Hibrit çalışma döneminde iş sürekliliği nasıl sağlanır?
10.06.2021
Sosyal Medya

Hibrit çalışma döneminde iş sürekliliği nasıl sağlanır?

İş dünyasında BT süreçleri için yeni zorluklardan biri pandemi sonrası düzene göre iş sürekliliğini yeniden şekillendirmek. Günümüzde iş sürekliliği ile ilgili geleneksel BT metriklerinin giderek daha önemsiz hale geldiğini söylemek gerek. Çalışma süresi, uygulamaların ve verilerin kullanılabilirliği, veri yedekleme bu noktada akla ilk gelenler.

Son dönemde çalışma kültüründeki hızlı ve dramatik değişim, BT'nin artık konum, erişim gereksinimleri ve uzaktan iş birliği taleplerinin her zamankinden daha farklı ve daha dinamik olduğu hibrit bir yapıyı desteklemesi ve güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, iş sürekliliğine yönelik daha kapsamlı bir modeli gerekli kılıyor.

Bu hibrit iş düzenine geçişte COVID-19'un etkisi tartışılmaz. Pandemi öncesinde sadece belli çalışan grupları için uygulanan uzaktan çalışma, bugün hemen hemen her iş kolunda pek çok departman için bir gereklilik haline geldi.

Yapılan bir araştırmaya göre ofis çalışanlarının yüzde 92’si hibrit çalışma şeklini talep ederken, bu grubun yüzde 40’ı çoğunlukla evden, ara sıra ofisten çalışacakları, yüzde 31’i ev ve ofis çalışma günlerinin eşit olacağı ve yüzde 21’i ise çoğunlukla ofisten ancak ara sıra evden çalışacakları bir düzeni tercih ettiklerini belirtiyor.

İş sürekliliğinde yeni dönem

BT, iş dünyasının yeni normaline dönüşen hibrit çalışmanın güçlendirilmesinde en kritik role sahip departman. Çünkü ofisten, evden ya da uzaktan herhangi bir yerden çalışmayı mümkün kılan bu sistemde öncelikle teknik olarak güvenliğin sağlanması gerek.

Şirketler, bu süreci bir yük olarak değil, organizasyonu dönüştürecek ve tüm bileşenlerin (yönetim, çalışanlar, müşteriler ve ortaklar) deneyimini iyileştirecek gerçek, kalıcı ve yenilikçi değişikliklere ulaşmak için bir fırsat olarak görmelidir. Ayrıca herhangi bir iş sürekliliği planının ve stratejisinin ilk ve en önemli önceliğinin çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ağ güvenliği olduğunun altını çizmemiz gerek.

Bu bağlamda yeni koşullar dahilinde iş sürekliliğinin neye benzediğini tanımlayarak hem kısa hem de uzun vadede net ve ulaşılabilir hedefler belirlemek gerek. Öncelikli olarak şu hedefler birçok kuruluş için iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir: Çalışanlara, iş ortaklarına ve müşterilere güvenli bağlantı, iş kaynakları ve doğru iş birliği araçlarını sağlayan esnek bir iş ortamı sunmak. Bu şekilde verimlilik ve üretkenliğin sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olur. Bu, aynı zamanda çalışanların hibrit çalışma düzenine ihtiyaçları doğrultusunda adapte olabilmesi açısından önemlidir. Yeni düzene uyum sağlamak için teknolojik yatırım olarak şirketlerin yapabileceklerine örnek vermek gerekirse; programcılardan akademisyenlere bilgi çalışanları için uzaktan çalışırken işlerine yarayacak bir artırılmış gerçeklik çözümü olabileceği gibi, saha çalışanları için sağlık ve güvenlik konusunda gerekli önlemleri almak için kullanılacak termal kameralar da olabilir. 

Doğru temeli inşa etmek

Tüm dijitalleşme süreçlerinde olduğu gibi, iş sürekliliğini yeniden şekillendirmek konusunda organizasyonda yapılacak değişimlerde de ihtiyaçlar değiştikçe ve teknoloji geliştikçe yeniden güncellenmeler gerekecektir. Dolayısıyla iş sürekliliği odaklı dönüşümler bir anlamda hiç bitmeyen yolculuklardır.

Burada yapılması gereken, mümkün olan en kısa sürede doğru temeli oluşturarak işe başlamaktır. Böylece değişiklik gerektiğinde, mevcut sistemler hızlı ve kesintiye uğramadan tepki verebilir. Karma bir çalışma düzeni kurarken aşağıda verilen birkaç temel unsur şirketinizin başarısı için kritik rol oynar:

 • Uyarlanabilirlik: Bu kavram, yeni iş düzeninin akıcı ve değişken yapısına adapte olma çevikliğine sahip olunması anlamına gelir. Ufukta tam olarak neler olabileceğini bilmiyor olabilirsiniz ancak bazı değişiklikler gerektiğinden emin olmalısınız. Buradaki kilit nokta meselenin temelini anlayabilmek ve uyum sağlamaktır.
   
 • Bağlantı: Hibrit bir çalışma düzeninde iş sürekliliğinin sağlanmasında en kritik konu kuşkusuz bağlantıdır. Bağlantının sorunsuz bir şekilde devam etmesi üretkenlik ve verimlilik açısından çok önemlidir.
   
 • İş birliği: Çalışanların bulundukları yerden bağımsız olarak işlerini verimli ve iş birliği içinde yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm uygulamalara, verilere ve araçlara yüksek performanslı bir erişimleri olmalıdır.
   
 • Güvenlik: Uzaktan çalışmayla doğru orantılı olarak siber güvenlik riskleri de artıyor. Bu noktadaki yaklaşım her aşama için güvenlik konusunda gerekli önlemleri yolun başında almak olmalıdır.
   
 • İstihbarat: İstihbarat, iş sürekliliğini sağlamada çok önemli bir unsurdur çünkü iş sürekliliğini her yönden (uyarlanabilirlik, bağlanabilirlik, iş birliği ve güvenlik) otomasyon ve analitik odaklı karar vermeyle ivmelendirecektir.

Bir sonraki adımı nasıl atmalı?

İş dünyasının yeni normali hibrit düzende iş sürekliliğini yeniden şekillendirmek için şirketlerin, mevcut ve gelecekteki iş gereksinimlerini derinlemesine anlayan bir iş ortağı ile çalışması avantajlı olacaktır. Bu konuda doğru danışmanlık hizmetini aldığınızda, organizasyon yapınıza uyumlu bir dönüşüm yaklaşımı ile karmaşadan uzak bir şekilde mevcut altyapıyı güçlendirerek yola devam edebilirsiniz.