İşletmelerde kullanılan e-Dönüşüm sistemleri
26.08.2020
Sosyal Medya

İşletmelerde kullanılan e-Dönüşüm sistemleri

Teknolojideki hızlı ilerleme sağlıktan eğitime iletişimden tarıma pek çok sektörde geleneksel yöntemleri yetersiz hale getiriyor. Kamu ve özel işletmelerde çoğu iş süreci dijitalleşmeyle tanışmış durumda. Kâğıttan elektronik ortama ve akıllı uygulamalara geçiş olarak ifade edebileceğimiz e-Dönüşüm, çalışma şeklini değiştirerek iş verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Peki, işletmelerde hangi e-Dönüşüm sistemleri yaygın olarak kullanılıyor? 

 

İnternet kullanımının yaygınlaşması, online imza kullanımı ve işlemlerin ortak bir ağda gerçekleştirilmesi gibi çalışmalarla e-Dönüşümün temel gereklilikleri yerine getirilebiliyor. Ancak bunların yanı sıra işletmeler için kritik öneme sahip finansal süreçlerin kontrolünün de e-Dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerekiyor. E-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Mutabakat, e-Yedekleme, e-İmza gibi çözümler işletmelerin dünyasında giderek daha büyük önem taşıyor.

 

 

E-Fatura

E-dönüşüm sürecinin bir getirisi olarak ortaya çıkan e-Fatura, fatura işlemlerinin elektronik ortamdan yürütülmesini mümkün kılıyor. Kâğıt faturalar ile aynı standartlara sahip olan e-Fatura sistemi; ticaret sürecinin hızlı, kolay ve sorunsuz yönetilmesini sağlıyor. Çevre dostu bu uygulamanın pek çok avantajı var. Fakat e-Fatura’yı satış sürecinde kullanabilmek için iki tarafın da bu çözümün kullanıcısı olması gerekiyor.

 

E-Arşiv

Vergi Usul Kanunu VUK 509 hükümlerine göre yalnızca e-Fatura kullanıcılarının kullanabildiği e-Arşiv; faturaların göndericiden alıcıya güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan e-Arşiv sistemi muhasebeleşme sürecinin hızlanmasını, hatasız sonuçlanmasını, süreçlerde iş yükünün azalmasını ve depolama ve saklama maliyetlerinin azalmasını mümkün hale getiriyor.

 

E-İmza

Islak imza yerine geçen e-İmza, kimlik bilgilerinin dijital ortamda doğrulanmasıyla imzalama işleminin gerçekleştirildiği güvenli bir çözüm olarak öne çıkıyor. E-İmza ile iş süreçlerinde zaman ve mekan bağımsız biçimde işlem yapmak mümkün oluyor ve zamandan tasarruf ediliyor.

 

E-Defter

E-dönüşüm sistemleri arasında bulunan e-Defter; yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlanmasına dayanıyor. Sistemde zaman damgası kullanılarak imza verilmesi sayesinde noter onayı gerekmiyor. Bu da devlet ve işletme arasındaki sürecin hızlı ve düzenli şekilde ilerlemesini sağlıyor.

 

E-İrsaliye

E-İrsaliye sisteminde sevk irsaliyesi elektronik ortamda düzenleniyor, alıcıya iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor. Sistem, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesini sağlıyor.

 

E-SMM

Serbest meslek makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulup muhafaza ve ibraz edildiği sistem serbest meslek mensuplarına pratiklik ve hız kazandırıyor.

 

E-Müstahsil

E-Müstahsil sisteminde tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine kullanılan müstahsil makbuzu elektronik ortamda oluşturulup raporlanıyor. Müstahsil makbuzlarına tek tıkla ulaşmayı mümkün kılan sistem, fiziksel kâğıt masraflarını ortadan kaldırıyor.

 

E-Bilet

E-dönüşüm sistemleri arasında yaygın kullanılanlardan biri olan e-Bilet, diğer tüm dönüşüm sistemlerinde olduğu gibi pratiklik ve zaman kazandırmasıyla dikkat çekiyor. Biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, muhafazası, ibrazı ve raporlaması e-Bilet çözümüyle mümkün oluyor. E-Bilet genellikle ulaşım ve turizmin yanı sıra kültürel ve sosyal aktiviteler için kullanılıyor.

 

PayFlex ile 3 Adımda E-Fatura'ya Geçin

Maliye Bakanlığı standartlarına tam uyumlu PayFlex E-Fatura çözümüyle, mali altyapınızı doğrudan GİB sistemine entegre edebilir ya da İnnova’nın Özel Entegreatörlük Hizmeti’nden yararlanarak, yatırım maliyeti olmadan e-Fatura sistemine geçebilirsiniz. Kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişimi öngören elektronik fatura sistemine entegrasyon süreci İnnova’nın uzman kadrosu ile baştan sona yönetilir. 

 

Çözüm, fatura alım ve gönderim süreçlerini ERP sistemleri ile entegre bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirir. Maliye Bakanlığı’na otomatik yasal fatura alışverişi sağlayan çözüm, hem UBL’ye (Universal Business Language), hem de EFKS’ye (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) uyumlu. İnnova, E-Fatura çözümü ile birlikte, kurumların ihtiyaç duyduğu elektronik saklama çözümünü ücretsiz olarak sunar.

 

E-Fatura çözümüyle İnnova’yı tercih edenler ilk yıl bakım ücreti ödemez. Bir yıl boyunca mevzuatta gerçekleşecek her türlü değişiklikte, gerekli işlemler ücretsiz olarak yapılır. Böylece kurumlar E-Fatura dönüşüm sürecindeki maliyetlerini kolayca kontrol altında tutabilir.