Kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor
21.12.2021
Sosyal Medya

Kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor

E-imza, kişilerin kimliklerini elektronik ortamlarda doğrulaması için kullanılan bir teknoloji ve artık Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartına entegre edilebilecek. Altyapısı TÜBİTAK tarafından hazırlanan uygulama, vatandaşların ve şahıs şirketlerinin birçok durumda kimlik kartlarıyla elektronik imzalarını kullanabilmelerini sağlayacak. Bu gelişmeye paralel olarak, e-devlet uygulamaları da güncellenerek elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri, vergi borcu sorgulaması ve gümrük işlemleri takibi yapılmasına olanak tanımaya başladı.

E-imza nedir?

Yeni TC kimlik kartları ile kullanılmaya başlanan e-imza, ıslak imzayla aynı yasal geçerliliğe sahip bir elektronik uygulamadır. Sahibinin kimliğini elektronik ortamlarda doğrulamak için kullanılır. Hukuki açıdan ıslak imzayla aynı özellikleri taşısa da kodlardan oluşur ve gerçek bir imza şeklinde değildir. Güvenlik gereği belirli süreler kullanılabilen e-imzaların süresi dolduğunda yenilenmesi gerekir.

E-imza nasıl alınır?

Türkiye’de e-imzalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından tescilli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınabiliyor. Bireysel e-imza almak için gereken belgeler başvuru formu, Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi, TC kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportunun aslı şeklinde sıralanıyor. Kurumsal e-imza almak için ise bunlara ek olarak imza sirkülerinin bir fotokopisi ve son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış  faaliyet belgesinin aslı gerekiyor.

E-imza nerelerde kullanılır?

Modern teknoloji sayesinde e-imzaların kullanım alanları giderek artıyor. Günümüzde kamu hizmetleri ve işlemleri, ticari sözleşmeler ve düzenleyici kuruluşlara resmi ibraz gerektiren kurumsal uygulamalar gibi geniş bir yelpazede kullanılıyor:

 • E-Arşiv ve E-Fatura uygulamalarında
 • Elektronik sözleşmelerde
 • MERNİS ve MERSİS işlemlerinde
 • İdari kararların imzalanmasında
 • İhracat ve gümrük işlemlerinde
 • İnternet bankacılığında
 • Banka talimatlarında
 • Vergi ödemelerinde
 • E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinde
 • Kurum içi ve kurumlar arası süreçlerde
 • Sosyal güvenlik uygulamalarında
 • Kayıtlı Elektronik Posta sisteminde
 • EKAP, Sanayi Bakanlığı ve UYAP projelerinde

Elektronik imza, birkaç istisna hariç tüm süreçlerde ıslak imzanın yerine kullanılabilir. Türkiye’de e-imzanın ıslak imza yerine kullanılamadığı alanlar evlenme, şahitlik gerektiren emlak alım satım, veraset ve intikal işlemleri olarak sıralanıyor.

Elektronik arşivde e-imza kullanımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GiB) tarafından kullanılması zorunlu tutulan e-arşiv uygulamasında, belgelerin resmi geçerlilik kazanması için elektronik imza kullanılması gerekir. Elektronik imzalı belgeler, tıpkı ıslak imzalı belgeler gibi yasal bağlayıcılığa sahiptir ve resmiyet kazanır. Elektronik arşiv, şirketler tarafından son kullanıcılara satın aldıkları ürün ve hizmetler karşılığında PDF formatında dijital faturalar göndermek ve bu kayıtları GiB’e ibraz etmek için kullanılır.

Kurumsal e-imza ve bireysel e-imza

Bireysel e-imza kişinin ıslak imzasının yerine geçerek onun kimliğini doğrularken, Mali Mühür adı verilen kurumsal e-imza ise şirketlerin kaşesinin dijitalleştirilmiş sürümüdür. Kurumsal e-imza şirketler arasındaki elektronik belge ve sözleşmelerin onaylanması için kullanılır. Bir şirkette yalnızca yetkili olduğu bildirilen kişiler tarafından kullanılabilir. Güvenlik hizmetleri (MÜS + GÜS) ve akıllı kart okuyucu da içeren 3 yıl geçerli mali mühür başvurusu, TÜBİTAK’a bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin web sitesinden yapılır.

Yeni TC kimlik kartlarının çip bölümü hangi bilgileri içeriyor?

Yeni çipli kimlik kartlarının çip bölümünde geleneksel nüfus cüzdanlarındaki ‘verildiği yer’ hariç tüm bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler seri numarası, T.C kimlik numarası, soyadı, adı, doğum tarihi, baba adı, anne adı, doğrum yeri, medeni hali, dini ve kan grubu, kayıtlı olduğu yer ve veriliş nedeni şeklinde sıralanıyor. Yeni kimlik kartlarının çipi ayrıca eski nüfus cüzdanında bulunmayan sürücü belgesi ve elektronik imzayı da içeriyor. Bu sayede vatandaşlar tek bir kartla kimliklerini birçok farklı şekilde doğrulama ve gerekli görüldüğünde ibraz etme şansı yakalıyor.