IoT tedarik zinciri yönetimi iş sürekliliğini nasıl sağlıyor?
23.08.2021
Sosyal Medya

IoT tedarik zinciri yönetimi iş sürekliliğini nasıl sağlıyor?

Şirketler IoT ile güncellenen tedarik zinciri yönetimiyle işlerine dair daha çok analitik veriye ulaşabilir. Bu kabiliyet özellikle, tedarik zinciri ağlarının günümüzdeki gibi değişiklik dalgaları ve zorluklar yaşadığı dönemlerde rakiplere karşı önemli avantajlar sunma potansiyeli gösteriyor.

Uzmanlar ve analistler, pandeminin işleri aksatacak bir etken olacağını öngöremediler. İrili ufaklı tüm organizasyonlar, küresel sağlık krizinin öngörülemedik etkilerine hazırlıksız yakalandılar. Günümüzdeyse “yeni normal” düzenin ticari operasyonlar için ne anlama geldiğini anlamak adına çaba sarf ediliyor. Bu anlamlandırma çabası süredursun, şirketler işleri aksatmayan, dağıtım merkezlerini çalışır durumda tutan ve stok yapabilen teknoloji odaklı tedarik zincirlerine uyum sağlamaları gerektiğini biliyor.

Dijital teknolojilerin yaygınlaşması müşterilerin daha hızlı ve daha kişisel bir satın alma süreci beklemesine hizmet ediyor. Sonuç olarak kuruluşlar, hizmetlerin daha hızlı sunulmasına ve rekabetçi kalmasına yardımcı olmak için operasyon ekiplerine yenilikçi teknolojiler sunuyor. Bu teknolojiler, tedarik zincirlerine yadsınamaz verimlilik ve tutarlılık kazanımları getirirken, doğru stratejilerle kuruluşların süreklilik ile sürdürülebilirlik elde etmesini ve büyümesini sağlıyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT), hızlı tedarik zinciri operasyonları oluşturmak için kilit teknolojilerden birisi olarak öne çıkıyor. Teknoloji, kuruluşlara aksaklıklara ilişkin öngörüler de sağlayarak değişen koşulların daha hızlı algılanmasını, daha hızlı aksiyonlar alınmasını ve bunların bir sonucu olarak iş sürekliliğinin iyileştirilmesini mümkün kılıyor.

IoT tedarik zinciri yönetimi ne işe yarar?

Sensörler daha ulaşılabilir hale geldikçe uçtan uca tedarik zinciri izleme çözümleri de yaygınlaşıyor. Günümüzde kuruluşlar IoT sensörleri ve sistemleri sayesinde sevkiyat araçlarını takip edip, ürünlerin ulaşım noktasına kesin varış zamanlarını ve ürünlerin taşınma esnasında ne durumda olduğunu bilebilir. Sevkiyatın yanı sıra, operasyon çalışanlarının depoda veya üretim hattında geçirdikleri süreden, ürünlerin muhafaza şartları ile depolandıkları tam konumlar bile bilinebilir. Bu bilgiler operasyonlara verimlilik artışı için potansiyelleri daha kolay saptama ve bunlar üzerinde hamleler yapma şansı tanır.

Ürünler sevkiyata hazır olduğunda, IoT sistemleri ürünlerin hareketini saniyesi ve konumuna kadar takip ederek raporlayabilir. Sensörlerin çoğalması, ürünlerin yerel bir mağazanın rafındaki nihai varış yerine kadar tek tek izlenebilmelerini bile olanaklı hale getirir. Tedarik sürecinin her aşaması hakkında gerçek zamanlı ve detaylı bilgilere sahip olmak, kuruluşların aksaklıkları daha hızlı fark etmesini ve yanıt vermesini de kolaylaştırır.

Örneğin bir donanım üreticisinin ürünü için olmazsa olmaz bileşenleri koronavirüs salgınının hemen başlarında Çin'den tedarik etmek zorunda kaldığı bir senaryo hayal edelim. İzleme uyarısı, parçanın ulaşmasının COVID-19 nedeniyle gecikeceğini bildiriyor. IoT destekli tedarik yönetimi sürece şöyle bir yenilik getiriyor: Sağlayıcı, parça bulunabilirliği ve fiyatlandırma hakkında bilgi toplamak için diğer distribütörlerin sitelerini rutin olarak ziyaret eden otomatik bir yazılım aracı kullanıyor. İzleme sensörleri ve yazılımlardan elde edilen bilgilerle, bileşenin biraz daha yüksek maliyetle ancak çok daha hızlı temin edilebileceği yerli bir tedarikçiye ulaşılıyor. Bu noktada söz konusu bileşen daha yüksek fiyatla alınıyor olabilir ancak operasyonel kesintinin azaltılmasıyla elde edilen kazanç bu maliyet farkını dengeliyor.

IoT tedarik zincirlerine nasıl esneklik kazandırıyor?

IoT, esnek tedarik zincirleri oluşturmada değerli bir araçtır. Ancak bu teknolojinin insan, süreç ve bilgi optimizasyonlarıyla birlikte ele alındığında en verimli sonuçları verdiği, altının çizilmesi gereken önemli bir konudur.

Etkili bir bağlantılı tedarik zinciri oluşturmak için IoT'nin ürettiği muazzam miktarda veriyi toplayabilen, depolayabilen ve analiz edebilen bir bilgi işlem ve ağ temeli gerekir. Şirketler, veri tabanlarını dikkatli bir şekilde ölçeklendirmeli, bilgi işlem ve depolama gibi ihtiyaçları rapor etmelidir. Makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu gibi araçlar, veri işlemeyi basitleştirebilir, daha verimli ve etkili analizler oluşturabilir.

Organizasyonların ve iş süreçlerinin empatiyle kurgulanması verim için kritik bir gerekliliktir. IoT tedarik zinciri yönetiminin başlıca amacı ürünlerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlamak olsa da, çalışanlar teknolojinin onları gerçek zamanlı izlemek için orada olduğundan endişe duyabilir. Bu endişeler, şeffaf strateji paylaşımları, sunum ve eğitimler ile giderilebilir. Kaldı ki, mekanları gözlemleyen IoT çözümleri çalışanların hareketlerini izleyebilse de, çoğu zaman amaçları büyümeyi hızlandıracak yeni fırsatları ortaya çıkarmaktır.

Fiziksel yapılar ve süreçler söz konusu olduğunda, IoT'nin sınırlamalarının göz önünde bulundurulmasını tavsiye ederiz. Tesis düzeni ve yoğunluğu IoT performansını etkileyebilir. Örneğin, öngörülebilir, kural tabanlı rutin işler için optimize edilmiş otomatik depolama sistemleri, tedarik zinciri kesintisine yanıt vermek için yapılacak bazı işlemlere uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Sistemler ve tesis tasarımı, saatte bir ürünü alacak şekilde optimize edilirse, sistemin ürünü dakikada bir almasını gerektiren ani bir talep artışı, tüm operasyona etkilerde bulunacak gecikmelere neden olabilir.

IoT teknolojisi çok şey vaat etse de titiz bir uygulama yaklaşımına ihtiyaç duyar. Tedarik zinciri yöneticileri veya operasyon müdürleri, bu teknolojiden en güvenli ve karmaşıklıktan uzak şekilde yararlanmak için önce mevcut bağlı cihazlarından veri toplama ve işleme pratiklerini geliştirmeyi seçebilir. Bağlı cihazlardan tüm verileri toplayabilen ve bunları anlaşılması kolay eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmeye yardımcı olan, başarısı kanıtlanmış Mobil Kaynak Yönetimi (Mobile Resource Management-MRM) platformları bu alanda bir adım öne çıkan çözümlerdir. Birçok sektörün farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen bu platformlar, tedarik zincirlerini akıllandırmak için en ideal ilk adımlardan bir tanesi olarak görülebilir.