0'ın zorluklarıyla başa çıkmak ve çağa ayak uydurmak için daha geniş katılım gerekiyor. Otoritelere göre küreselleşme dalgasına katılabilecek dayanıklı yerel ve bölgesel ekonomileri güçlendirmeye yatırım yapmak, yeni fırsatlardan yararlanabilecek bir taslak hazırlamak, en savunmasız nüfusa odaklanmak, küresel ısınmayı önlemek önem taşıyor. 

 

İşletmelerin dijitalleşme ile hareketlenen dünya ekonomisindeki yapısal değişimlere ayak uydurabilmesi için gelişmiş dijital üretim sistemleri kullanması, bilgi teknolojisi platformlarından yararlanmaları ve katma değerli hizmetler sunmaları gerekiyor. Yenilikçi kooperatif modelleri anlayışları, devlet otoritelerinin teşvikleri ve politikaları, iş kuluçka projeleri ve teknoloji parkları geliştirilmesinin Küreselleşme 4.0'ın zorluklarıyla başa çıkmada etkili olacağı görüşü savunuluyor.

 

İnnovadan İş Zekası çözümleri 

Kritik yönetim kararlarını en doğru şekilde, kolayca alabilmek için raporlama ve analiz süreçlerini hızlandıran İnnova’nın iş zekası çözümlerini kullanabilirsiniz. İnnova İş Zekası Çözümleri; analiz ve değerlendirme, lisans temin etme/yenileme, SLA kapsamında yönetim, implementasyon ve entegrasyon, kaynak/personel kiralama, 7/24 teknik ve fonksiyonel destek, eğitim hizmetleri ve sorun giderme hizmetleriyle uçtan uca kapsamlı bir çözüm olarak iş süreçlerinizi hızlı ve verimli hale getirmenize yardımcı oluyor. 

 

İnnova’nın iş zekası çözümleriyle; tüm süreçlerinizin verimliliğini tespit edebilir, farklı veri kaynaklarıyla kolaylıkla çalışabilir, zaman ve işgücü tasarrufu sağlayabilir, anlık ve güçlü raporlama imkanına kavuşabilir, hızlı ve doğru karar verme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. 

 

 En karlı ürünümüz hangisi, müşteriler hangi dönemde artıyor, çalışanlarımızın üretkenliği neye göre değişiyor, hangi operasyonlarımıza ağırlık vermeliyiz gibi kritik öneme sahip sorularınıza cevap bulabileceğiniz İnnova SAP iş zekası çözümüyle potansiyelinizi keşfederek geleceğe yönelik en doğru kararları verebilirsiniz.