Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Ne İş Yapar
27.06.2022
Sosyal Medya

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ne iş yapar?

HBYS, hastaların hastaneye başvurusu ile birlikte yapılan kayıttan başlayarak tüm muayene ve yatış sürelerini de kapsayacak şekilde teşhis ve tedavi işlemlerinin kaydedildiği yazılım sistemine verilen isimdir. HBYS ile bir sağlık kurumunun yönetimsel süreçleri için gerekli malzeme, insan kaynakları ve finansman yönetimi de takip edilebilir. Bir hastanedeki HBYS ile gerektiğinde başka bir hastanede bulunan hasta verilerine de ulaşılabilir. HBYS’ler pek çok farklı modülün birleşiminden oluşur.  

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin sunduğu kolaylıklar nelerdir?

HBYS’ler hem klinik hem de idari süreçlerin daha hızlı ve güvenli yürütülebilmesini sağlarken sağlık kurumunun genel işleyişinde aksayan birimlerin tespit edilerek iyileştirilmesine de yardımcı olur. Muayene ve tedaviler hızlanırken evrak ve form işleri nedeniyle yaşanan vakit kaybı da önlenir. Hastane birimleri arasında koordinasyon güçlenirken hata oranı da sıfıra yaklaşır. HBYS’ler tüm bunların yanında sağlık kurumunun idari yönetimi, malzeme tedarik süreci, klinik dışı birimlerin yönetimi, finansal akışın yönetimi gibi konularda sunduğu avantajlar sayesinde toplam hizmet kalitesini artırır.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hangi modüllerden oluşur?

HBYS’ler ilgili sağlık kurumunun sahip olduğu birimlere ve ihtiyaçlarına göre eklenip çıkarılabilen çok sayıda modülden oluşur. Bu modüller hasta kabul bölümünde yapılan kayıt ile başlayıp, poliklinikte yapılan muayeneler, laboratuvar tetkikleri, reçete bilgileri, yatış işlemleri gibi başlıklarla devam eder ve hasta taburcu olana kadar yapılan tüm işlemlerin kayıt altında tutulmasını sağlar. Ayrıca taburcu edilen hastaya ya da bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna kesilecek faturalar da ilgili modül tarafından düzenlenir ve saklanır.   

Hasta Kayıt Modülü: Hastaneye başvuran her hasta öncelikle hasta kabul birimine yönlendirilir. Burada hastanın geliş nedeni, bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu, yaş, cinsiyet ve daha önce geçirdiği hastalıklar gibi temel bilgiler ilgili personel tarafından alınarak Hasta Kayıt Modülüne girişi yapılır. Ardından hastanın yönlendirildiği poliklinik ve doktor bilgileri de bu modüle kaydedilir.

Hasta Randevu Yönetimi Modülü: Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile entegre çalışan bu modülde hastaların randevularına ait bilgiler kaydedilir. Her bir poliklinik ya da doktor için ayrı ayrı kayıtlar görüntülenebilir. Doktorların çalışmadıkları günler sistemde işaretlenebilir. İstenen tıbbi departmanın randevu doluluk durumu istenen tarih aralığı için görüntülenebilir.  

Acil Servis Modülü: Acil servise kendi olanakları ile gelen ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin ambulansları ile getirilen hastalar için bu modül kullanılır. Acil Servis Modülü ile 112 vaka işlem formları hazırlanabilir ve hastanın tiraj bilgileri doktorlar tarafından görüntülenebilir. Boş yatak durumunun da izlenebildiği bu modülde laboratuvar tetkikleri de kolayca takip edilebilir. 

Ameliyathane Modülü: Ameliyat talepleri, randevuları ve ameliyat sonrası işlemlerin kayıtları bu modül içinde tutulur. Ameliyata kimlerin katıldığı (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen, vb.) bilgisi de modüle kaydedilebilir. Ameliyathanelerin doluluk oranının da takip edilebildiği modülün içinde ameliyatta kullanılan malzemeler de seçilerek gider listesine eklenebilir.

Danışma Modülü: Hastaneye ilk giriş yapan hastalar ya da ziyarete gelen hasta yakınlarının ihtiyaç duyacağı her türlü yönlendirme bilgisi bu modülün kapsamı içinde yer alır.

Diyaliz Modülü: Diyaliz tedavisi gören hastalar için randevu ve tedavi bilgileri bu modülde kaydedilir. Diyaliz Modülünde her bir hastanın seans esnasında hangi hemşire tarafından takip edildiğinin ve uygulanan destek tedavisinin de kaydı tutulur.

Diyet ve Rasyon Modülü: Hem hastalar hem de refakatçileri için verilen yemekler bu modülde yer alır. Menü seçenekleri, günlük kalori hesaplamaları ve varsa diyet kısıtlamaları da buradan izlenebilir.

Doğumhane Modülü: Doğum randevuları, doğuma katılan sağlık personeli, doğum esnasında yapılan tüm işlemler, bebeğin ilk sağlık durumu kayıtları ve kullanılan malzemelerin bilgileri bu modülde yer alır.

Eczane ve Malzeme Yönetimi Modülü: Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynak Yönetim Sistemlerine (MKYS) ve İlaç Takip Sistemine (İTS) entegre çalışan bu modülde ilaç ve malzemelerin kayıtları, stok durumları ve reçeteler izlenebilir. Ayrıca son kullanım tarihi  geçmeye yaklaşan ilaç ve malzemeler de tespit edilebilir.

Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü: Hastanelerin ISO 9001 standardına sahip olması için gerekli şartların kontrolü ve takibi bu modül ile yapılır. Hastane içinde kullanılan belge ve formlarla ilgili süreçler de bu modül aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kan Merkezi Modülü: Kan ihtiyacı talepleri, kan veren kişilerin bilgileri ve kan stoklarının durumu gibi kan ve kan ürünleri ile ilgili kayıtlar bu modül içinde tutulur.

Klinik Hizmetler Modülü: Servislerde yatan hastaların takibi için kullanılan bu modülde bir hastanın yatış tarihinden taburcu olana kadar geçen tedavi sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler kaydedilir. Hastaya verilen ilaçlar, laboratuvar tetkikleri, hemşire takip formları, sevk işlemleri, refakatçi bilgileri ve diyet programı bu bilgiler arasında yer alır.

Poliklinik Modülü: Polikliniklerde muayene edilen hastalar için kullanılan bu modülde hastanın şikayetleri, laboratuvar tetkikleri, teşhis ve tedavi bilgileri kaydedilir. E-reçete işlemlerinin de yapıldığı Poliklinik Modülünde aşı takipleri ve evde bakım hizmeti bilgileri de tutulur.

Sağlık Kurulu Modülü: Askerlik başvurusu, silah taşıma ruhsatı alma ya da engellilik tespiti gibi durumlarda gerekli olan heyet raporunun kontrolü bu modül içinden sağlanmaktadır.

Temel  İstatistik ve Raporlama Modülü: Hastane birimlerinin yoğunluğu, polikliniklerin talebe ne kadar karşılık verdiği, doktorların performansı gibi pek çok başlık altında toplam verimlilik analizi yapmak için gerekli olan istatistik bilgileri bu modül içinden izlenebilir.  

Tıbbi Faturalama Modülü: Hastaya kesilecek fatura bu modül ile hazırlanır. Anlaşmalı sigorta şirketleri ve SGK gibi farklı kurumlara e-fatura gönderimi yapılabilir. 

Vezne Modülü: Hastalara veya kurumlara ait ödemeler ve alacaklar bu modül içinden takip edilir.

İnnova Sağlık Çözümleri Platformu : HICAMP

İnnova tarafından geliştirilen HICAMP (Health Integrated Campus), sağlık kurumlarının güvenli ve kesintisiz bir şekilde işletilmesi için gerekli olan tüm süreçlerin yönetilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir sağlık çözüm platformudur. İnnova HICAMP ile standart bir HBYS’de bulunan klinik ve idari süreçlerin yönetimi dışında güvenlik servisi, çamaşırhane, atık depolama ve temizlik servisinin işleyişi de kontrol edilebilir. İnnova’nın yenilikçi yaklaşımı ile geliştirilen HICAMP ile mobil ürünler, KIOSK’lar ve hastane içinde yer alan bilgilendirme ekranları ile kolayca entegrasyon kurulabilir.  

İnnova, HICAMP’e geçiş yapmak isteyen hastanelere uçtan uca anahtar teslim bir çözüm sunar. Projelendirme aşamasında hastanelere verilen uzman insan kaynağı desteği kurulum ve operasyon süreçlerinde de devam eder.

Henüz inşaat aşamasında olan hastaneler de İnnova’ya başvurmaları durumda BT altyapısı, donanımsal ihtiyaçlar ve güvenlik sistemlerinin planlarının hazırlanması için İnnova’nın uzmanlarından faydalanabilir. Ayrıca talep edilmesi durumunda altyapı için gerekli olan tüm cihazlar İnnova tarafından temin edilir ve HICAMP çalışmaya hazır bir şekilde teslim edilir.

İnnova’nın laboratuvar süreçlerinin yönetimi için geliştirdiği HICAMP LAB ile tahlil taleplerinin ve sonuçlarının aktarımı hızlı ve sorunsuzca tamamlanırken yoğun bakım yönetimi için geliştirilen HICAMP ARC ile de tüm yoğun bakım operasyonları tek bir arayüzden izlenebilir. Yoğun bakım yazılımı son derece kritik bir öneme sahip olduğu için HICAMP ARC’ye hem hastane içinden hem de hastane dışından mobil uygulama aracılığıyla anlık olarak erişmek mümkündür.